1/2023

Rekrutacja doktorantów do Instytutu Nenckiego PAN

Oferujemy:

– możliwość uzyskania stopnia doktora w jednym z największych nieuniwersyteckich ośrodków w dyscyplinie nauk biologicznych w ramach multidyscyplinarnej szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD,
– możliwość zdobycia wiedzy oraz rozwoju naukowego pod kierunkiem najwybitniejszych naukowców,
– udział w interesujących projektach naukowych,
– prowadzenie badań w nowoczesnych laboratoriach,
– przyjazne środowisko w międzynarodowej społeczności doktorantów,
– stypendia dla wszystkich doktorantów,
– udział w konferencjach i stażach zagranicznych,
– prywatną opiekę medyczną

Zapisz się on-line: https://warsaw4phd.eu/

Rekrutacja trwa od 21 grudnia 2022 r. do 04 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie o pracy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Asystenta technicznego w Centrum Dioscuri – Pracownia Biologii Chromatyny i Epigenomiki

Wymagania:

Kandydaci powinni posiadać znajomość technik biologii molekularnej lub komórkowej (PCR, hodowla komórkowa, immunofluorescencja, umiejętności analiz immunohistochemicznych będą uważane za dodatkowy plus). Wymagamy samodzielności i doskonałej organizacji pracy, kreatywnego podejścia do problemów badawczych, umiejętności współpracy w zespole i motywacji. Niezbędne jest doświadczenie w pracy laboratoryjnej.

Środowisko pracy/opis projektu:

Oferujemy dynamiczne i stymulujące do rozwoju środowisko pracy w młodym, międzynarodowym zespole. W naszej grupie opieramy się na współdziałaniu, wzajemnie wspierając się w realizacji zadań. Laboratorium jest doskonale wyposażone, posiada stabilne i prestiżowe finansowanie (grant Dioscuri, trzy granty NCN, grant instalacyjny EMBO, grant europejski Maria Skłodowska Curie Research Training Network) oraz zaplecze technicznym, dzięki czemu możemy swobodnie wykorzystywać wysokoprzepustowe technologie badania genomu (RNA-seq, ATAC-seq, ChIP_seq, Hi-C) i najnowocześniejsze techniki biologii komórki.

Zadania w projekcie:

Osoba wyłoniona w toku konkursu będzie wspierała studentów doktorantów oraz post-doków w projekcie mającym na celu lepsze zrozumienie biologicznej funkcji astrocytów. Wybrany kandydat będzie wykorzystywać techniki biologii molekularnej i komórkowej w tym narzędzia edycji genomu. Kandydat będzie uczestniczył w eksperymentach na myszach.

Warunki zatrudnienia:

  • rodzaj umowy: umowa o pracę
  • czas trwania umowy: do 36 miesięcy (3 lat)
  • data rozpoczęcia pracy: luty 2023 r.
  • dodatkowe benefity: ubezpieczenie medyczne, karta sportowa, fundusz socjalny;

Wymagane dokumenty:

  • CV wraz z ewentualna listą publikacji,
  • Dyplom magistra
  • List Motywacyjny zwięźle opisujący wcześniejsze doświadczenie naukowe, zainteresowania badawcze, obrane cele i zainteresowania oraz opis, dlaczego kandydat uważa, że będzie wpisywać się w profil laboratorium;
  • Imiona i nazwiska wraz z danymi kontaktowymi do dwóch osób mogących poświadczyć referencje kandydata.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres hr@nencki.edu.pl z dopiskiem „Technik Centrum Dioscuri AP” do dnia 23 stycznia 2023 r.

Więcej informacji nt. stanowiska: a.pekowska@nencki.edu.pl

Link do strony internetowej Pracowni: https://pekowskalab.nencki.edu.pl