4/2023

EMBO Installation Grant dla Adama Kłosina

Dr Adam Kłosin z Instytutu Nenckiego znalazł się w gronie laureatów prestiżowego grantu EMBO Installation Grant.

EMBO Installation Grants, przyznawane przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej (European Molecular Biology Organization), wspierają naukowców o znaczącym, wyróżniającym się dorobku, którzy są na początkowym etapie niezależnej kariery badawczej. Przyznane fundusze przeznaczone są na wsparcie tworzenia ich własnych laboratoriów badawczych.

EMBO to organizacja zrzeszająca ponad 1800 czołowych naukowców, promująca doskonałość naukową w naukach o życiu w Europie i poza nią. Głównymi celami organizacji jest wspieranie utalentowanych naukowców na wszystkich etapach ich kariery, stymulowanie sieci interakcji ułatwiającej wymianę informacji naukowej oraz pomoc w budowaniu warunków optymalnych dla prowadzenia badań na najlepszym możliwym poziomie.

Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 24 lutego 2023 r.

 Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 7 luty 2023 do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215).

 W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 3 lutego, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 107, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesyłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) oraz prac doktorskich na adres a.filipek@nencki.edu.pl

 Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie: https://www.nencki.edu.pl/pl/instytut/rada-naukowa/stopnie-naukowe/doktorat/

Przypominamy o konieczności jednokrotnego przeskanowania rozprawy w systemie antyplagiatowym przed posiedzeniem Komisji Doktorskiej. Skanowanie wykonuje pani Aleksandra Zasada (pokój nr 107, tel. 215).

Z poważaniem
Grażyna Mosieniak
Sekretarz Rady Naukowej

Nencki Institute Seminar

Dear All

I would like to cordially invite you to the next Nencki Institute Seminar which will take place next Thursday, January 26th at 3pm in the CN lecture hall. We will host prof Redouan Bshary, head of the Behavioural ecology lab at the University of Neuchâtel, Switzerland, who will give a lecture entitled: What research on fish cognition may tell us about vertebrate brain evolution
 
Prof. Bshary combines multiple approaches (physiology, research on cognition, and mathematical modeling) and exciting model systems including Labroides dimidiatus which hold the premise to deliver new insights into the interplay between brain evolution and interactions between species.
Abstract
Most research in animal cognition focuses on primates, other mammals and birds. As a consequence, hypotheses regarding the links between brain evolution and resulting cognitive abilities are largely based on our knowledge about these endotherm vertebrates. However, I will argue that research on cognition in fishes (or other ectotherm vertebrates) provides great opportunities to test and challenge these ‚endotherm hypotheses’. As it stands, endotherms have on average 10 times larger brains (corrected for body size) than ectotherm vertebrates. Therefore, any supposedly ‚higher’ cognitive process that is found in an ectotherm cannot explain the evolution of the much larger endotherm brains. I will largely present data on strategic sophistication and underlying cognitive processes in cleaner fish Labroides dimidiatus. These Indo-Pacific fish remove ectoparasites from other reef fish species. Their brain is of average size but their cleaning interactions are highly sophisticated. I will show that their cognitive tool kit largely matches the ones found in endotherms, though the brain seems to be organised in a rather different way. This latter point offers plenty of avenues for future research.

The seminar will be followed by a get together.
With best regards
Aleksandra Pekowska

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Sęk

21 lutego 2023 r. o godz. 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN  (sala im. Jerzego Konorskiego na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Aleksandry Sęk pt. „Regulacja aktywności mitochondrialnego kanału potasowego przez niskocząsteczkowe związki syntetyczne oraz pochodzenia roślinnego”

Promotorzy: prof. dr hab. Adam Szewczyk, prof. dr hab. Tomasz Bauer
Recenzenci:  dr hab. Joanna Cymerys-Bulenda, prof. dr hab. Kazimierz Trębacz, dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. UAM

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/916c05d1a3/

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Any Marii Martin Gonzalez

22 lutego 2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Any Marii Martin Gonzalez pt. “H3K4 demethylases linked to intellectual disabilities cooperate to prevent spurious transcription in adult neurons and associated neurological deficits”

Promotorzy: dr hab. Michał Dąbrowski, prof. Instytutu Nenckiego PAN, prof. Angel Barco
Recenzenci: prof. Johannes Gräff, prof. Anne-Laurence Boutillier, dr hab. Jan Rodriguez-Parkitna

Link do obrony:  https://zoom.us/j/98583370131?pwd=WmtXL0xQelJtZlJmRFE4MEFYQnB5QT09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/708a3d9206/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Feb 22, 2023 11:00 AM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr Any Martin Gonzalez/PhD defence Ana Martin Gonzalez 

Please click the link below to join the webinar: https://zoom.us/j/98583370131?pwd=WmtXL0xQelJtZlJmRFE4MEFYQnB5QT09

Passcode: 614765
Or One tap mobile :
Poland: +48223065342,,98583370131#,,,,*614765#  or +48223073488,,98583370131#,,,,*614765#

Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
Poland: +48 22 306 5342  or +48 22 307 3488  or +48 22 398 7356

