5/19

Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej kadencji 2019-2022

W dniu 18 stycznia 2019 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej kadencji 2019-2022. Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Romuald Zabielski i zastępczyni przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych, prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek wręczyli powołania na członków Rady nowej kadencji. Przewodniczącym Rady Naukowej kadencji 2019-2022 został prof. dr hab. Adam Szewczyk. Na wice-przewodniczących wybrani zostali prof. dr hab. Urszula Sławińska i prof. dr hab. Barbara Przewłocka. Sekretarzem Rady została prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk, a zastępcami sekretarza – dr Adriana Magalska i dr Marek Wypych. Wybrano przewodniczących stałych Komisji Rady Naukowej: Komisji ds. Etyki w Nauce – prof. dr. hab. Jerzego Łazarewicza; Komisji ds. Oceny Kadry Naukowej – prof. dr. hab. Leszka Kaczmarka; Komisji Doktorskiej – prof. dr hab. Katarzynę Nałęcz; Komisji Finansowej – dr hab. Hannę Fabczak; Komisji ds. Działalności Naukowej – prof. dr hab. Ewę Sikorę. W skład Komisji Doktorskiej weszli:  prof. dr hab. Urszula Wojda, prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska, prof. dr hab. Anna Filipek, dr hab. Ewelina Knapska, prof. IBD, prof. dr hab. Anna Nowicka, prof. dr hab. Sławomir Pikuła, prof. dr hab. Małgorzata Skup, dr hab. Jakub Włodarczyk, prof. IBD, prof. dr hab. Daniel Wójcik, prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki. Na Rzecznika Dyscyplinarnego wybrano prof. dr. hab. Krzysztofa Zabłockiego.

Ponadto wszczęto przewody doktorskie, wyznaczono promotorów i powołano komisje egzaminacyjne mgr Katarzyny Laskowskiej-Kaszub, mgr Weroniki Szadzińskiej, mgr Martyny Poprzeczko, mgr Beaty Tepper i mgr Anastasii Bohush.

Nadano stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr Katarzynie Kolczyńskiej i w dyscyplinie biologia mgr Katarzynie Jurewicz (z wyróżnieniem) i mgr. Łukaszowi Żurawskiemu.

Wyznaczono recenzentów prac doktorskich mgr. Rafała Bazana i mgr. Pawła Trzaskomy.

Wszczęto postępowanie o nadanie tytułu profesora dr hab. Jakubowi Włodarczykowi, prof. IBD.

Obrona rozprawy doktorskiej

31 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Marceliny Firkowskiej p.t.: „Rola białek kompleksów ESCRT w procesie kształtowania drzewka dendrytycznego”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Jaworski
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Pyza; prof. dr hab. Barbara Zabłocka

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, January 31st, we will have two speakers presenting their projects.

Agnieszka Walewska from Laboratory of Intracellular Ion Channels will talk about „New regulatory mechanisms of mitochondrial large-conductance calcium-activated potassium channel”.
Adam Olichwier from Laboratory of Molecular Medical Biochemistry will give a lecture entitled „The Role of stearoyl-CoA desaturase 1 in the regulation of molecular mechanism of thyroid hormone action in the heart”
Don’t miss this event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.

Tomasz Prószyński

Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 22 lutego 2019 r.

Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 5 lutego do godz. 12:00, do pani Agaty Karwowskiej (tel. 215) lub prof. Katarzyny Łukasiuk (pok. 9, tel. 434).

W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 1 lutego, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pani Agata Karwowska, tel. 215) lub prof. Katarzyny Łukasiuk (pok. 9, tel. 434).  Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.gov.pl.
Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa –> Komisja Doktorska.
Przypominamy o konieczności zdania do dnia 1 lutego egzaminów doktorskich, w tym egzaminu z dyscypliny podstawowej.

Podczas posiedzenia Rady 22 lutego nie planujemy wszczęć przewodów doktorskich

Termin następnego posiedzenia Rady został wyznaczony na 12 kwietnia

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej