1/2022

Rekrutacja doktorantów do Instytutu Nenckiego PAN

Instytut Nenckiego PAN ogłasza rekrutację do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych Warsaw-4-PhD na rok akademicki 2021/2022.
 

Oferujemy:

– możliwość uzyskania stopnia doktora w jednym z największych nieuniwersyteckich ośrodków w dyscyplinie nauk biologicznych w ramach multidyscyplinarnej szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD,
– możliwość zdobycia wiedzy oraz rozwoju naukowego pod kierunkiem najwybitniejszych naukowców,
– udział w interesujących projektach naukowych,
– prowadzenie badań w nowoczesnych laboratoriach,
– przyjazne środowisko w międzynarodowej społeczności doktorantów,
– stypendia dla wszystkich doktorantów,
– udział w konferencjach i stażach zagranicznych,
– prywatną opiekę medyczną

Zapisz się on-line: https://warsaw4phd.eu/

Rekrutacja trwa od 21 grudnia 2021 r. do 04 stycznia 2022 r.

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata/ki na stanowisko: postdoc w projekcie neurobiologii systemów/społecznej

Poszukujemy wysoce zmotywowanego, pełnego pasji do nauki doktora do pracy w projekcie neurologii społecznej/systemowej: „Połączenie – dynamika neuronalna przejścia od rezerwy zewnętrznej do wspólnoty wewnątrzgrupowej”.

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń / forma składania ofert: Termin składania wniosków 28.02.2022

Dokumenty należy przesłać na adres postdoc@nencki.edu.pl z dopiskiem „postdoc Sonata 16, neurobiologia społeczna” w tytule e-maila.

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, aby opowiedzieć o swoich dotychczasowych osiągnięciach naukowych.

Dane kontaktowe: a.puscian@nencki.edu.pl

Więcej informacji na stronie: https://www.nencki.edu.pl/pl/job/instytut-biologii-doswiadczalnej-im-m-nenckiego-pan-poszukuje-kandydata-ki-na-stanowisko-postdoc-w-projekcie-neurobiologii-systemow-spolecznej/

Link do strony internetowej Pracowni/Działu: https://www.nencki.edu.pl/pl/laboratories/pracownia-neurobiologii-emocji/

Zachęcamy do aplikowania kobiety oraz przedstawicieli grup niedoreprezentowanych w środowisku akademickim!

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Post-Doc

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Post-Doc

Wymagania:

  • wykształcenie: stopień doktora w zakresie chemii, biologii, biotechnologii, neurobiologii lub pokrewne uzyskany nie wcześniej niż 7 lat temu
  • doświadczenie zawodowe: doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych w laboratorium udokumentowane publikacjami naukowymi
  • umiejętności: poszukujemy kreatywnej osoby posiadającej umiejętność planowania i wykonania eksperymentów w laboratorium metodami biologii molekularnej lub neurobiologii. Umiejętności w zakresie pracy ze zwierzętami i prowadzenie badań behawioralnych będą rozpatrywane jako dodatkowe atuty.
  • kompetencje (w tym „pożądane”): motywacja do prowadzenia badań naukowych, samodzielne planowanie, wykonywanie eksperymentów i analizy danych, dokładność i systematyczność.

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Dokumenty należy przesłać na adres postdoc@nencki.edu.pl z dopiskiem „postdoc JW Sonata BIS / OPUS” w tytule e-maila.

Następnie prowadzone będą indywidualne rozmowy z kandydatami online.

Termin składania wniosków 14.01.2022.

Dane kontaktowe: j.wlodarczyk@nencki.edu.pl

Link do strony internetowej Pracowni/Działu: https://www.nencki.edu.pl/pl/laboratories/pracownia-biofizyki-komorki/

Więcej informacji na stronie: https://www.nencki.edu.pl/pl/job/instytut-biologii-doswiadczalnej-im-m-nenckiego-pan-poszukuje-kandydata-na-stanowisko-post-doc-6/

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Adiunkt

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata  na stanowisko: Adiunkt

Wymagania:

  • wykształcenie: doktorat z nauk medycznych, biologicznych lub nauk informatycznych,
  • doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe w technologii sekwencjonowania nowej generacji (NGS) zarówno od strony laboratoryjnej, jak i obliczeniowej. Udokumentowane doświadczenie w analizie danych RNAseq, ChIPseq, miRNAseq. Udokumentowane doświadczenie we wprowadzaniu protokołów przygotowania biblioteki NGS w laboratorium. Współautorstwo dobrych publikacji naukowych,
  • minimum 6 publikacji z IF,
  • dobra znajomość środowiska R oraz bash-a, dobra znajomość języka angielskiego,
  • zdolność planowania oraz nadzorowanie pracy eksperymentalnej oraz obliczeniowej, samodzielnego wykonywania doświadczeń oraz opracowania i przedstawiania wyników, umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty proszę przesyłać na adres: hr@nencki.edu.pl do 31 stycznia 2022 roku.

Więcej informacji na stronie: https://www.nencki.edu.pl/pl/job/instytut-biologii-doswiadczalnej-im-m-nenckiego-pan-poszukuje-kandydata-na-stanowisko-adiunkt/