5/2023

Nencki Institute Seminar

Dear All
I would like to cordially invite you to the next Nencki Institute Seminar which will take place on the 2nd of February, at 3pm in the CN lecture hall. We will host Dr Chris Toseland from the University of Sheffield. Dr Toseland uses a combination of cutting edge technologies to decipher the unexpected roles of pathways implicated in physical force sensing in the regulation of nuclear processes including DNA replication or transcription.
Dr Toseland will give a lecture entitled: Exploring the roles of myosin proteins in the nucleus.

Abstract
Myosins are well characterised cytoskeletal proteins but a subset also exists within the nucleus. Here we focus on myosin VI, a protein which is regulated by an array of partner proteins that relate to functions ranging from endocytosis, autophagy and cellular homeostasis. Myosin VI is present in the nucleus and contributes to gene expression, DNA damage response and chromosome organisation. With regard to transcription, using a combination of super resolution imaging and 3D single molecule tracking we will show how myosin VI can support transcription hub formation. The hubs bring together several genes and multiple RNA Polymerase molecules to enable simultaneous gene expression. For the DNA damage response, we will reveal how myosin VI contributes to DNA damage signalling following treatment with cancer therapeutics. We will also explore how chromosome rearrangements occur during these processes. Overall, there are multiple nuclear functions of myosin VI, similar to its diverse activity in the cytoplasm. Myosin VI has roles in cancer and neurodegeneration, further studies will reveal if the nuclear activity contributes to disease.

The seminar will be followed by a get togehter.
With best wishes
Aleksandra Pekowska

Zaproszenie na wykład dr Adriany Magalskiej

3 lutego 2023 r. o godz. 15:00 w sali Centrum Neurobiologii odbędzie się wykład dr Adriany Magalskiej (Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN) pt.: “Journey to the Centre of the Nucleus”. Jej postępowanie habilitacyjne odbywa się przed Radą Naukową Instytutu Nenckiego PAN.

Abstract:

The cell nucleus is a highly organized organelle composed of many functional and structural domains. One of the fundamental questions in the field of biology is how a two-meter-long strand of DNA is packed into a nucleus with a diameter of 10 µm. Each year advanced microscopic techniques, combined with the development of biochemical and computational methods, bring us closer to answering this question.

Chromatin is not randomly distributed in the nucleus, and it undergoes continuous structural changes, mostly by changing the degree of its packaging through condensation and decondensation. The three-dimensional chromatin structure is an important level of epigenetic regulation of gene expression, and the domain organization of the genome allows for functional separation of the transcriptionally active euchromatin from the parts of the genome in which gene expression is permanently or temporarily suppressed.

Using various research models, ranging from the extracellular in vitro system, through primary cellular cultures, to transgenic animals allowed us to look at the three-dimensional structure of chromatin and its importance for cell physiology from different perspectives.

Izraelski patent dla wynalazku z Instytutu Nenckiego i Case Western Reserve University

Z przyjemnością informujemy, że Izraelski Urząd Patentowy właśnie wydał decyzję przyznającą patent dla wynalazku „Koniugaty białka prionowego z dendrymerami do zastosowania w leczeniu choroby Alzheimera” autorstwa Krzysztofa Nieznańskiego, Hanny Nieznańskiej, Witolda K. Surewicza, Krystyny Surewicz i Magdaleny Bandyszewskiej (nr patentu: IL 262902).

Wynalazek został powstał w wyniku badań pod kierunkiem Dr Krzysztofa Nieznańskiego w Pracowni Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych w Instutucie Nenckiego we współpracy z zespołem Prof. Witolda Surewicza z Case Western Reserve University w Cleveland w Stanach Zjednoczonych.

