38/2022

Panel discussion with experts on science of gender equality in Academia

Dear Colleagues,

Women For Science initiative is happy to invite you to the „Science of gender equality in Academia” panel, the first event after the summer break.

We will discuss the research behind gender equality and the challenges it faces in Academia with three experts in social sciences.

Aleksandra Cisłak-Wójcik is a psychologist and an Associate Professor at SWPS University. Her research focuses on power and group identity, the relationship between power and gender and the perception of women in modern societies.

Ewa Krzaklewska is a sociologist and a PhD at the Jagiellonian University. Her research interests include sociology of youth, gender equality, academic mobility and migration.

Let us meet on Wednesday, 21st of September at 2 pm CEST/ 8 am EDT.

The meeting will be held online on the ZOOM platform.

Please, fill in the QUESTIONNAIRE to register for the meeting.

Looking forward to meeting you!
Women for Science

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Oresta V. Matveichuka

W imieniu Rady Naukowej Instytutu uprzejmie zapraszamy na obronę pracy doktorskiej mgr. Oresta V. Matveichuka pt.“The role of flotillins and their S-palmitoylation in LPS-induced signaling”,

Promotorem jest  prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska.
Recenzentami pracy są: prof. dr hab. Jolanta Jura z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz  dr hab. Sylwia Wrotek, prof. UMK z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Obrona odbędzie się  19 września 2022 r. o godzinie 12:00 w sali im. Jerzego  Konorskiego na II piętrze budynku głównego.

W załączeniu link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/801209e877/

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Pels

W imieniu Rady Naukowej Instytutu uprzejmie zapraszamy na obronę pracy doktorskiej mgr Katarzyny Pels pt. „Analiza zmian architekturalnych jądra komórkowego neuronów i astrocytów w eksperymentalnych modelach stresu i depresji”.

Promotorami są: dr hab. Joanna Dzwonek, prof. Instytutu Nenckiego PAN, prof. dr hab. Ryszard Przewłocki oraz promotor pomocniczy dr Błażej Ruszczycki.

Recenzentami pracy są: dr hab. Dariusz Smoliński, prof. uczelni z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. dr hab. Ewa Obuchowicz ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Obrona odbędzie się 22 września 2022 r. o godzinie 13:00 w sali im. Jerzego Konorskiego na II piętrze budynku głównego.

W załączeniu link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/b5a2a3c13a/

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Kliszcz

W imieniu Rady Naukowej Instytutu uprzejmie zapraszamy na obronę pracy doktorskiej mgr Beaty Kliszcz pt. „Mechanizm przesuwania dwóch mikrotubul względem siebie przez kinezynę-1 oraz znaczenie wybranych modyfikacji potranslacyjnych tubuliny w tym procesie”, której promotorem jest prof. dr hab. Andrzej Kasprzak.

Recenzentami pracy są: prof. dr hab. Joanna Moraczewska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz prof. dr hab. Zbigniew Madeja z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Obrona odbędzie się 28 września 2022 r. o godzinie 11:00 w sali im. Jerzego Konorskiego na II piętrze budynku głównego.

W załączeniu link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/becb0212e0/

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Shamby Mondala

29 września 2022 r. o godz. 13:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (sala im. Jerzego Konorskiego na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Shamby Mondala pt. “Analysis of gene-regulatory elements and transcriptome in glioma-induced and lipopolysaccharide-induced polarization of microglia”

Promotor: dr hab. Michał Dąbrowski, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Gambin, prof. dr hab. Joanna Mika

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/d1b627ac73/

Ze względu na toczące się prace, mające na celu ochronę prawną rozwiązania opartego o wyniki prac badawczych doktoranta, abstrakt i recenzje zostały zmodyfikowane tak aby nie ujawniać istoty wynalazku.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Benjun Ji

30 września 2022 r. o godz. 13:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (sala im. Jerzego Konorskiego na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Benjun Ji pt. „Molecular determinants of excitability of hindlimb motoneurons after complete spinal cord transection and BDNF overexpression”

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Skup

Recenzenci: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, dr hab. Włodzimierz Mrówczyński, prof. AWF

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/c2683f13b6/

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Poświaty

3 października 2022 r. o godz. 12:00 w sali im. Jerzego  Konorskiego na II piętrze budynku głównego, odbędzie się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Agaty Poświaty pt.“The interactome of AXL receptor provides insights into its biological roles and interacellular trafficking”.

Promotorem jest prof. dr hab. Marta Miączyńska, promotorem pomocniczym dr Daria Zdżalik-Bielecka.

Recenzentami pracy są: Dr hab. Joanna Kamińska z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Madeja z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dr hab. Paweł Niewiadomski z Centrum Nowych Technologii UW.

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/6cac664da3/

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Palomy Alvarez Suarez

4 października 2022 r. o godz. 12:00 w sali im. Jerzego  Konorskiego na II piętrze budynku głównego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Palomy Alvarez Suarez pt. „Drebrin and myosin VI: Cytoskeletal regulators of the development of the postsynaptic machinery at the murine neuromuscular junction”.

Promotorem jest  prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz,  promotorem pomocniczym dr Marta Gawor

Recenzentami pracy są: prof. dr hab. Małgorzata Daczewska z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Zbigniew Madeja z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. Elżbieta Pyza z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/23662a5181/

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Gabrieli Olech-Kochańczyk

19 października 2022 r. o godz. 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (sala im. Jerzego Konorskiego na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Gabrieli Olech-Kochańczyk pt. „Wpływ białka i ciałek jądrowych PML na morfologię jądra komórkowego neuronów oraz funkcje kognitywne myszy”

Promotor: dr hab. Witold Konopka
Promotor pomocniczy: dr Adriana Magalska

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Maleszewski, prof. dr hab. Elżbieta Pyza, dr hab. Dariusz Smoliński, prof. UMK

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/ec64793f94/

Euro-BioImaging User Forum

Euro-BioImaging is organizing a fourth online User Forum on Thursday, October 6, 2022 from 14:00-17:00 CEST. The topic is “Fighting Infectious Diseases.” This event will highlight the importance of cutting-edge imaging technologies in support of infectious disease research and showcase the specific expertise available at our Nodes across Europe through case studies presented in tandem with the research community.

In addition, keynote presentations from Anne-Marie Chacko, Duke-NUS Medical School, and Cristina Risco Ortiz, Cell Structure Laboratory, CNB-CSIC, will further reveal the potential of biological and biomedical imaging technologies to boost infectious disease research.

The event is open to everyone.

Register here: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIuce2urjMsH9HbGgKodz0GsOQLeREgytY3

More information & full program:

https://www.eurobioimaging.eu/news/join-us-for-the-fourth-euro-bioimaging-user-forum-fighting-infectious-diseases/

https://twitter.com/EuroBioImaging/status/1565382171296206854