51/18

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, December 20th, we will have two speakers presenting their projects.

Maria Pasierbińska from Laboratory of Molecular Neurobiology will give a lecture entitled „Targeting GM-CSF and Osteopontin as a therapeutic approach for Glioblastoma”.
Anna Bartkowiak-Kaczmarek from Laboratory of Cell Biophysics will talk about „ZDHHC7-mediated S-palmitoylation of synaptic proteins as a key to understanding sex-specific differences in stress-related disorders”.
Don’t miss this event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.

Tomasz Prószyński

Neuroplasticity seminar

Dear Colleagues, You are kindly invited to the next Neuroplasticity seminar. Maciek Winiarski from the Laboratory of Emotions Neurobiology will be talking about „Eco-Hab and transfer of emotions”.

The seminar will be on Monday (17.12) in CN room at 3:00 pm.

Regards,
Kasia Radwanska

LabMeeting of Laboratory of Brain Imaging (LOBI)

Dear Colleagues, we would like to invite you to upcoming LabMeeting of Laboratory of Brain Imaging (LOBI) on Monday 17th December 2018 at 15:00 PM (room 1, first floor).
Agnieszka Kacprzak, Msc -PsLab & UW, Faculty of Psychology will present a lecture entitled:  „Neuroanatomy of elementary school late talking children”

Akcja Honorowego Oddawania Krwi w Instytucie Nenckiego

Pracownicy i doktoranci naszego Instytutu, a nawet przypadkowi przechodnie, mogli być świadkami niecodziennego wydarzenia. 12 grudnia na dziedzińcu Instytutu zaparkował „krwiobus” – specjalny ambulans przystosowany do poboru krwi. To Samorząd Doktorantów, we współpracy z Dyrekcją oraz warszawskim RCKiK, postanowił w ten nietypowy sposób uczcić setną rocznicę istnienia Instytutu.

Akcja ma znaczenie symboliczne. Przypomina nam, że praca naukowca to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również służba społeczeństwu. Wiedza medyczna zdobyta przez pokolenia naszych kolegów pozwala dziś ratować życie wielu pacjentów. Niestety, w niektórych przypadkach cała ta wiedza okaże się bezużyteczna, jeśli zabraknie krwi (lub jej składników). Jeśli dzięki oddanej dziś krwi uda się ocalić choć jedno istnienie, będzie to kolejny drobny sukces nauki – tym razem rozumianej nie jako abstrakcyjna dyscyplina, tylko jako wspólnota ludzi z krwi i kości.

Pomimo niesprzyjającej, jesiennej aury i początku ‘sezonu grypowego’, udało się nam zebrać prawie 6 litrów (12 jednostek) krwi pełnej. Jest to dobry wynik – zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wielu potencjalnych dawców nie mogło dziś oddać krwi ze względu na rozpoczęty ‘sezon grypowy’. Na pewno jednak można jeszcze ten wynik znacznie poprawić – wiosną zamierzamy powtórzyć akcję. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!

Obrona rozprawy doktorskiej

19 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr Katarzyny Kolczyńskiej p.t.: „Rola białka szoku cieplnego HSP72 w regulacji wrażliwości mięśni szkieletowych na insulinę”

Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Rieske; prof. dr hab. Jerzy Żołądź

Molecular mechanisms of diseases seminar

You are kindly invited to attend a PhD seminar give by
Mrs Katarzyna Laskowska-Kaszub (Laboratory of Preclinical Testing of Higher Standard, Neurobiology Center)
The title is: Blood-based microRNAs as biomarkers of early Alzheimer’s disease

The seminar will be on December 19th, 2018 at 15.00 in the Konorski Room (II floor).

Best regards
Bozena Kaminska

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego kadencji 2015-2018

W dniu 7 grudnia 2018 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego kadencji 2015-2018. W związku z tym dokonano podsumowania prac Rady mijającej kadencji. Przewodniczącym Rady był prof. Andrzej Wróbel, którego wspierały głównie prof. Maria Jolanta Rędowicz (Wiceprzewodnicząca) i prof. Katarzyna Łukasiuk (Sekretarz).

W minionej kadencji odbyło się 21 posiedzeń Rady, podczas których m.in. nadano 84 stopnie doktora nauk biologicznych (z czego 42 wyróżniono) w dyscyplinach biologia (70) i biochemia (14); nadano 21 stopni doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia oraz poparto 8 wniosków o nadanie tytułu profesora (wszystkie rekomendowane osoby uzyskały tytuł profesora).

Ponadto, Rada opiniowała kandydatury do licznych nagród i wyróżnień, m.in. do nagrody Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe mające światowe znaczenie uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora (nagrodę zdobyła w 2016 r. prof. Agnieszka Dobrzyń); do nagrody prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i postępowania habilitacyjne oraz kandydatów na stypendia naukowe MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (w 2016 r. stypendium zdobył dr Michał Bola). Opiniowano także wnioski do Nagrody Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN (nagrody zdobyli: w 2015 r. – zespół dr hab. Jakuba Włodarczyka i dr Magdaleny Dziembowskiej; w 2017 r. zespół prof. dr hab. Ewy Sikory (wyróżnienie) i w 2018 – zespół prof. Katarzyny Kwiatkowskiej) oraz kandydatury na stypendia Prezesa PAN (stypendia zdobyły w 2017 r. Małgorzata Wierzba i w 2018 r. Katarzyna Chyl).

Rada wyraziła  również poparcie w sprawie powołania nowych pracowni badawczych (Pracowni Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek – kierowanej przez dr hab. Dorotę Włogę oraz Pracownia Pamięci Przestrzennej – kierowanej przez dr. Rafała Czajkowskiego), a także zamykania pracowni w związku z odchodzeniem ich liderów na emeryturę.

Rada naukowa zajmowała także stanowisko w sprawach ważnych dla środowiska naukowego, w tym w sprawie sprzeciwu wobec opinii zawartych w artykule w Gazecie Wyborczej dotyczących doświadczeń na zwierzętach oraz sprzeciwu wobec zapisów projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce umożliwiających włączanie instytutów PAN w struktury uczelni publicznych bez uzyskania zgody zainteresowanych stron.

Ponadto podejmowano działania w celu usprawnienia prac Rady i Instytutu, m.in.: wprowadzono głosowania elektroniczne posiedzeń Rady oraz poparto reformę struktury organizacyjnej Instytutu zaproponowaną przez nową Dyrekcję Instytutu.

Podczas tego posiedzenia pożegnano kwiatami i listami gratulacyjnymi kolegów, którzy odchodzą na emeryturę: prof. Andrzeja Wróbla, przewodniczącego Rady (do 2016 r. prowadzącego Pracownię Układu Wzrokowego); prof. Annę Grabowską, wieloletnią członkinię Rady, w tym w latach 2003-2006 Wiceprzewodniczącą,  (do końca br. kierującą Pracownią Psychofizjologii) oraz prof. Andrzeja Kasprzaka, który do końca br. pełni funkcję kierownika Pracowni Białek Motorycznych.

Kolejna kadencja Rady – lata 2019-2022 – rozpocznie się podczas posiedzenia zaplanowanego na 18 stycznia 2019 r., kiedy to dojdzie do ukonstytuowania się Rady i jej kierownictwa.

Finisaż Wystawy 2 Art & Science: „Sztuka Bioróżnorodności”

Szanowni Państwo,
w imieniu Fundacji Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych zapraszam serdecznie na finisaż wystawy 2 nd Art & Science: „Sztuka Bioróżnorodności” zorganizowany z okazji 100-lecia utworzenia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. Finisaż odbędzie się 19 grudnia o godz. 15.15 w sali wystawowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego.

Hanna Fabczak, Prezes Zarządu