51/2021

Prof. Jerzy Duszyński Członkiem Rzeczywistym PAN

W wyniku wyborów przeprowadzonych przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, członkiem rzeczywistym Akademii został prof. dr hab. Jerzy Duszyński pełniący obecnie funkcję Prezesa Akademii.

Członkowie PAN są wybierani spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. W skład Akademii wchodzą członkowie krajowi: rzeczywiści i korespondenci oraz członkowie zagraniczni.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla Moniki Bijaty

Dr Monika Bijata z Pracowni Biofizyki Komórki Instytutu Nenckiego, kierowanej przez prof. Jakuba Włodarczyka, otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.
Dr Bijata prowadzi badania nad współdziałaniem pomiędzy sygnalizacją serotoninergiczną a macierzą zewnątrzkomórkową w plastyczności synaptycznej.

Nencki Institute Seminar

Dear All

It is my great pleasure to invite to you the next Nencki Institute Seminar on December the 16th at 3pm as usual.

We will host Dr Vicent Pelechano, a group leader at the SciLifeLab and the Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology at the Karolinska Institute. Dr Pelechano will give a lecture entitled: Dissecting gene expression with genomics, from transcriptional memory to co-translational mRNA decay

Abstract

RNA abundance is controlled by the balance between its synthesis and decay. Although most research is geared towards transcription; RNA degradation is also key to control final mRNA abundance, modulate gene expression kinetics and thus control protein production. First, I will discuss the relevance of RNA degradation during the dynamic remodelling of gene expression associated to transcriptional memory. Transcriptional memory is the process by which a gene previously exposed to a stimulus is primed for its reactivation. I will show how, in addition to well know chromatin factors, modulation of mRNA degradation also contributes to this process.  Next, I will focus on the crosstalk between ribosome dynamics and mRNA degradation.  We have previously shown that during 5’-3’co-translational decay, the degradation machinery follows the last translating ribosome producing a genome-wide footprint of its position. I will describe how our lab is investigating this process also in prokaryotes with divergent RNA degradation strategies. Finally, I will show how the study of the metadegradome enables the investigation of fast, species-specific, post-transcriptional responses to environmental and chemical perturbations in unculturable microbial communities.

The meeting will take place online. Please use the following link:

https://zoom.us/j/98222231110?pwd=Uyt6Q29BaGlLSXBsUnJRQnpWc0pJZz09

Meeting ID: 982 2223 1110
Passcode: 795926

Best regards
Aleksandra Pękowska

Rekrutacja doktorantów do Instytutu Nenckiego PAN

Instytut Nenckiego PAN ogłasza rekrutację do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych Warsaw-4-PhD na rok akademicki 2021/2022.
 

Oferujemy:

– możliwość uzyskania stopnia doktora w jednym z największych nieuniwersyteckich ośrodków w dyscyplinie nauk biologicznych w ramach multidyscyplinarnej szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD,
– możliwość zdobycia wiedzy oraz rozwoju naukowego pod kierunkiem najwybitniejszych naukowców,
– udział w interesujących projektach naukowych,
– prowadzenie badań w nowoczesnych laboratoriach,
– przyjazne środowisko w międzynarodowej społeczności doktorantów,
– stypendia dla wszystkich doktorantów,
– udział w konferencjach i stażach zagranicznych,
– prywatną opiekę medyczną

Zapisz się on-line: https://warsaw4phd.eu/

Rekrutacja trwa od 21 grudnia 2021 r. do 04 stycznia 2022 r.

Polskie Towarzystwo Biochemiczne: Gala Parnasowska 2021

Serdecznie zapraszamy na Galę Parnasowską 2021!

Uroczystość wręczenia Nagrody oraz wykład odbędzie się 20 grudnia br., o godzinie 12:00 na platformie ZOOM WEBINAR.

Wykład pt. „Mitochondrial protein biogenesis in the synapse is supported by local translation” wygłosi prof. Magdalena Dziembowska (Center of New Technologies, University of Warsaw).

Polskie Towarzystwo Biochemiczne przyznaje corocznie Nagrodę im. Jakuba Karola Parnasa, za najlepszą pracę doświadczalną z zakresu biochemii lub biologii molekularnej wykonaną całkowicie na terenie Polski. Nagroda im. J. K. Parnasa jest główną nagrodą przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne.

Link rejestracyjny do spotkania:
https://zoom.us/webinar/register/WN_zv6nlSFDSG6br64aH4TF6g

Uroczystość będzie także transmitowana na stronie Facebook Polskiego Towarzystwa Biochemicznego: https://www.facebook.com/ptbioch

Wykład Fundacji Nenckiego online nowy termin

Bardzo przepraszamy, ale wykład 8 grudnia nie mógł się odbyć z przyczyn od nas niezależnych. Nowy termin wykładu organizowanego przez Fundację Nenckiego to 15 grudnia br. o godz. 16.00.

Dr Adriana Magalska z Pracowni Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych Instytutu Nenckiego  przedstawi wykład p.t.: ” Kompleks poru jądrowego czyli podróż do wnętrza jądra komórkowego i z powrotem”.

Serdecznie zapraszamy.

Wykład odbędzie się na platformie zoom-webinar pod linkiem: https://zoom.us/j/96111785117?pwd=YU1sWFdKM25aRFE1bkxLTEtBdjdqZz09

Kod dostępu: 260301

„Etologia i nauki behawioralne: wczoraj, dziś, jutro” Sesja Naukowa dla uczczenia 30-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Etologicznego.

W dniu 4 grudnia 2021 odbyła się w trybie online Sesja Naukowa „Etologia i nauki behawioralne: wczoraj, dziś, jutro” zorganizowana dla uczczenia jubileuszu 30-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol.). Pierwsze Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego miało miejsce 21 listopada 1991. Sesja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Etologiczne i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Program naukowy Sesji objął cztery obszerne wykłady:

* Ewa Joanna Godzińska, Julita Korczyńska, Anna Szczuka (Pracownia Etologii Instytutu Nenckiego) „30 lat działalności Polskiego Towarzystwa Etologicznego: nasza misja, nasze dzieje, nasi ludzie”;

* Lucyna Hałupka (Stacja Ornitologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego, Ruda Milicka) „50 lat badań trzcinniczka na Stawach Milickich: odkrycia, niespodzianki i otwarte kwestie”;

* Kinga Stępniak (Zakład Ekologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego) „Interakcje pomiędzy wilkiem i psem: podejście molekularne i doświadczalne”;

*Kacper Jerzy Piwowarek (Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Pracownia Etologii Instytutu Nenckiego) „Etologia karaczanów i termitów: wielkie niewiadome i kierunki dalszego rozwoju”.

W Sesji wzięli udział członkowie Polskiego Towarzystwa Etologicznego oraz osoby zainteresowane naukami behawioralnymi.

Akcja protestacyjna RSZWiN ZNP

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP podjęła w dniu 1 grudnia 2021 r. decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej „na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki (zarówno będących, jak i niebędących nauczycielami akademickimi) oraz zwiększenia ogólnych nakładów na ten sektor w 2022 r.” Obrona płac to podstawowa funkcja związku zawodowego, dlatego w akcję włącza się zakładowa organizacja związkowa ZNP w Instytucie Nenckiego, poprzez wywieszenie flag ZNP na budynku Instytutu w dniach 14-21 grudnia (dziękujemy za zgodę Dyrekcji Instytutu) oraz planowany udział w pikiecie ZNP przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 20 grudnia 2021 r.
Więcej wiadomości na stronie http://rszwin.znp.edu.pl/
Z poważaniem
Michał Dąbrowski w. 575