5/2022

Patent na wspólny wynalazek Instytutu Nenckiego i Politechniki Warszawskiej

Przedmiotem wynalazku jest mikrosystem przepływowy typu Lab-on-a-Chip, który daje możliwość obrazowania dynamiki zmian komórek wysp trzustkowych wydzielających insulinę, w modelu 3D, do wykorzystania w badaniach nowych terapii przeciwko cukrzycy oraz w zastosowaniach klinicznych.

Wynalazek powstał w wyniku badań pod kierunkiem Prof. Agnieszki Dobrzyń z Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych z Instytutu Nenckiego oraz Prof. Zbigniewa Brzózki z Katedry Biotechnologii Medycznej Politechniki Warszawskiej.

W grudniu 2021 Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: „Mikrosystem przepływowy do tworzenia, hodowli oraz obrazowania fluorescencyjnego trójwymiarowych agregatów komórek wysp trzustkowych” (nr patentu: PL239354, twórcy wynalazku: Zbigniew Brzózka, Kamil Żukowski, Elżbieta Jastrzębska, Patrycja Sokołowska, Agnieszka Dobrzyń, Justyna Janikiewicz)

Wraz ze wzrostem zachorowań na cukrzycę typu 2 oraz potrzebą przyspieszenia translacji wyników badań podstawowych do zastosowań klinicznych, konieczne jest tworzenie nowych technologii pozwalających na odwzorowanie, w modelu badawczym in vitro/ex vivo, prawidłowej morfologii wysp trzustkowych wydzielających insulinę. Trójwymiarowa hodowla komórek z wykorzystaniem mikrosystemów przepływowych typu Lab-on-a-Chip, jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się metod umożliwiających usprawnienie badań biologicznych, odwzorowujących warunki panujące w żywym organizmie. Opracowany w Instytucie Nenckiego i Politechnice Warszawskiej wynalazek opiera się na mikrosystemie przepływowym umożliwiającym sferyczną hodowlę komórek wysp trzustkowych oraz ich obrazowanie fluorescencyjne.

Opracowana technologia pozwala na stworzenie modelu komórkowego użytecznego w badaniach nowych terapii przeciwko cukrzycy w warunkach in vitro i ex vivo oraz zwiększenie efektywności translacji tych wyników do zastosowań klinicznych. Szczegółowy opis koncepcji oraz wyników, które doprowadziły do powstania wynalazku został opublikowany w Biosensors and Bioelectronics (Sokolowska et al. 2020 oraz Sokolowska et al. 2021).

Badania, które doprowadziły do powstania i rozwoju wynalazku były realizowane w ramach:

  • Grantu NCN Sonata, UMO 2015/19/D/NZ4/03705 „Desaturaza stearoilo-CoA 1 jako regulator biogenezy i magazynowania kropli lipidowych w indukowanej kwasami tłuszczowymi dysfunkcji komórek beta trzustki”,
  • Grantu NCN PRELUDIUM NCN, UMO-2019/33/ N/ST4/02416 “Opracowanie nowego podejścia opartego na zastosowaniu trójwymiarowego modelu wyspy trzustkowej w mikroprzepływowym systemie Lab-on-a-Chip w celu przeprowadzenia wysokowydajnej analizy funkcjonalnej w warunkach fizjologicznych i stanie patologicznym”,
  • Projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRIBIO-CHEM „Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytut poszukuje partnera branżowego w procesie komercjalizacji wynalazku.

Osoba do kontaktu dr Dorota Gierej-Czerkies
Tel. +48 22 5892 263
d.gierej-czerkies@nencki.edu.pl

Nowy Kierownik Biblioteki w Instytucie Nenckiego

24.01.2022 r. rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko Kierownika Biblioteki Instytutu Nenckiego. Została nim mgr Maja Brzozowska, która przejmie swoje obowiązki od lutego 2022 r. Mgr Brzozowska jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2013 r. jest związana z Instytutem Nenckiego.

Serdecznie gratulujemy

Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 25 lutego 2022 r.

Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 8 lutego 2022 do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215).

W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 4 lutego, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 107, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.gov.pl.

Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa>Komisja Doktorska.

Przypominamy o konieczności jednokrotnego przeskanowania rozprawy w systemie antyplagiatowym przed posiedzeniem Komisji Doktorskiej. Skanowanie wykonuje pani Aleksandra Zasada (pokój nr 107, tel. 215).

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej

Obrona Rozprawy Doktorskiej

11 lutego 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Natalii Ochockiej-Lewickiej pt. „Deciphering the diversity of glioma-infiltrating myeloid cells with single-cell RNA and protein sequencing”

Promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzenci: dr hab. Agnieszka Bronisz, prof. Instytutu; dr hab. Ewa Szczurek, dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

Link do obrony:  https://zoom.us/j/93228910625?pwd=Ny9CSmk0RnZTWnNIendHNW8vSEg0UT09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/f3887f3d34/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Feb 11, 2022 10:00 AM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr Natalii Ochockiej-Lewickiej

Please click the link below to join the webinar: https://zoom.us/j/93228910625?pwd=Ny9CSmk0RnZTWnNIendHNW8vSEg0UT09

Passcode: 925198

Or One tap mobile :
Poland: +48223073488,,93228910625#,,,,*925198#  or +48223987356,,93228910625#,,,,*925198#

Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current
Poland: +48 22 307 3488  or +48 22 398 7356  or +48 22 306 5342

Webinar ID: 932 2891 0625
Passcode: 925198

International numbers available: https://zoom.us/u/adFZSmm0p5

Webinar Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego wykładu w ramach cyklu „Nowe Oblicza Biochemii 2022” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Webinar on-line odbędzie się 3 lutego 2022 r., o godz. 13:00.

Wykład (po polsku) wygłosi dr Jan Paczesny (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa): „Żywe materiały – na pograniczu chemii, biologii i fizyki”

Osoby zainteresowane wykładem prosimy o rejestrację na platformie ZOOM WEBINAR: https://zoom.us/webinar/register/WN_vdH0ilgUSDa7fvbiAL8IWg

SPARK Europe Education Webinar

Dear All,

Nencki Institute as a representative of SPARK Poland within SPARK Europe would like to cordially invite you to participate in the next webinar of European SPARKs joint series on February 2nd, 16-17 CET.

In this SPARK Europe Webinar titled „High Throughput Screening at EU-OPENSCREEN”Dr. Edgar Specker will present to us the European screening network EU-OPENSCREEN which integrates high-capacity screening platforms with a specially selected and unique 100.000 compound collection. After the webinar, you will know about:

– Why and how to perform your HTS at EU-OPENSCREEN?
– How to select the right compound library?
– What are EU-OPENSCREEN’s Europe-wide services and resources?
– How to prioritize and optimize your hit list?

Dr. Edgar Specker, a medicinal chemist, has over 10 years of experience as a compound library manager with companies such as Bayer, Zedira, Jerini.

The series of webinars is open for all students and employees of SPARK-associated organizations (Nencki Institute PAS and International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw).

Registration to the webinar is required in advance. Please register at: https://app.smartsheet.com/b/form/d889e50a622944b3aa80ff2150c3fd5b latest on February 1st. With later registrations, access cannot be guaranteed. There are a limited number of places available and they are filled in in the order of registration.

As a reminder, the fall 2021 webinar series takes place biweekly on Wednesday at 16 -17 CET and covers topics from design thinking to challenges in selling complex high-tech products from top-quality speakers around Europe and the US.

Best regards,
Paulina Santus