30/2022

Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 7 października 2022 r.

Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 20 Września 2022 do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215).

W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 16 września, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 107, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesyłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) oraz prac doktorskich na adres k.nalecz@nencki.gov.pl.

Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa>Komisja Doktorska.

Przypominamy o konieczności jednokrotnego przeskanowania rozprawy w systemie antyplagiatowym przed posiedzeniem Komisji Doktorskiej. Skanowanie wykonuje pani Aleksandra Zasada (pokój nr 107, tel. 215).

Z poważaniem

Katarzyna Łukasiuk

Sekretarz Rady Naukowej

Dwa granty dla Instytutu Nenckiego w ramach programu COST

Dwa projekty realizowane w Instytucie Nenckiego otrzymały finansowanie w ramach programu COST:

„TRANSLACORE”, zatytułowany „Kontrola translacyjna w nowotworze”– realizowany w konsorcjum, którego członkiem jest dr Paulina Podszywałow-Bartnicka z Pracowni Cytometrii

oraz

„PRESTO”, zatytułowany „Receptory P2X jako cel terapeutyczny” – realizowany w konsorcjum, którego członkiem jest prof. dr hab. Mariusz Więckowski, kierownik Pracowni Biologii Mitochondriów i Metabolizmu

COST jest najdłużej trwającym europejskim programem wspierającym międzynarodową współpracę naukowców i innowatorów w celu wzmocnienia potencjału Europy do sprostania wyzwaniom naukowym, technologicznym i społecznym.

 Celem projektu o akronimie TRANSLACORE jest lepsze poznanie udziału procesu kontroli translacji w rozwoju nowotworów i opracowanie nowych strategii terapeutycznych. Projekt zakłada połączenie specjalistycznej wiedzy europejskich reprezentantów różnych środowisk akademickich, lekarzy, decydentów, stowarzyszeń pacjentów i współpracy branżowej w celu stworzenia platformy edukacyjnej i zapewnienia szybszego transferu technologii.

W projekcie biorą udział grupy badawcze z dwudziestu krajów europejskich, m.in. grupa Prof. dr hab. Marka Tchórzewskiego z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Liderem projektu jest dr Jean-Jacques Diaz z Uniwersytetu Claude Bernard w Lyonie.

Projekt o akronimie PRESTO ma na celu nie tylko lepsze zrozumienie roli receptorów P2X w patogenezie wybranych chorób, ale także ustalanie kryteriów dla wykorzystania receptorów P2X jako biomarkerów diagnostycznych i prognostycznych oraz przyspieszenie transferu wiedzy o tych receptorach do zastosowań klinicznych.

W projekcie biorą udział grupy badawcze z dwudziestu krajów europejskich oraz Brazylii i Tunezji. Liderem projektu jest dr Elena Adinolfi z Uniwersytetu w Ferrarze. Współpraca naukowa będzie realizowana w ramach działania „The European Cooperation in Science and Technology – COST”.

Grant OPUS-22 + LAP NCN dla Instytutu Nenckiego

Konsorcjum kierowane przez prof. dr hab. Mariusza Więckowskiego
otrzymało finansowanie w ramach konkursu OPUS-22 + LAP NCN realizowanego
w ramach inicjatywy WEAVE na realizację projektu: „Rola zaburzeń autofagii i
upośledzenia funkcji peroksysomów w rozwoju NAFLD – strategie ich modulacji
w celu poprawy skuteczności działania kwasów tłuszczowych n-3 w leczeniu
NAFLD”.
W skład konsorcjum oprócz Instytutu Nenckiego wchodzi Warszawski
Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Fizjologii Czeskiej Akademii Nauk.

Głównym celem projektu jest wyjaśnienie roli autofagii w rozwoju
niealkoholowej, stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD) i opracowanie
potencjalnych nowych strategii opóźniających postęp choroby. Dodatkowo
dążymy do ustalenia, czy aktywatory autofagii mogą zwiększyć skuteczność
suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi (n-3 PUFA) w
przypadku bardziej zaawansowanych stadiów NAFLD. Jak dotąd pozytywne
działanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (n-3 PUFA) ograniczone
jest do początkowych stadiów NAFLD (tj., stłuszczenia wątroby).

Serdecznie gratulujemy!

Euro-BioImaging

Dear Euro-BioImaging Colleagues and Friends, 
Here are some career advancement opportunities and some fantastic training courses from the Euro-BioImaging community that we are pleased to share with you. 

Career advancement opportunities:

Euro-BioImaging  Bio-Hub – EU Project Manager

The Euro-BioImaging Bio-Hub hosted by European Molecular Biology Laboratory (EMBL) is seeking a highly motivated EU Project Manager to support the team in operations, administration and management of the Bio-Hub’s contribution in three Horizon Europe projects. These projects range from eRImote, to develop remote and digital research infrastructure services to CanSERV and AgroSERV, in which Euro-BioImaging will provide imaging services to support research on the topics of cancer and agroecology. The successful applicant will support the Bio-Hub team at EMBL in managing its contribution to these international Horizon Europe projects.
Apply by July  25: 
https://www.embl.org/jobs/position/BIOHUB00002Euro-BioImaging  Bio-Hub – Scientific Project Manager – AI4LIFEThe Euro-BioImaging Bio-Hub hosted by European Molecular Biology Laboratory (EMBL) is looking for a highly motivated Scientific Project Manager to support the operation of the newly funded EU project, AI4LIFE, which aims at making pre-trained deep learning models and methods for microscopy imaging FAIR for life science researchers. If you have foundational scientific knowledge about imaging and image analysis processes and would enjoy defining, planning and implementing Open Calls, Challenges and training activities in close collaboration with the AI4LIFE scientific experts and Euro-BioImaging Hub team, while performing project related communication and outreach, this position is for you.
Apply by July 29:
https://www.embl.org/jobs/position/BIOHUB00003Specialist Support Officer, QUAREP-LiMi, Newcastle University, Newcastle, UK

Newcastle University is recruiting an experienced Specialist Support Officer who will work closely with members of the BioImaging facility Newcastle University as well as a group of international microscopists to support and grow the QUAREP-LiMi community of scientists. This is an exciting position that has the opportunity to make a considerable positive impact on the QUAREP-LiMi community and their aims. Ultimately, you and QUAREP-LiMi will lead to the improvement of microscopy-based research and with it reproducibility in science.
Apply by July 31: 
https://jobs.ncl.ac.uk/job/Newcastle-Specialist-Support-Officer/810964701/

PhD opportunity, Multi Modal Molecular Imaging Italian Node, Pisa, Italy

Want to work for a Euro-BioImaging Node in Italy? Now’s your chance! The University of Pisa – part of our Multi Modal Molecular Imaging Italian Node – is opening two PhD positions on Multimodality Molecular Imaging. Great opportunity to work in an international core facility in great locations in Italy.

The positions correspond to two different research activities.

The first one is focused on preclinical multimodality molecular imaging. The PhD student’s project will develop in a highly interdisciplinary working environment within the Euro-BioImaging research infrastructure that has three laboratories in Pisa, at the Department of Physics, at the Institute of Clinical Physiology (IFC) of the National Research Council (CNR) and at the Guido Monasterio Foundation. In particular, the student will perform experiments with PET/CT, SPECT/CT and optical imaging systems, analyze data and develop image reconstruction algorithms using methods based on artificial intelligence.

The second research activity will be carried out at the Euro-Bioimaging Node for Phase contrast imaging at the SYRMEP beamline of ELETTRA Sincrotrone Trieste, part of our Phase Contrast Imaging Node. The PhD student’s project will mainly deal with 2D and 3D phase sensitive imaging techniques, with different resolution scales, exploiting the high brilliance and intensity of the synchrotron source. The techniques developed at SYRMEP are particularly suitable to be combined with other imaging techniques, such as MRI, SPECT and PET in preclinical research, or with histology and TEM, for high-resolution tissue studies, thus allowing the PhD student to also work in a multimodal environment.

