32/2022

Instytut Nenckiego – A+!!!

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku ewaluacji osiągnięć naukowych za lata 2017-2021, przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Edukacji, Instytut Nenckiego PAN otrzymał, tak jak w poprzednich latach, najwyższą ocenę – kategorię A+

Gratulacje dla wszystkich pracowników i doktorantów.

Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 7 października 2022 r.

Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 20 września 2022 do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215).

W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 16 września, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 107, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesyłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) oraz prac doktorskich na adres k.nalecz@nencki.gov.pl.

Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa -> Komisja Doktorska.

Przypominamy o konieczności jednokrotnego przeskanowania rozprawy w systemie antyplagiatowym przed posiedzeniem Komisji Doktorskiej. Skanowanie wykonuje pani Aleksandra Zasada (pokój nr 107, tel. 215).

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej