6/19

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, February 7th, prof. dr. hab. Marcin Drąg from Wroclaw University of Technology will give a lecture entitled „Development of tools for investigation of parallel activity of proteolytic enzymes in health and disease”. Don’t miss this great event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.


Tomasz Prószyński

Obrona rozprawy doktorskiej

15 lutego  2019 r. o godz. 11:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr Eweliny Jurewicz p.t.: „Występowanie i rola białka S100A6 w macierzy pozakomórkowej galarety Whartona”

Promotor: prof. dr hab. Anna Filipek
Recenzenci: dr hab. n. med. Małgorzata Witkowska-Zimny;
prof. dr hab. Ludmiła Żylińska

New PhD Student’s Council

Dear all,

It is our great pleasure to introduce you the PhD Student’s Council 2019:

Patrycja Kruk, Julian Swatler, Aleksandra Stępniak, Karolina Nizińska, Karolina Koziarska,  Marta Kaczmarek, Joanna Plewko, Anastasia Bohush, Vasylyna Kovalchuk,

We would like to inform you that during the last council meeting (29/01/19), new PhD Student Council has elected:

The Head of the Council: Karolina Nizińska,
Vice-Chairman of the Council: Karolina Koziarska,
Secretary: Anastasia Bohush

Contact details can be found on sd.nencki.gov.pl

Regards,
Karolina Nizińska
Aleksandra Stępniak

Oferta pracy

Instytut Nenckiego poszukuje kandydata na stanowisko Adiunka do  Pracowni Obrazowania Mózgu

Szczegóły ogłoszenia: http://www.nencki.gov.pl/praca/instytut-biologii-doswiadczalnej-im-m-nenckiego-pan-poszukuje-kandydata-na-stanowisko-adiunkt