Webinar ID: 985 8337 0131
Passcode: 614765

International numbers available: https://zoom.us/u/auYgxADej

Prezes Zarządu Fundacji Nenckiego Hanna Fabczak zakończyła kadencję

Z końcem 2022 roku dr hab. Hanna Fabczak zakończyła kierowanie Zarządem Fundacji Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. Zarząd Fundacji w latach 2017-2022 podejmował wielowymiarowe działania statutowe m.in. organizowano cykl prezentacji popularnonaukowych „Wykłady Fundacji Nenckiego” oraz przygotowano warsztaty i wizyty studyjne dla dzieci i młodzieży (w ramach programu Adamed SmartUP). Współorganizowano także konferencje „Neuronal Correlates of Empathy” (2018), „Neurons in Action” (2019, 2021) oraz “Tydzień mózgu przez cały rok” (2020-2022). Fundacja Nenckiego była współorganizatorem konferencji z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego PAN (2018) oraz współwydawcą książki „Bibliografia Instytutu Nenckiego 1918-2018”. Fundacja współorganizowała sesje naukowe z okazji 90-lecia urodzin prof. Leszka Kuźnickiego (2018) oraz wspólnie z Polskim Towarzystwem Biochemicznym, „In memory of professor Lech Wojtczak –  MITOCHONDRION” (2010). Fundacja zorganizowała konkursy dla młodzieży szkolnej: plastyczne w ramach Tygodnia Mózgu oraz fotograficzne „OD NAUKI DO SZTUKI ŚWIAT POD MIKROSKOPEM”.  Z okazji 10-lecia Fundacji Nenckiego przygotowano wspólnie z pracownikami Instytutu Nenckiego PAN internetową mediatekę pod nazwą „Historia jednego zdjęcia” (2021). Od 2018 roku Zarząd Fundacji kierowany przez prezes Hannę Fabczak był administratorem Nencki Art Collection – kolekcji sztuki współczesnej Instytutu Nenckiego PAN. Kolekcja powstała dzięki współorganizacji przez Fundację projektów naukowo-artystycznych Art & Science „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem” (2017), „Sztuka Bioróżnorodności” (2018), „Siła struktur biologicznych” (2019), ”Sztuka powstania życia” (2020/2021). Od stycznia 2023 roku dr Hanna Fabczak rozpoczęła działalność w Radzie Fundacji Nenckiego.

Seahorse Expert Webinar

Dear All

We would like to cordially invite you to the very interesting webinar on the analysis of cell function with the use of Seahorse Real-Time Cell Metabolic Analyzers organized by Perlan Technologies Poland, Agilent Technologies and Laboratory of Cellular Metabolism at the Nencki Institute of Experimental Biology which will take place on Wednesday, 25th of January at 11 am with the use of Teams (Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJjNGFlNzQtNjZjZi00ZTk4LWFmYzItNDA3ZTE1Y).

We will host Svetoslav Kalaydijev, Agilent Technologies expert who will give a lecture entitled: Real-time analysis of a cellular function with the Seahorse metabolic analyzer. The abstract of the webinar you can find below. After the lecture, you will have a great occasion to ask the question to expert and clarify any doubts.

With kind regards,
Dorota Dymkowska

 

Abstract:

Mitochondrial function and glycolysis play critical roles in a variety of vital cellular processes, and researchers are applying metabolic measurements to discover cell function across multiple research areas, including: immunology, cancer, obesity, immuno-oncology, drug discovery, diabetes, metabolic disorders, stem cells, cardiovascular function, neurodegeneration, virology, and aging. Agilent Seahorse XF technology provides reliable, accurate, and routine measurements that can be applied to assess glycolytic rates, energy expenditure (e.g., cellular activation, proliferation, differentiation), ATP production rate in real-time, substrate oxidation, mitochondrial function, cell death, and general cellular homeostasis.

SPARK Europe Education Webinar

Dear All,

Please feel  invited to participate in the next webinar of the SPARK Europe Education Webinar series, on January 25th, 2023, 16-17 CET held by SPARK Norway. If you think about establishing your company or joining forces with others in this form of cooperation – this webinar is for you – learn from other peoples’ mistakes, ask them questions.

In this Team building and how to establish a company” webinar Dr. Namir Hassan will shed light on how to define and bring in the right expertise. Which competences do you need when you build your team? What are the pitfalls? What is critical at what point? What are the dos and don’ts?

Namir holds a PhD from University of Oxford, where he is currently a visiting lecturer. Currently CEO at Zelluna Immunotherapy, earlier he held several positions in industry as Group Leader in GlaxoSmithKline (GSK) and VP in Immunocore, where he oversaw development of KIMMTRAK – the first ever T Cell Receptor (TCR) bispecific subsequently approved for the treatment of uveal melanoma.

In the flyer „SPARK_Webinar_Flyer_25_Jan_2023”, you can find detailed information on the webinar.

Also please feel invited to the next  webinar in the new Spring 2023 series after the upcoming one

1 Mar 2023, 16 CET „Natural Product Derived Drugs: The Wonder Drugs That Do Not Follow Medicinal Chemistry Dogma” Steve Schow (SPARK at Stanford University advisor) – SPARK FLI

details will follow in the upcoming weeks. For the outline of the series please review „SPARK EUROPE WEBINAR SERIES SPRING 2023 flyer”