Oligomery peptydu Aβ są silnymi neurotoksynami, a ich obecność koreluje się z rozwojem zmian patologicznych u pacjentów chorych na chorobę Alzheimera (AD), a w szczególności na tzw. postać rodzinną tej choroby (fAD). Uważa się, że skuteczne terapie tej choroby powinny hamować powstawanie toksycznych oligomerów Aβ oraz/lub neutralizować już powstałe oligomery Aβ.  Przeprowadzone przez nas badania doprowadziły do zidentyfikowania krótkich peptydów – fragmentów białka prionowego, efektywnie hamujących neurotoksyczność oligomerów Aβ w hodowli neuronów (Nieznanska et al., 2018). Peptydy te skoniugowaliśmy z nośnikiem (zmodyfikowanymi dendrymerami) pozwalającym na ich transport poprzez barierę krew-mózg oraz zwiększającym ich efektywność i biostabilność. Ponieważ koniugaty te hamują powstawanie neurotoksycznych oligomerów Aβ, jak również neutralizują już powstałe oligomery, uważamy, że mogą być zastosowane zarówno w zapobieganiu, jak i leczeniu choroby Alzheimera.

Przedmiotem udzielonego patentu są wspomniane koniugaty oraz procedura ich syntezy. Wcześniej Instytut Nenckiego uzyskał ochronę patentową wynalazku w USA (nr patentu: US 10815292) i Europie (nr patentu: EP3468577).

Badania, które doprowadziły do powstania wynalazku zostały sfinansowane z grantu HARMONIA 2013/10/M/NZ4/00311 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki dr. hab. Krzysztofowi Nieznańskiemu.

Instytut poszukuje partnera w procesie komercjalizacji wynalazku.

Osoba do kontaktu:
dr Dorota Gierej-Czerkies:
tel.: (+48 22) 5892 263
e-mail: d.gierej-czerkies@nencki.edu.pl

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Sęk

21 lutego 2023 r. o godz. 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN  (sala im. Jerzego Konorskiego na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Aleksandry Sęk pt. „Regulacja aktywności mitochondrialnego kanału potasowego przez niskocząsteczkowe związki syntetyczne oraz pochodzenia roślinnego”

Promotorzy: prof. dr hab. Adam Szewczyk, prof. dr hab. Tomasz Bauer
Recenzenci:  dr hab. Joanna Cymerys-Bulenda, prof. dr hab. Kazimierz Trębacz, dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. UAM

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/916c05d1a3/

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Any Marii Martin Gonzalez

22 lutego 2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Any Marii Martin Gonzalez pt. “H3K4 demethylases linked to intellectual disabilities cooperate to prevent spurious transcription in adult neurons and associated neurological deficits”

Promotorzy: dr hab. Michał Dąbrowski, prof. Instytutu Nenckiego PAN, prof. Angel Barco
Recenzenci: prof. Johannes Gräff, prof. Anne-Laurence Boutillier, dr hab. Jan Rodriguez-Parkitna

Link do obrony:  https://zoom.us/j/98583370131?pwd=WmtXL0xQelJtZlJmRFE4MEFYQnB5QT09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/708a3d9206/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Feb 22, 2023 11:00 AM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr Any Martin Gonzalez/PhD defence Ana Martin Gonzalez 

Please click the link below to join the webinar: https://zoom.us/j/98583370131?pwd=WmtXL0xQelJtZlJmRFE4MEFYQnB5QT09

Passcode: 614765
Or One tap mobile :
Poland: +48223065342,,98583370131#,,,,*614765#  or +48223073488,,98583370131#,,,,*614765#

Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
Poland: +48 22 306 5342  or +48 22 307 3488  or +48 22 398 7356

Webinar ID: 985 8337 0131
Passcode: 614765

International numbers available: https://zoom.us/u/auYgxADej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Bączyńskiej

6 marca 2023 r. o godz. 12:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (sala im. Jerzego Konorskiego na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Ewy Bączyńskiej „Rola szlaku sygnałowego zależnego od receptora 5-HT7 w rozwoju zachowań typu depresyjnego u myszy”,

Promotor: prof. dr hab. Jakub Włodarczyk
Promotor pomocniczy: dr Monika Bijata
Recenzenci:  dr hab. Agata Faron-Górecka, dr hab. Marcin Siwek, dr Wojciech Krężel

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/13433974a2/