46/18

Świętujemy 100-lecie Instytutu Nenckiego

Serdecznie zapraszamy na uroczystą Konferencję z okazji Jubileuszu Stulecia Instytutu Nenckiego, która odbędzie się 15. i 16. listopada 2018 r. w Instytucie Nenckiego. W czasie Konferencji zaprezentowane zostaną największe osiągnięcia pracowników i doktorantów Instytutu, a także jego wychowanków, którzy pracują obecnie w innych jednostkach naukowych w kraju i za granicą. Przedstawione i przypomniane będą również sylwetki wybitnych naukowców pracujących w Instytucie Nenckiego, którzy poprzez kształcenie młodych pokoleń uczonych zapoczątkowali nowe kierunki badań, często kontynuowane do dziś. Spotkanie uświetni koncert w wykonaniu podopiecznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Uczestnicy obchodów, w ramach akcji „Instytut otwarty”, będą mieli możliwość zwiedzenia laboratoriów Instytutu oraz obejrzenia szeregu wystaw i projekcji filmowych. W tych szczególnych dniach nie zabraknie również okazji do integracji i wspomnień. Szczegółowy program obchodów 100-lecia dostępny jest pod adresem http://100lecie.nencki.gov.pl/

Serdecznie zapraszamy!

Sesja Naukowa „Od Pierwotniaków do Ciliopatii” z okazji 90 rocznicy urodzin prof. Leszka Kuźnickiego

14 listopada 2018 r. w Sali Wykładowej Centrum Neurobiologii odbędzie się Sesja Naukowa „Od Pierwotniaków do Ciliopatii” organizowana z okazji 90 rocznicy urodzin prof. Leszka Kuźnickiego.

Program Sesji:

9.30-9.40 Prof. Agnieszka Dobrzyń Dyrektor Instytutu Nenckiego PAN

Otwarcie

9.40-9.55 Prof. Jacek Kuźnicki  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

90-lat z życia Leszka Kuźnickiego

9.55-10.15 Prof. Michał Opas Laboratory Medicine & Pathobiology, University of Toronto, Kanada

Instytut Nenckiego, Pracownia Fizjologii Ruchów Komórkowych

10.15-10.30 Wręczenie Medalu Pro Mazovia prof. Leszkowi  Kuźnickiemu, w uznaniu za całokształt działalności zawodowej, społecznej, publicznej na rzecz Województwa Mazowieckiego

10.30-11.00 Prof. Leszek Kuźnicki Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek, Instytut Nenckiego PAN

Instytut Nenckiego – stuletnia tradycja badania orzęsków

KAWA

11.30.00-12.00 Prof. Paweł Niewiadomski Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej, CENT, UW

Wielbłąd i ucho igielne – transport białek do rzęski pierwotnej

12.00-12.30 Prof. Jacek Gaertig  Department of Cellular Biology, University of Georgia, USA

Czubki rzęsek i ciliopatia Joubert’a

12.30-13.00 Prof. Michał Witt Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Pierwotna dyskineza rzęsek (PCD) – od patologii do terapii

13.00-13.30 Prof. Ewa Ziętkiewicz Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Genetyczne podłoże pierwotnej dyskinezy rzęsek (PCD) – kontekst populacyjny

13.30-14.00 Prof. Dorota Włoga Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek, Instytut Nenckiego PAN

Tetrahymena – organizm modelowy w badaniach ultrastruktury rzęsek

Zaproszenie na Seminarium Naukowe

Pracownia Obrazowania Mózgu serdecznie zaprasza w dniu 13 listopada 2018 roku o g. 14:00 na Seminarium Naukowe:
„Wytyczne dotyczące doboru barwy światła w celu poprawy sprawności psychofizycznej człowieka o skrajnych chronotypach na podstawie badań fMRI” 
Prezentują mgr inż. Bartosz Kossowski oraz dr hab. Artur Marchewka, prof. IBD

Miejsce seminarium : Sala 1 na I piętrze – Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa (wskazówki dojazdu: http://www.nencki.gov.pl/informacje-dla-gosci)

Plan seminarium:
– Wprowadzenie do teorii światła i barwy
– Charakterystyka techniczna urządzeń wykorzystanych w projekcie
– Charakterystyka zastosowanych barw światła – niebieska, czerwona, zielono-niebieska, światło wygaszone
– Schemat badania
– Zadania eksperymentalne (n-wstecz, hamowanie reakcji)
– Wyniki badań behawioralnych i fMRI
– Wytyczne doboru barwy światła w celu poprawy sprawności psychofizycznej człowieka

Projekt został przeprowadzony we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym (CIOP-PIB) w ramach Programu Wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” IV etap (2017-2019) – numer projektu II.N.04.B tytuł: „Wpływ barwy światła na sprawność psychofizyczną człowieka o skrajnych chronotypach z wykorzystaniem metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego”

— 
Zapraszamy!
Zespół LOBI

Seminarium Konorskiego

Dnia 14 listopada (środa) serdecznie zapraszamy na trzecie z jesiennej serii Seminariów Konorskiego, na którym prof. dr hab. Elżbieta Pyza (z Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) przedstawi wykład „Circadian plasticity of synapses”.  Seminarium rozpocznie się o godz. 15.00 (Sala im. Konorskiego, II p. IBD).

Małgorzata Skup (tel. 438)

Obrona rozprawy doktorskiej

19 listopada 2018 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr Wiolety Grabowskiej p.t.: „Wpływ kurkuminy na starzenie ludzkich komórek mięśni gładkich aorty”

Promotor: dr hab. Anna Bielak-Żmijewska
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Czyż; prof. dr hab. Maria Kapiszewska

Neuroplasticity seminar

Dear Colleagues,  The next Neuroplasticity seminar will be on 19th of November @ 3:00 pm. Our favourite Rafał Czajkowski will be talking about „Miniscopes in your lab”. We meet at CN conference hall, as usual