Further information can be found by contacting the research coordinator Nicola Belcari at nicola.belcari@unipi.it or Giuliana Tromba, giuliana.tromba@elettra.eu

Apply by August 8:
https://dottorato.unipi.it/index.php/en/application-process-for-the-academic-year-2022-20232/item/668.htmlTeam Leader, Electron Microscopy Data Bank (EMDP-EMPIAR), EMBL-EBI, Hinxton, UKEMBL-EBI is recruiting a new Team Leader (EMBL Faculty position) to take charge of the Electron Microscopy Data Bank (EMDB; emdb-empiar.org), one of the three core archives of the Worldwide Protein Data Bank organisation (wwPDB; wwpdb.org). The successful candidate will be an ambitious, mid-career scientist who has the skills, drive and vision to manage the expansion of the resource, with the help of the extant EMDB team (7 staff members at present), in collaboration with our wwPDB colleagues, and in consultation with the cryo-EM community.Apply by August 18:

https://www.embl.org/jobs/position/EBI02047

European Biomedical Image Analyst, Nikon BioImaging Laboratory (NBIL), Leiden, NL


The Nikon Europe BV Healthcare Division (NEBV-HC) is recruiting a European Biomedical Image Analyst to develop imaging solutions for private companies and academic institutes. The successful candidate will be responsible to deliver best-in class imaging pipelines to Nikon Healthcare Division and its customers. The primary responsibility will be to identify what is required for effective image analysis, to develop analysis workflows and to provide feedback to the customers and Nikon’s staff in order to create an optimal readout of the experiments. The successful candidate will supply imaging and analysis services in a biomedical setting as well as oversee the ongoing day-to-day operations. The position will be based at the Nikon BioImaging Laboratory (NBIL) in the Leiden Bio Science Park, NL.

More information:

https://leidenbiosciencepark.nl/about-the-lbsp/map-organisations/nikon/biomedical-image-analyst

ARISE Career Accelerator Fellowship programme for Research Infrastructure Scientists, EMBL

Through the career accelerator ARISE, EMBL and the Marie Sklodowska Curie Program are looking for experienced researchers, engineers and other method and technology developers to work on:

  • Development of novel technologies, methods and techniques that can be offered as a scientific service to other researchers (e.g. in data sciences, computational engineering, imaging, optical engineering, mechanical engineering and molecular biotechnologies)
  • Advancement of services that are used by researchers working in diverse fields of life sciences (e.g. genome biology, biophysics, planetary biology etc.)
  • And more!

ARISE fellows are trained in many disciplines to prepare them for jobs in research infrastructures. This is excellent to increase career progression chances to run teams, support science progress, and use the expertise to the full potential.

Submit your letter of interest by September 30: 
https://www.embl.org/about/info/arise/

Training courses:

Spatial Omics Data Analysis Course – August 29-September 2, Online 

This EMBO workshop, organized in collaboration with our Swedish NMI Node, provides resources to advanced tools for analysis of spatial datasets via a series of online lectures and computer practicals. The total course duration is 40 hours, including the online lectures and practical coding workshop that will be held online. The course is free but some prerequisites must be fulfilled.

Apply by July 31:

https://uppsala.instructure.com/courses/58516

Defragmentation Training School – Friday afternoons, starting September 23

Are you interested in workflow-based image analysis and new integrated methods for cloud computing applied to life sciences? Here’s an interesting course, organized as a joint initiative between NEUBIAS Academy and EOSC-Life – featuring talks from Euro-BioImaging’s Data Coordinator, Aastha Mathur, as well colleagues from Euro-BioImaging Nodes (i.e. Julia Fernandez-Rodriguez, Christian Tischer, Anna Klemm…) Organized in collaboration with PPBI – Paula Sampaio & Gaby Martins as well as Danish BioImaging’s Clara Prats. Looks like a great course!Register by August 14:
http://eubias.org/NEUBIAS/training-schools/neubias-academy-home/defragmentation-training-school-2022/