43/18

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, October 25th, Małgorzata Topolewska from Laboratory of Molecular Basis of Cell Motility will give a lecture entitled „In pursuit of myosin VI functions in skeletal muscle and myogenic cells”. Don’t miss this event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.  

Pozdrawiam, 
Tomek Prószyński

Seminarium Konorskiego

Dnia 24 października (środa) serdecznie zapraszamy na drugie z jesiennej serii Seminariów Konorskiego, na którym dr hab. Jan Rodriguez-Parkitna (z Zakładu Neurofarmakologii Molekularnej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie) przedstawi wykład „NMDA receptors, monoamine neurons and reinforcement learning”. Seminarium rozpocznie się o godz. 15.00 (Sala im. Konorskiego, II p. IBD).

Małgorzata Skup (tel. 438)

Obrona rozprawy doktorskiej

31 października 2018 r. o godz. 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. JerzegoKonorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawydoktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr. Tomasza Lebitko p.t.: „Rola ekspresji c-fos w jądrze środkowym ciała migdałowatego w uczeniu motywowanym apetytywnie”

Promotor: dr hab. Ewelina Knapska, prof. nadzw.
Recenzenci: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna, prof. nadzw.; prof. dr hab. med. Adam Płaźnik

Z pracą i recenzjami zapoznać się można w Bibliotece Instytutu

LabMeeting of Laboratory of Brain Imaging

Dear Colleagues,
We would like to invite you to an upcoming LabMeeting of Laboratory of Brain Imaging (LOBI) on the 22nd of October 2018 at 3 PM (room A, ground floor). Alicja Krześniak, Msc  – Jagiellonian University/LOBI 
„Emisje otoakustyczne, czyli jaką wartość diagnostyczną mają dźwięki wydobywające się z naszych uszu – wyniki porównania dwóch metod pomiarowych”

Artur Marchewka

Warsztaty Mikroskopowe

Pracownia Obrazowania Struktur i Funkcji Tkankowych oraz Leica-Microsystems zapraszają na warsztaty mikroskopowe odbywające się pod hasłem: DEEPER INSIGHT FROM SAMPLE PREPARATION TO LIGHT MICROSCOPY WITH LEICA MICROSYSTEMS

Termin: 23 października 2018 r., godz. 10:00 – 14:30.

Miejsce: Aula CN, IBD im. M. Nenckiego

W części wykładowej zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia z dziedziny mikroskopii świetlnej:

– System do automatycznej kontroli hodowli komórkowych (PAULA) (na zakończenie możliwość przetestowania na własnych próbkach)

– Urządzenie do mikrodysekcji i mikromanipulacji laserowej (LMD oraz DMi8 S)

– Nowości w mikroskopii konfokalnej: wielofotonowej (DIVE) oraz w szybkich pomiarach czasu życia fluorescencji (FALCON)

– Innowacyjne metody w mikroskopii wysokorozdzielczej (STED)

Wstęp na prezentacje wolny.

Serdecznie ZAPRASZAMY!