11/19

Prof. Agnieszka Dobrzyń członkiem Rady Programowej Biura Promocji Nauki PolSCA PAN

Prof. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, została powołana na członka Rady Programowej przy jednostce działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli, w kadencji 2019-2022. Współpraca polskich placówek zagranicznych z zagranicznymi stacjami PAN w obszarze promocji nauki jest efektem porozumienia zawartego miedzy Prezesem Polskiej Akademii Nauk i Ministrem Spraw Zagranicznych.

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN istnieje od 2005 r. Misja biura obejmuje promowanie, ułatwianie i rozwijanie uczestnictwa polskiego środowiska naukowego w europejskich projektach i inicjatywach, a w szczególności – wzrost udziału Polski w programach ramowych Unii Europejskiej.

Do zadań biura należy, między innymi, promocja i wsparcie eksperckie uczestnictwa polskich partnerów w Programach Ramowych Unii Europejskiej, współpraca z odpowiednikami z krajów europejskich zrzeszonych w ramach sieci IGLO, współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK), organizowanie wydarzeń będących forum otwartej wymiany poglądów pomiędzy zapraszanymi polskimi uczonymi, a rezydującymi w Brukseli przedstawicielami międzynarodowych środowisk naukowych oraz monitorowanie polityk UE w zakresie badań i innowacji.

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, March 14th, we will have two speakers presenting their projects.

Orest Matveichuk from Laboratory of Molecular Membrane Biology will talk about „Palmitoylation of raft proteins in LPS-stimulated cells”.
Vasylyna Kovalchuk from Laboratory of Transport Through Biomembranes will give a lecture entitled „Analysis of SLC6A14 – amino acid transporter ATB(0,+) trafficking to plasma membrane”.
Don’t miss this event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.

Tomasz Prószyński

Oferta pracy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko badawczo-techniczne typu post-doc

Szczegóły oferty na stronie: www.nencki.gov.pl

Wykład Fundacji Marcelego Nenckiego

Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych zaprasza na wykład prof. Joanny Szczepanowskiej „Mitochondria – generatory energii i nie tylko”, 20 marca 2019 r. o godz. 16.00 w Sali Wykładowej Centrum Neurobiologii.

Neuroplasticity seminar

Dear Colleagues,
I would like to invite you for the next Neuroplasticity seminar. Jacek Matuszewski from Laboratory of Brain Imaging (Nencki) will give a talk entitled: Brain plasticity during tactile reading acquisition: a multimodal approach.

The seminar will be on coming 11th of March Monday, in CN hall at 3:00 pm.

See you there!
Kasia Radwańska

„Wielkie odkrycia neurobiologii i neuromedycyny”: Tydzień Mózgu 2019 w Instytucie Nenckiego

W dniach 11-16 marca Instytut Nenckiego będzie gościć cykl imprez popularnonaukowych odbywających się w ramach Tygodnia Mózgu 2019 w Warszawie. Tegoroczne hasło – „Wielkie odkrycia neurobiologii i neuromedycyny” odzwierciedla zamysł, jaki przyświecał w tym roku organizatorom wydarzenia – przybliżenie słuchaczom historii przełomowych odkryć oraz ich bohaterów, jak również przedstawienie najnowszych badań o potencjalnie ogromnym znaczeniu poznawczym i aplikacyjnym. W ramach Tygodnia odbędzie się pięć wykładów:

Poniedziałek 11 marca, godz. 17.00

Podróż do wnętrza mózgu – mikroskopowe techniki obrazowania.
Dr Marzena Stefaniuk, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Wtorek 12 marca, godz. 17.00

Elektryczny język neuronów. EEG i BCI – pokaz na żywo!
Dr hab. Ewa Kublik, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
mgr Anna Chabuda i mgr Marian Dovgialo,
Wydział Fizyki UW/BrainTech

Środa 13 marca, godz. 17.00

Pacjent HM i lobotomia. Granica dopuszczalnego ryzyka w psychochirurgii.
Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Czwartek 14 marca, godz. 17.00

Czysty mózg to sprawny mózg – rola układu glimfatycznego.
Dr Marta Obara-Michlewska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Piątek 15 marca, godz. 17.00

Przypadek Christophera Reeve’a. Wczoraj i dziś naprawy rdzenia kręgowego.
Prof. dr hab. Małgorzata Skup, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

16 marca, w godz. 10-16 zapraszamy na Dzień Mózgu dla Najmłodszych, podczas którego zapoznamy z ewolucją mózgu hominidów, zaprezentujemy wystawę neuroanatomiczną, pokazy EEG oraz wiele innych. Organizatorami Tygodnia Mózgu 2019 w Warszawie są: Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Głównym sponsorem jest Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Mózgu EDAB oraz Instytut Biologii Doświadczalnej.

Zaproszenie na warsztaty poświęcone hodowli komórkowych i mikroskopii fluorescencyjnej (Animalab/Ibidi, Zeiss)

Szanowni Państwo,

w imieniu firm Animalab oraz Zeiss chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w seminarium poświęconym tematom hodowli komórkowych jak i mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej, które odbędą się w naszym Instytucie 13.03.2019. Szczegółowe informacje oraz program warsztatów znajdują się w załączniku poniżej

Warsztaty IBIDI, ZEISS, Stereotaksja

Z poważaniem,
Natalia Nowak