4/19

Patent USA dla Instytutu Nenckiego

Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych przyznał patent o numerze US 15/553,575 na wynalazek p.t.: ‘A METHOD FOR THE EARLY DIAGNOSIS OF A PRE-DIABETIC STATE AND TYPE 2 DIABETES’ („Metoda wczesnej diagnostyki stanu przed-cukrzycowego oraz cukrzycy typu 2”). Wyłącznymi właścicielami patentu są naukowcy z Instytutu Nenckiego: prof. Agnieszka Dobrzyń i dr Kamil Koziński z Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych oraz prof. Paweł Dobrzyń i dr Tomasz Bednarski z Pracowni Molekularnej Biochemii Medycznej.

Wynalazek dotyczy stworzenia testu diagnostycznego, który pozwoli na wczesne wykrycie stanu przed-cukrzycowego oraz cukrzycy typu 2, a tym samym na wcześniejsze wprowadzenie działań prewencyjnych i terapeutycznych. Cukrzyca typu 2 rozwija się na wiele lat przed tym, zanim pojawią się objawy kliniczne. Szacujemy, że proponowane nowe rozwiązanie pozwoli na zdiagnozowanie stanu przed-cukrzycowego o 5-8 lat wcześniej niż obecnie dostępne metody. Test diagnostyczny oparty jest na pomiarze stężenia białek Wnt3a i Wnt4 we krwi.

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, January 24th, prof. dr. hab. Michał Żmijewski from the Medical University of Gdańsk will give a lecture entitled „Introduction to skin endocrinology”. Don’t miss this great event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.  

Tomasz Prószyński

Cell Nucleus Club meeting

I would like to cordially invite everyone interested in cell nucleus structure and function for the Cell Nucleus Club meeting. The seminar will be held on Friday (25.01) at 15.00 in CN seminar room. This time Anna Bielak- Żmijewska and Agnieszka Gadecka will tell us about epigenetics of senescence.

Hope to see you all there, with best regards, CNC rep. Adriana Magalska

Obrona rozprawy doktorskiej

22 stycznia 2019 r. o godz. 12:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr Dominiki Jurkiewicz-Trząskiej p.t.”Regulacja transportera karnityny OCTN2 (SLC22A5) przez białko ZO-1”

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz
Recenzenci: prof. dr hab. Mariusz Olczak; prof. dr hab. Barbara Zabłocka