10/19

Sprawozdawcze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego

22 lutego 2019 r odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego.

W części otwartej posiedzenia Rady Naukowej, poświęconej sprawozdaniu z działalności Instytutu w 2018 r. przedstawione zostały wybrane osiągnięcia pracowników Instytutu. Wygłoszone zostały następujące prezentacje: prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska – Udział lipidów w regulacji odpowiedzi prozapalnej indukowanej przez lipopolisacharyd; dr Monika Bijata – Rola receptorów 5-HT7 i 5-HT4 w plastyczności synaptycznej; dr Jakub Mieczkowski – Kształtowanie dostępności chromatyny poprzez stymulacje zewnątrzkomórkowe; dr Wioleta Grabowska – Czy kurkumina może opóźniać starzenie?

Następnie, Dyrektor Instytutu, prof. Agnieszka Dobrzyń przedstawiła sprawozdanie dyrekcji z działalności Instytutu w 2018 r. Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie przez Radę Naukową.

Ponadto, prof. Dobrzyń wręczyła medale 100-lecia zasłużonym pracownikom Instytutu.
Medale otrzymali: Monika Liguz-Lęcznar, Krzysztof Nieznański, Paweł Boguszewski, Wiesława Leśniak, Anna Nowicka, Joanna Szczepanowska, Mariusz Więckowski, Joanna Bandorowicz-Pikuła, Anna Bielak-Żmijewska, Kalina Burnat, Iwona Ciechomska, Ruzanna Djavadian, Katarzyna Kalita, Ewa Kublik, Grażyna Mosieniak, Dorota Nowicka, Małgorzata Węsierska, Małgorzata Zawadzka, Dorota Dymkowska, Izabela Figiel-Ożóg, Justyna Janikiewicz, Hanna Nieznańska, Agnieszka Strzelecka-Kiliszek, Jędrzej Szymański, Antoni Wrzosek, Marek Wypych, Zbigniew Zieliński, Henryk Bilski, Bogusia Sudoł-Rutkowska, Renata Zakrzewska

W części zamkniętej wybrano członków stałych Komisji Rady Naukowej. W skład Komisji ds. Oceny Kadry Naukowej weszli prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko, prof. Marek Figlerowicz,  prof. J. Jaworski, dr hab. Ewelina Knapska, prof. IBD PAN, prof. Anna Nowicka, prof. Marcin Opałło, dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. IBD PAN, prof. Maria Jolanta Rędowicz. W skład Komisji Komisji ds. Etyki w Nauce weszli: prof. Lech Wojtczak i prof. Małgorzata Kossut. W skład Komisji Komisji Finansowej weszli: prof. Sławomir Pikuła, prof. Daniel Wójcik i prof. Katarzyna Piwocka. W skład Komisji ds. Działalności Naukowej weszli: prof. Agnieszka Chacińska, prof. Marta Miączyńska, prof. Katarzyna Kwiatkowska, prof. Leszek Kaczmarek, dr hab. Jakub Wlodarczyk, prof. IBD PAN.

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, March 7th, we will have two speakers presenting their projects.

Katarzyna Pels from Laboratory of Molecular and Systemic Neuromorphology will give a lecture entitled „Architectural changes of neuronal and astrocytic cell nuclei in experimental model of depression”.
Bartłomiej Gielniewski from Laboratory of Molecular Neurobiology will talk about „Targeted sequencing of cancer- and epigenetic-related genes combined with RNA sequencing revealed novel mutations in the TOP2A gene as an important factor in glioblastoma pathogenesis”.
Don’t miss this event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.

Tomasz Prószyński

„Wielkie odkrycia neurobiologii i neuromedycyny”: Tydzień Mózgu 2019 w Instytucie Nenckiego

W dniach 11-16 marca Instytut Nenckiego będzie gościć cykl imprez popularnonaukowych odbywających się w ramach Tygodnia Mózgu 2019 w Warszawie. Tegoroczne hasło – „Wielkie odkrycia neurobiologii i neuromedycyny” odzwierciedla zamysł, jaki przyświecał w tym roku organizatorom wydarzenia – przybliżenie słuchaczom historii przełomowych odkryć oraz ich bohaterów, jak również przedstawienie najnowszych badań o potencjalnie ogromnym znaczeniu poznawczym i aplikacyjnym. W ramach Tygodnia odbędzie się pięć wykładów:

Poniedziałek 11 marca, godz. 17.00

Podróż do wnętrza mózgu – mikroskopowe techniki obrazowania.
Dr Marzena Stefaniuk, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Wtorek 12 marca, godz. 17.00

Elektryczny język neuronów. EEG i BCI – pokaz na żywo!
Dr hab. Ewa Kublik, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
mgr Anna Chabuda i mgr Marian Dovgialo,
Wydział Fizyki UW/BrainTech

Środa 13 marca, godz. 17.00

Pacjent HM i lobotomia. Granica dopuszczalnego ryzyka w psychochirurgii.
Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Czwartek 14 marca, godz. 17.00

Czysty mózg to sprawny mózg – rola układu glimfatycznego.
Dr Marta Obara-Michlewska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Piątek 15 marca, godz. 17.00

Przypadek Christophera Reeve’a. Wczoraj i dziś naprawy rdzenia kręgowego.
Prof. dr hab. Małgorzata Skup, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

16 marca, w godz. 10-16 zapraszamy na Dzień Mózgu dla Najmłodszych, podczas którego zapoznamy z ewolucją mózgu hominidów, zaprezentujemy wystawę neuroanatomiczną, pokazy EEG oraz wiele innych. Organizatorami Tygodnia Mózgu 2019 w Warszawie są: Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Głównym sponsorem jest Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Mózgu EDAB oraz Instytut Biologii Doświadczalnej.

LabMeeting of Laboratory of Brain Imaging (LOBI)

Dear Colleagues,

we would like to invite you to upcoming on Wednesday 6th of March 2019 at 15:00 PM (room CN, first floor). Anna Kozak, Msc from Neuroplasticity Laboratory will present a talk entitled: „Move your peripheries – preliminary behavioral results.”

Zapraszamy!
Zespół LOBI

Nencki Open Lab workshop

Dear all,

I would like to invite you to a next Nencki Open Lab workshop –  Braitenberg vehicles and Arduino – how to make a robot. It will be a great introduction to Arduino robotics. You will learn how to write and organize more complex Arduino code and how to combine many sensors with many effectors in an efficient way, how to use more advanced libraries and communication protocols.

Workshop will take place March 23-24th (weekend), 9AM – 4 PM. Please find the application form and more info here – https://nenckiopenlab.org/2019/02/26/braitenberg-vehicles-and-arduino-how-to-make-a-robot/e. We wait for applications until March 12th.

We will be also grateful for spreading the news!

Best,

Mateusz Kostecki

Neuroplasticity Seminar

Dear Colleagues,

I would like to invite you for the next Neuroplasticity Seminar.

Marta Gajowa, PhD, from Neurophotonic Laboratory of Valentina Emiliani, Paris Descartes University, will give a talk.

Title: Technical approaches towards synaptic and cellular mechanisms underlying functional responses investigations of a mouse primary visual cortex.

The seminar will take place in CN hall, 4th of March, at 3:00 pm.

See you there!
Kasia

Obrona rozprawy doktorskiej

8 marca 2019 r. o godz. 12:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Katarzyny Kisielewskiej p.t.:”Rola kinazy mTOR w regulacji wybranych białek Rab i kompleksu retromeru w komórkach ssaków”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Jaworski
Recenzenci: dr hab. Jan Rodriguez-Parkitna; prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Zaproszenie na warsztaty poświęcone hodowli komórkowych i mikroskopii fluorescencyjnej (Animalab/Ibidi, Zeiss)

Szanowni Państwo,

w imieniu firm Animalab oraz Zeiss chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w seminarium poświęconym tematom hodowli komórkowych jak i mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej, które odbędą się w naszym Instytucie 13.03.2019. Szczegółowe informacje oraz program warsztatów znajdują się w załączniku poniżej

Warsztaty IBIDI, ZEISS, Stereotaksja

Z poważaniem,
Natalia Nowak

Obrona rozprawy doktorskiej

7 marca 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Wiolety Dudka-Ruszkowskiej p.t.: „Inhibition of Integrated Stress Response as potential therapeutic strategy in Chronic Myeloid Leukaemia”

Promotor: dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. IBD PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Czyż; dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon