13/2022

Dr Aleksandra Herman laureatką programu stypendialnego Marie Skłodowskiej-Curie

Dr Aleksandra Herman z Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Nenckiego, kierowanej przez dr hab. Artura Marchewkę, została laureatką programu stypendialnego Postdoctoral Fellowship Marie Skłodowskiej-Curie.  Program ten jest skierowany do naukowców posiadających stopień doktora lub co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i znaczący dorobek naukowy, chcących prowadzić badania naukowe w najlepszych ośrodkach badawczych w Europie oraz poza jej granicami.

Project dr Herman zatytułowany: „PAInful Decisions – How chronic pain affects daily decision-making” będzie realizowanyw Instytucie Nenckiego oraz na University of South Australia.

Serdecznie gratulujemy!

Prof. Mariusz Więckowski członkiem Rady „European Society for Clinical Investigation”

Prof. dr hab. Mariusz Więckowski, kierownik Pracowni Biologii Mitochondriów i Metabolizmu Instytutu Nenckiego, został wybrany na członka rady „European Society for Clinical Investigation” (ESCI) na trzyletnią kadencję 2022-2024 oficjalnie rozpoczynającą się w maju 2022 r.

Europejskie Towarzystwo Badań Klinicznych zostało założone w 1967 roku jako paneuropejskie towarzystwo mające na celu integrację klinicystów i naukowców zainteresowanych odkrywaniem mechanizmów zaangażowanych w patofizjologię chorób. Celem Towarzystwa jest rozwój praktyki medycznej poprzez naukę; uprawianie badań klinicznych z wykorzystaniem metod nauk przyrodniczych; korelacja nauki ze sztuką praktyki lekarskiej; pielęgnowanie wysokich standardów praktyki etycznej i dochodzenia oraz szerzenie ducha braterstwa i współpracy międzynarodowej wśród i za pośrednictwem jej członków. Zapewnia ono forum do dyskusji, debaty i spotkań w celu rozwoju nauki o badaniach klinicznych, włączając badania na zwierzętach odnoszące się do zdrowia lub choroby ludzi.

Dr Paulina Podszywałow-Bartnicka stypendystką Programu Fulbrighta

Dr Paulina Podszywalow-Bartnicka z Pracowni Cytometrii Instytutu Nenckiego, kierowanej przez Prof. Katarzynę Piwocką, otrzymała stypendium w ramach programu Fulbright Poland Senior Award.

Fulbright Senior Award to program skierowany do naukowców na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora, umożliwiający realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA.

Projekt dr Podszywałow-Bartnickiej, który dotyczy badania oddziaływania białko-RNA oraz procesu splicingu w komórkach białaczkowych będzie realizowany na Yale University w New Haven.

Gratulujemy!

Obrona Rozprawy Doktorskiej mgr Magdaleny Kędry

8 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Magdaleny Kędry pt. „Charakterystyka zmian molekularnych, neuroanatomicznych oraz behawioralnych w modelu stwardnienia guzowatego w danio pręgowanym tsc2vu242/vu242”.

Promotor: prof. dr hab. Jacek Jaworski
Promotor pomocniczy: dr Justyna Zmorzyńska

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Czuczwar, dr hab. Piotr Podlasz, dr hab. Marta Wiśniewska, prof. UW;

Link do obrony:  https://zoom.us/j/97615758074?pwd=WTdTY1BvVVVjQm1mMmtHN3B5c2E5dz09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/e40e5406da/

Masz zaproszenie na webinar Zoom.
Kiedy: 8 kwi 2022 11:00 AM Warszawa
Temat: Obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Kędry
Kliknij poniższy link, aby dołączyć do webinaru: https://zoom.us/j/97615758074?pwd=WTdTY1BvVVVjQm1mMmtHN3B5c2E5dz09

Kod dostępu: 218602
Lub wystarczy jedno stuknięcie na urządzeniu mobilnym: Polska:
+48223073488,,97615758074#,,,,*218602# lub
+48223987356,,97615758074#,,,,*218602#
Połączenie telefoniczne:
Wybierz numer (żeby uzyskać lepszą jakość, wybierz numer zgodny z Twoją bieżącą lokalizacją): Polska:
+48 22 307 3488 lub +48 22 398 7356 lub +48 22 306 5342
Identyfikator webinaru: 976 1575 8074
Kod dostępu: 218602
Dostępne numery międzynarodowe: https://zoom.us/u/acd4059SqJ

Obrona Rozprawy Doktorskiej mgr Adrii Roury Canaldy

12 kwietnia 2022 r. o godz. 14:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Adrii Roury Canaldy pt. “A multi-omics evaluation of somatic mutations, transcriptomic dysregulation, chromatin accessibility and remodeling in High-Grade Gliomas

Promotorzy: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek, dr hab. Bartosz Wojtaś

Recenzenci: dr hab. Marta Koblowska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego; dr hab. Michał Mikula, prof. Instytutu; prof. dr hab. Dariusz Plewczyński

Link do obrony:  https://zoom.us/j/91639942641?pwd=c3VDRWw1SVhIU3dHWFdScXh4SGlCUT09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/55a9b4c0e5/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Apr 12, 2022 02:00 PM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr. Adrii Roury Canaldy/PhD defence of MSc Adria Roura Canalda

Please click the link below to join the webinar: https://zoom.us/j/91639942641?pwd=c3VDRWw1SVhIU3dHWFdScXh4SGlCUT09

Passcode: 847122

Or One tap mobile :
Poland: +48223065342,,91639942641#,,,,*847122# or +48223073488,,91639942641#,,,,*847122#
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location): Poland: +48 22 306 5342 or +48 22 307 3488 or +48 22 398 7356

Webinar ID: 916 3994 2641
Passcode: 847122
International numbers available: https://zoom.us/u/a53hDUF3J

Obrona Rozprawy Doktorskiej mgr Ines Simoes

11 kwietnia 2022 r. o godz. 10:30 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Ines Simoes pt. „Effects of Western diet in the development and progression of Non-alcoholic fatty liver disease”

Promotorzy: prof. dr hab. Mariusz Więckowski, prof. PauloJorge Oliveira

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz, prof. Cecília M. P. Rodrigues. dr hab. Ewa Stachowska

Link do obrony:  https://zoom.us/j/96808396012?pwd=NVUzd2FGWDgxNFhQQUpNY01SQy9Fdz09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/7fe74d3a67/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Apr 11, 2022 10:30 AM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr Ines Simoes/PhD defence of MSc Ines Simoes

Please click the link below to join the webinar: https://zoom.us/j/96808396012?pwd=NVUzd2FGWDgxNFhQQUpNY01SQy9Fdz09

Passcode: 060296
Or One tap mobile :
Poland: +48223987356,,96808396012#,,,,*060296# or +48223065342,,96808396012#,,,,*060296#
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
Poland: +48 22 398 7356 or +48 22 306 5342 or +48 22 307 3488
Webinar ID: 968 0839 6012
Passcode: 060296
International numbers available: https://zoom.us/u/aeHw5kWVEQ

Obrona Rozprawy Doktorskiej mgr Svitlany Antoniuk

7 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Svitlany Antoniuk pt. „Interplay between serotonin 5-HT1A and 5-HT7 receptors in stress-related disorders”

Promotorzy: prof. dr hab. Jakub Włodarczyk, prof. Evgeni Ponimaskin
Recenzenci: Prof. Dr. Philippe Marin, Dr hab. Agata Faron-Górecka, Dr. Adrian Newman-Tancredi

Link do obrony:  https://zoom.us/j/95172142792?pwd=V2NlS3BXdG9ReWVhK0IzSk1kTk9Gdz09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/a661a6190e/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Apr 7, 2022 11:00 AM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr Svitlany Antoniuk/PhD defence of M. Sc. Svitlana Antoniuk

Please click the link below to join the webinar:

https://zoom.us/j/95172142792?pwd=V2NlS3BXdG9ReWVhK0IzSk1kTk9Gdz09

Passcode: 749482
Or One tap mobile: Poland:
+48223987356,,95172142792#,,,,*749482# or +48223065342,,95172142792#,,,,*749482#
Or Telephone: Dial (for higher quality, dial a number based on your current location): Poland:
+48 22 398 7356 or +48 22 306 5342 or +48 22 307 3488

Webinar ID: 951 7214 2792
Passcode: 749482
International numbers available: https://zoom.us/u/avoK30nuB

Obrona Rozprawy Doktorskiej mgr Mileny Krajewskiej

13 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Mileny Krajewskiej pt. „Oddziaływania kanału potasowego ROMK2 z białkami mitochondrialnymi”

Promotor: dr hab. Piotr Koprowski
Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Jańska, prof. dr hab. Hanna Kmita

Link do obrony: https://zoom.us/j/96447673563?pwd=TytwNVhUUU5MampiRkkwcFR2QnBkZz09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/8b23a6b57e/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Apr 13, 2022 12:00 PM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr Mileny Krajewskiej
Please click the link below to join the webinar: https://zoom.us/j/96447673563?pwd=TytwNVhUUU5MampiRkkwcFR2QnBkZz09

Passcode: 652321
Or One tap mobile: Poland: +48223065342,,96447673563#,,,,*652321# or +48223073488,,96447673563#,,,,*652321#

Or Telephone: Dial(for higher quality, dial a number based on your current location): Poland: +48 22 306 5342 or +48 22 307 3488 or +48 22 398 7356

Webinar ID: 964 4767 3563
Passcode: 652321

International numbers available: https://zoom.us/u/adgHsnHpkX

Wykład Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Polskie Towarzystwo Etologiczne zaprasza na wykład mgr Mateusza Kosteckiego (Pracownia Neurobiologii Emocji Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Warszawa) „Etologia, neuroetologia, etologia obliczeniowa – czyli dokąd zmierzamy”.

Wykład ten nie mógł być wygłoszony dwa tygodnie temu, mamy nadzieję, że tym razem odbędzie się bez przeszkód.

Wykład online odbędzie się na platformie Webex, w czwartek 31 marca 2022 r., o godz. 18.00. Możliwość zalogowania się będzie otwarta od godz. 17.15.

Link do spotkania:

https://coape.webex.com/coape/onstage/g.php?MTID=e34edcd11a299c5838157363bc25d5bdc