9/19

Granty Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 czerwca 2018 roku: Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 2 projektów badawczych w ramach konkursów HARMONIA 10 i SONATA Bis 8.

Konkurs HARMONIA – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

dr Paulina Podszywałow-Bartnicka – Rola białek wiążących RNA w oporności komórek białaczkowych na terapię w szpiku kostnym

Konkurs SONATA Bis – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego.

dr hab. Artur Marcin Marchewka – Dynamika plastyczności ludzkiego mózgu w procesie uczenia się – badania podłużne z użyciem technik neuroobrazowania

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, February 28thprof. dr. hab. Justyna Olko from Center for Research and Practice in Cultural Continuity, Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw will give a lecture entitled „Minority languages, well-being and local agency: exploring the potential of multidisciplinary and participatory research in the humanities and social sciences”. Don’t miss this great event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.

Tomasz Prószyński

Obrona rozprawy doktorskiej

7 marca 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Wiolety Dudka-Ruszkowskiej p.t.: „Inhibition of Integrated Stress Response as potential therapeutic strategy in Chronic Myeloid Leukaemia”

Promotor: dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. IBD PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Czyż; dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

David Belin’s talk entitled: Gene x environment interactions shape the individual vulnerability to develop addiction

Dear Colleagues,

I would like to invite you to Dr. David Belin’s talk entitled: „Gene x environment interactions shape the individual vulnerability to develop addiction”

David is a principal investigator at the Department of Psychology, Cambridge University. He is interested in the neural, cellular and molecular substrates of inter-individual vulnerability to develop impulsive/compulsive disorders such as drug addiction, Obsessive / Compulsive Disorder, Tourette’s syndrome, pathological gambling or dopamine dysregulation syndrome in Parkinson Disease.

https://www.neuroscience.cam.ac.uk/directory/profile.php?davidbelin

The talk will be given in CN hall at 11:00, Thursday 28.02.2019.

Regards,
Kasia Radwańska

Neuroplasticity seminar

Dear Colleagues,

I would like to invite you to the next Neuroplasticity seminar. Daniel Duque Doncos will give a talk next Monday. The title for the seminar will be: „Neural responses for recognition and segregation of speech in a ferret cocktail party model”. We will meet on 25th February; 3:00 pm at CN hall

Kasia Radwańska

Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 12 kwietnia 2019 r.

Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 26 marca do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215).

W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 22 marca, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 107, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.gov.pl.
Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa -> Komisja Doktorska.
Przypominamy o konieczności zdania do dnia 22 marca egzaminów doktorskich, w tym egzaminu z dyscypliny podstawowej.

Przypominam, że posiedzenie Rady 12 kwietnia jest ostatnim, na którym można wszcząć przewód doktorski wg. dotychczasowych zasad.

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej

Obrona rozprawy doktorskiej

28 lutego 2019 r. o godz. 12:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr. Piotra Maja p.t.: „Syntaza tymidylanowa- mechanizm inhibicji przez N4-OH-dCMP oraz poszukiwanie nowych inhibitorów z wykorzystaniem technik krystalograficznych i obliczeniowych”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Rode
Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Lesyng; prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

Z pracą i recenzjami zapoznać się można w Bibliotece Instytutu