51/2022

Prof. Bożena Kamińska Laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów

Prof. Bożena Kamińska, kierownik Pracowni Biologii Molekularnej w Instytucie Nenckiego, otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii: Osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej.

Nagrodę przyznano za odkrycie nowych genomicznych  i epigenetycznych zaburzeń w glejakach złośliwych, zmian w ich mikrośrodowisku  i nowych metod wzmacniania działania immunoterapii. Badania zespołu kierowanego przez prof. Kamińską dotyczą zrozumienia genomicznych i epigenetycznych zaburzeń występujących w nowotworach mózgu, a także mechanizmów kształtujących zmienność komórkową w glejakach i zaangażowanych
w odpowiedź przeciwnowotworową. Wyniki tych badań dostarczyły kluczowej wiedzy, która stwarza realne możliwości poprawienia terapii glejaków złośliwych.

Brain Imaging Meeting

Dear Colleagues,

we would like to cordially invite you to the upcoming Brain Imaging Meeting organized by Laboratory of Brain Imaging (LOBI) and Laboratory of Language Neurobiology (LLN).

The seminar will take place on Monday 19.12.2022 at 12:00 noon, at the Neurobiology Center (the first floor) and online under the link bellow.

During the seminar prof. Marius V. Peelen, PhD (Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud University) will present a talk entitled:

Predictive processing of scenes and objects

Abstract:

Real-world visual input often consists of rich scenes that are meaningfully composed of multiple objects that interact in complex ways (e.g., by partially occluding each other). Despite this complexity, we recognize scenes, and many details within these scenes, from a brief glance at an image. In this talk, I will present recent behavioral and neural findings that elucidate the mechanisms underlying this impressive ability. I will show that the analysis of object and scene information is partly implemented in parallel, allowing for a rapid initial gist of both objects and scenes concurrently. While it is well recognized that the initial scene ‘gist’ can modulate the recognition of contextually congruent objects, the reverse influence – from objects to scenes – is also strongly present. Behavioral and neuroimaging studies have shown that objects can facilitate, distort, and disambiguate scene processing. These findings support the notion that there are strong bidirectional interactions between scene and object processing. Finally, I will present evidence that objects also combine and interact with each other to support scene understanding, blurring the classical dichotomy between scene and object processing. These findings can be understood by conceptualizing scene understanding as the outcome of hierarchical probabilistic inference, in which “best guesses” at each level act as priors for other levels, constraining the interpretation of the current evidence.

To join online please use the following link:

https://zoom.us/j/97757967783?pwd=TXlobUhCRjJwbllWT3dXWXdkcktFUT09

Passcode: 548166

Rekrutacja doktorantów do Instytutu Nenckiego PAN

Oferujemy:

– możliwość uzyskania stopnia doktora w jednym z największych nieuniwersyteckich ośrodków w dyscyplinie nauk biologicznych w ramach multidyscyplinarnej szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD,
– możliwość zdobycia wiedzy oraz rozwoju naukowego pod kierunkiem najwybitniejszych naukowców,
– udział w interesujących projektach naukowych,
– prowadzenie badań w nowoczesnych laboratoriach,
– przyjazne środowisko w międzynarodowej społeczności doktorantów,
– stypendia dla wszystkich doktorantów,
– udział w konferencjach i stażach zagranicznych,
– prywatną opiekę medyczną

Zapisz się on-line: https://warsaw4phd.eu/

Rekrutacja trwa od 21 grudnia 2022 r. do 04 stycznia 2023 r.