42/18

Zespół prof. Agnieszki Dobrzyń laureatem II miejsca w konkursie ‚Złoty Skalpel 2018’

Drugie miejsce w konkursie Złoty Skalpel 2018 za projekt „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki” uzyskała Fundacja Badań i Rozwoju Nauki (dr hab. n. med. Michał Wszoła), Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (prof. Agnieszka Dobrzyń), Wydział Materiałoznawstwa Politechniki Warszawskiej (prof. Wojciech Święszkowski), Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (prof. Artur Kamiński), Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie, MediSpace Sp. z o.o.

Seminarium „Nowoczesne metody mikroskopii elektronowej w biologii”

Szanowni Państwo,

W dniu 16 października 2018 w Instytucie Nenckiego odbędzie się seminarium dotyczące nowoczesnych metod mikroskopii elektronowej w biologii (tematyka seminarium w załączniku), współorganizowane przez firmę Labsoft. Wykłady rozpoczną się o godzinie 10 w Sali Centrum Neurobiologii (CN). Zakończenie planowane jest około godziny 12:30. Zapraszamy do udziału w seminarium.

Jędrzej Szymański

Wykład Fundacji Nenckiego

Fundacja Nenckiego zaprasza na wykład Prof. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek „CO NAM MÓWIĄ GENY”, który inauguruje cykl wykładów Fundacji Nenckiego. Wykłady będą odbywały co miesiąc w Instytucie Nenckiego a ich tematem będą geny, białka, komórka i jej organella.

Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego

W czwartek 18 października o godz. 18:00 w sali konferencyjnej im. J. Konorskiego (II piętro) odbędzie się posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego, na którym mgr inż. Milena Korzeluch (ZOO Wrocław) wygłosi wykład p.t. „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pingwinach, ale nie wiecie, jak o to zapytać”. Serdecznie zapraszamy!

Julita Korczyńska (tel. 417)

Konkurs na stanowisko Kierownika Pracowni Badawczej

Instytut Biologii Doświadczalnej ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Pracowni Badawczej w obszarze biochemii, biologii komórki, neurobiologii molekularnej i komórkowej, neurofizjologii, neuropsychologii, bioinformatyki lub neuroinformatyki

Oferujemy:

• zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się jednostce PAN
• możliwość zbudowania własnego zespołu
• przestrzeń laboratoryjną dostosowaną do indywidualnych potrzeb wybranego kandydata
• dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej Instytutu
• wsparcie organizacyjne
• przyjazne, inspirujące, interdyscyplinarne środowisko pracy

Wymagania:

• co najmniej stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewnych z min. 2-letnim stażem podoktorskim
• liczący się dorobek naukowy
• udokumentowana zdolność pozyskiwania grantów na prowadzone przez siebie badania

Oferta kierowana jest do osób zainteresowanych rozwojem kariery naukowej poprzez budowanie własnego zespołu badawczego. Oczekuje się, że kandydat zorganizuje zespół badawczy i pozyska środki na sfinansowanie prowadzonych badań. Pracownia będzie powołana na okres 5-letni, z możliwością przedłużenia kontraktu po pozytywnej ocenie działalności grupy.

Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny
• życiorys naukowy
• lista publikacji
• opis planowanych badań (nie więcej niż trzy strony maszynopisu)
• kopie trzech wybranych prac badawczych
• kontakt do trzech pracowników naukowych, którzy wyrażą opinię o kandydacie

Termin składania aplikacji:  8 listopada 2018 r.

Dokumenty, w jęz. angielskim, należy przesyłać na adres email: group.leader@nencki.gov.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: u.dziewulska@nencki.gov.pl

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Nenckiego. Osoby najwyżej ocenione w rankingu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w Instytucie Nenckiego w końcu listopada 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca grudnia 2018 r.    

Ogłoszenie o pracy

Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych poszukuje kandydata na stanowisko: Post-doc

Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych
Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2
Dziedzina nauki: biologia
Typ i rodzaj konkursu: NCN OPUS

Więcej informacji na stronie www

Ogłoszenie o pracy

Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej poszukuje kandydata na stanowisko: Post-doc

Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej
Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2
Dziedzina nauki (np. biologiczna, ekonomiczna): biologia
Typ i rodzaj konkursu (np. NCN Sonata, NCBiR itp.): NCN Sonata Bis

Więcej informacji na stronie www