27/2022

Prof. Adam Szewczyk członkiem Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. dr hab. Adam Szewczyk został wybrany członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności (PAU). PAU powstała w 1872 roku, w wyniku przekształcenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego a oficjalna inauguracja działalności Akademii miała miejsce 7 maja 1873. Polska Akademia Umiejętności jest ważnym forum opiniotwórczym w zakresie nauki, a jej główna siedziba znajduje się w Krakowie.

Prof. Adam Szewczyk od początków swojej pracy naukowej związany jest z Instytutem Nenckiego PAN. Tu uzyskał stopień doktora pod opieką prof. Macieja Nałęcza, a następnie habilitację i profesurę. Kieruje Pracownią Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych i jest Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Nenckiego. Przez 10 lat pełnił funkcję dyrektora Instytutu Nenckiego PAN.  Prof. Adam Szewczyk odbył liczne staże naukowe: na Uniwersytecie w Bernie, Nicei oraz Johns Hopkins University w Baltimore. Koordynuje projekty Art & Science realizowane przez Fundację Nenckiego.

Nagroda CeBioforum Award dla Pikralida i Instytutu Nenckiego

Podczas XX edycji CEBioForum2022 Pikralida sp. z o.o. i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN otrzymali nagrodę w kategorii „Współpraca B+R” za wspólny projekt EpiFix.

Celem projektu EpiFix jest opracowanie przełomowego rozwiązania terapeutycznego, zapobiegającego rozwojowi padaczki po urazie mózgu lub udarze. Obecnie około 30% przypadków padaczki jest nieuleczalnych, a w celu złagodzenia jej objawów konieczne jest przewlekłe leczenie farmakologiczne. Szacuje się, że każdego roku w Europie i w Stanach Zjednoczonych dochodzi do 2,3 miliona poważnych urazów głowy i 1,9 miliona udarów, z których każdy może być przyczyną początku epileptogenezy prowadzącej ostatecznie do padaczki.

Projekt oparty jest na wynikach wieloletnich badań nad rolą enzymu MMP-9 w procesie epileptogenezy, prowadzonych pod kierunkiem prof. Leszka Kaczmarka, w Pracowni Neurobiologii, działającej w ramach Centrum Badań Plastyczności Neuronalnej i Chorób Mózgu BRAINCITY. Pikralida pozyskała licencję na wynalazek zgłoszony do ochrony patentowej pod nr PCT/IB2019/055040 i we współpracy z Instytutem Nenckiego rozwija go w kierunku produktu leczniczego. Projekt EpiFix jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach mechanizmu dostępnego w konkursie 3/1.1.1/2020 Szybka ścieżka dla Mazowsza.

Projekt BRAINCITY w Instytucie Nenckiego jest finansowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

SPARK Europe Education Webinar

Dear All,

Nencki Institute as a representative of SPARK Poland within SPARK Europe would like to cordially invite you to participate in the last webinar of European SPARKs joint series – Spring 2022 edition, on July 6th, 16-17 CET.

In this SPARK Europe Webinar titled „Commercial Use of Health Related Data” Prof. Dr. Sylvia Thun, will shine a light on the hallmarks of options in using health related data, besides academic purposes. Our guest is a professor of Digital Medicine and interoperability and director of the core unit of eHealth and interoperability at the Charité/BIH, Berlin.

The series of webinars is open for all students and employees of SPARK-associated organizations (Nencki Institute PAS and International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw).

Registration for the webinar is required in advance. Please register at:

https://app.smartsheet.com/b/form/1f946db0ae8f4189aeba0adfe5a35793

latest on July 5th. With later registrations, access cannot be guaranteed. There are a limited number of places available and they are filled in in the order of registration.

As a reminder, the webinar series takes place on the first Wednesday of the month at 16 -17 CET and covers topics from design thinking to challenges in selling complex high-tech products from top-quality speakers around Europe and the US.