35/2022

Nominacja Profesorska dla Pawła Dobrzynia

1 sierpnia 2022 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał dr. hab. Pawłowi Dobrzyniowi tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych.

Prof. Paweł Dobrzyń kieruje Pracownią Molekularnej Biochemii Medycznej, która bada komórkowe i molekularne mechanizmy patogenezy zaburzeń pracy mięśnia sercowego. Analizy obejmują szlaki sygnałowe i czynniki transkrypcyjne, które biorą udział w regulacji apoptozy kardiomiocytów oraz w patogenezie przerostu lewej komory serca. Jednym z podstawowych zainteresowań naukowych Pracowni jest określenie roli genów desaturazy stearoilo-CoA (SCD1 i SCD4) oraz szlaków sygnalnych regulowanych przez ten enzym w rozwoju kardiomiopatii przerostowej.

Open competition for the position of Group Leader

Nencki Institute of Experimental Biology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw invites applicants to participate in an open competition for the position of GROUP LEADER

 We are seeking highly motivated scientists who have completed at least five years of post-doctoral training, have demonstrated outstanding scientific achievements and are ready to start their independent careers.

We offer employment in the leading Polish research institution in life sciences located on the largest Polish biomedical research campus in one of the most vibrant cities of Europe. The Nencki Institute is active in basic and translational research in the fields of molecular and cellular biology, biochemistry, neurophysiology and bioinformatics. The candidate’s scientific interests should fall within the research fields of the Nencki Institute.

The initial contract in this position will be for 5 years with the possibility of obtaining tenure at the Nencki Institute upon the successful review. A group leader will have full freedom to develop his/her own scientific projects and responsibility for forming and leading an independent research group. Appointment will include core funding and up to three group members as well as access to state-of-the-art research facilities.

Successful candidates are expected to:

 • hold a doctorate or medical degree in a relevant discipline
 • demonstrate outstanding research achievements
 • present plans for an ambitious and competitive research program
 • possess the leadership skills required to direct an independent research group
 • exhibit openness to internal and external collaborations

Applications should include:

 • curriculum vitae
 • full list of peer-reviewed publications
 • up to three experimental publications (pdf) with a brief explanation of their significance and the candidate’s contribution
 • description of past accomplishments and future research plans (max. 5 pages)
 • contact information to at least 3 referees

Application deadline: September 5th, 2022

Applications should be sent to: group.leader@nencki.edu.pl

For additional information please contact Ms. Urszula Dziewulska: u.dziewulska@nencki.edu.pl

The selection process will be conducted by the Recruitment Committee established by the Director of the Nencki Institute. Short-listed candidates with the highest score will be selected for personal interviews. Interviews will take place at the Nencki Institute in the second half of October 2022. The results of the competition will be announced in the end of November 2022.

Ogłoszenie o pracy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Młodszego Specjalisty do spraw komercjalizacji badań naukowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki biologiczne, chemiczne lub medyczne),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • mile widziane wcześniejsze doświadczenie w obszarze transferu technologii.

Więcej informacji na stronie: https://www.nencki.edu.pl

Ogłoszenie o pracy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoctoral Researcher

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk biologicznych ze specjalnością w zakresie biologii molekularnej, biotechnologii, biochemii lub pokrewnych;
 • udokumentowany dorobek i aktywność naukowa w zakresie biologii molekularnej, biochemii lub pokrewnym (publikacje, wystąpienia na konferencjach, odbyte staże naukowe, nagrody, stypendia);
 • wysoka motywacja do pracy naukowej, umiejętność samodzielnej pracy badawczej, formułowania i testowania hipotez, planowania i wykonywania doświadczeń oraz analizowania ich wyników;
 • doświadczenie w stosowaniu metod biologii molekularnej i biologii komórki , znajomość metod izolacji i analizy kwasów nukleinowych, hodowli komórek linii neuronalnych, frakcjonowania krwi, cytometrii przepływowej, mikroskopii konfokalnej
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość podstawowych programów komputerowych (pakiet Office, Excel, Adobe, Graph Pad Prism);
 • Oczekuje się, że w okresie zatrudnienia w projekcie, post-doc nie będzie podejmował innej pracy.

Opis projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/410417-pl.pdf

Dalsze informacje można uzyskać kontaktując się z kierownikiem projektu Prof. dr hab. Urszulą Wojdą (u.wojda@nencki.edu.pl ).

Więcej informacji na stronie: https://www.nencki.edu.pl