3/2023

Rozstrzygnięcie konkursu Best PhD students

Komisja Konkursu „Best PhD students”, organizowanego przez Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Agnieszkę Dobrzyń oraz Samorząd Doktorantów, ogłosiła listę laureatów.

Laureatami Konkursu zostali:

  • Paulina Kamińska
  • Magdalena Wit
  • Dominika Zaremba
  • Anna Żochowska

Zwycięzcy zostali uhonorowani za swoje osiągnięcia Nagrodą Dyrektora. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Nencki Institute Semninar

Dear All

it is my great pleasure to invite you to the next Nencki Seminar which will take place next Thursday, the 19th of January. We will host a guest of prof. Daniel Wojcik, dr Hanuma Chaitanya Chintaluri. Dr Chintaluri is an alumnus of the Nencki Institute, and currently a postdoctoral researcher at the Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in the Computational Neuroscience and Neurotheory Group, led by Tim Vogels.

Dr Chintaluri will give a lecture entitled: Why do neurons spike spontaneously?

Abstract

Conventionally, neurons are thought to be cellular units that process synaptic inputs into synaptic spikes. However, it is well known that neurons can engage in spikes spontaneously and display a rich repertoire of firing properties with no apparent functional relevance e.g. in in vitro cortical slice preparations. In such in vitro preparations, it is perplexing that these neurons, instead of saving their energy during information downtime and functional irrelevance, fire metabolically costly action potentials. In this talk, I will propose a hypothesis according to which intrinsic excitability in neurons may be a survival mechanism to minimize toxic byproducts of the cell’s energy metabolism. In neurons, this toxicity can arise when mitochondrial ATP production stalls due to limited ADP. Under these conditions, electrons deviate from the electron transport chain to produce reactive oxygen species (ROS), disrupting many cellular processes and challenging cell survival. To mitigate this, neurons may engage in ADP-producing metabolic spikes. I will explore the validity of this hypothesis using computational models that illustrate the implications of synaptic and metabolic spiking, especially in the context of dopaminergic neurons and their degeneration in Parkinson’s disease. I will conclude with some predictions that can prove or falsify the validity of this theory.

Preprint: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.10.16.512428v1

The seminar will be followed by a get together.

With best wishes
Aleksandra Pękowska

Konkurs o staż w Institute of Cancer Research

Do 3 lutego br. trwa nabór kandydatów do konkursu „Nagroda Naukowa” organizowanego przez PACTT i AstraZeneca.

To konkurs dla młodych naukowców i lekarzy. Zwycięzca dołączy na 10 miesięcy do grupy badawczej w Institute of Cancer Research (ICR) i weźmie udział w innowacyjnym onkologicznym projekcie badawczym w zakresie stabilności genomu i naprawy DNA i otrzyma stypendium na każdy miesiąc pobytu w Londynie.

WAŻNE: proszę pamiętać, że podczas procesu ubiegania się o staż nie wolno ujawniać żadnych poufnych/niepublikowanych danych bez podpisanych umów o poufności!

Więcej informacji na stronie: https://nagroda-naukowa-az.pactt.pl

A o grupie badawczej w ICR tu:  https://www.icr.ac.uk/our-research/research-divisions/division-of-cancer-biology/genome-instability-and-cancer

Wykład Fundacji Nenckiego

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na wykład Prof. dr hab. Marty Miączyńskiej, Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, który odbędzie się 18 stycznia o godzinie 16:00 w sali CN Instytutu Nenckiego. Wykład pt. „Transport pęcherzykowy czyli system logistyczny komórki” kierowany jest do licealistów. Wykład jest otwarty i nie wymagana jest rejestracja.

Streszczenie wykładu:

Zgodnie z definicją Wikipedii, logistyka to „proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji”. W każdej żywej komórce przepływ wszystkich jej składników oraz informacji musi być ściśle kontrolowany. Jednym z podstawowych systemów zapewniających przepływ i dystrybucję substancji w komórce są procesy transportu zachodzącego za pomocą pęcherzyków i organelli błonowych (tzw. transport pęcherzykowy albo błonowy). Dwa główne kierunki transportu pęcherzykowego to wydzielanie (sekrecja) materiału na zewnątrz komórki (egzocytoza) oraz pobieranie (internalizacja) substancji do wnętrza komórki (endocytoza). W ramach wykładu przedstawione zostaną błonowe organelle (przedziały) komórkowe zaangażowane w procesy transportu pęcherzykowego oraz znaczenie tych procesów dla fizjologii organizmu. Omówione zostaną także molekularne zasady działania maszynerii transportu pęcherzykowego, których odkrycie zostało uhonorowane Nagrodą Nobla w roku 2013.

Serdecznie zapraszamy!
Fundacja Wspierania Nauk Biologicznych im. M. Nenckiego

Seahorse Expert Webinar

Dear All

We would like to cordially invite you to the very interesting webinar on the analysis of cell function with the use of Seahorse Real-Time Cell Metabolic Analyzers organized by Perlan Technologies Poland, Agilent Technologies and Laboratory of Cellular Metabolism at the Nencki Institute of Experimental Biology which will take place on Wednesday, 25th of January at 11 am with the use of Teams (Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJjNGFlNzQtNjZjZi00ZTk4LWFmYzItNDA3ZTE1Y).

We will host Svetoslav Kalaydijev, Agilent Technologies expert who will give a lecture entitled: Real-time analysis of a cellular function with the Seahorse metabolic analyzer. The abstract of the webinar you can find below. After the lecture, you will have a great occasion to ask the question to expert and clarify any doubts.

With kind regards,
Dorota Dymkowska

 

Abstract:

Mitochondrial function and glycolysis play critical roles in a variety of vital cellular processes, and researchers are applying metabolic measurements to discover cell function across multiple research areas, including: immunology, cancer, obesity, immuno-oncology, drug discovery, diabetes, metabolic disorders, stem cells, cardiovascular function, neurodegeneration, virology, and aging. Agilent Seahorse XF technology provides reliable, accurate, and routine measurements that can be applied to assess glycolytic rates, energy expenditure (e.g., cellular activation, proliferation, differentiation), ATP production rate in real-time, substrate oxidation, mitochondrial function, cell death, and general cellular homeostasis.Mitochondrial function and glycolysis play critical roles in a variety of vital cellular processes, and researchers are applying metabolic measurements to discover cell function across multiple research areas, including: immunology, cancer, obesity, immuno-oncology, drug discovery, diabetes, metabolic disorders, stem cells, cardiovascular function, neurodegeneration, virology, and aging. Agilent Seahorse XF technology provides reliable, accurate, and routine measurements that can be applied to assess glycolytic rates, energy expenditure (e.g., cellular activation, proliferation, differentiation), ATP production rate in real-time, substrate oxidation, mitochondrial function, cell death, and general cellular homeostasis.