13/19

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, March 28th, we will have two speakers presenting their projects.

Anna Krysiak from Laboratory of Neurobiology will talk about „Serum Response Factor and it’s cofactors MKLs are essential for dendritic spines maturation”.
Daria Rotko from Laboratory of Intracellular Ion Channels will give a lecture entitled „New insights into the mitochondrial regulation of mitoBK channels: interaction with cytochrome c oxidase and carbon monoxide”.
Don’t miss this event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.

Tomasz Prószyński

Neuroplasticity seminar

Dear Colleagues,
Please be invited to the next Neuroplasticity Seminar. Hubert Doleżyczek from Grzegorz Wilczyński’s LABORATORY OF MOLECULAR AND SYSTEMIC NEUROMORPHOLOGY will be talking about: „Optical Coherence Microscopy (OCM) as a promising tool for imaging mouse brain during ischemia”. We meet on the 25th March @ 3:00 pm, in CN hall.

See you there!
Kasia Radwańska

Zaproszenie na wernisaż wystawy „Obrazki MO”

Szanowni Państwo,
w imieniu Fundacji Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych zapraszam serdecznie na wernisaż wystawy „Obrazki MO”, na którym zostaną zaprezentowane prace z lat 1985-2018 prof. Marka Olszyńskiego Prodziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Profesor Marek Olszyński jest jednym z inicjatorów i organizatorów projektu Art and Science. Wernisaż odbędzie się 1 kwietnia br. o godz. 17.17 w sali wystawowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego.

Hanna Fabczak, Prezes Zarządu

Obrona rozprawy doktorskiej

4 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr. Pawła Trzaskomy p.t.: „Analiza organizacji chromatyny w jądrze komórkowym z wykorzystaniem nowych wysokorozdzielczych oraz wysokoprzepustowych metod wizualizacji”

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki; prof. dr hab. Piotr Świątek

Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 26 marca do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215). Przypominam, że posiedzenie Rady 12 kwietnia jest ostatnim, na którym można wszcząć przewód doktorski wg. dotychczasowych zasad.

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej