46/2021

Nagroda FNP 2021 dla prof. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek

Profesor Bożena Kamińska-Kaczmarek, kierownik Pracowni Neurobiologii Molekularnej w Instytucie Nenckiego PAN, została laureatką Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk o życiu i o Ziemi. Nagrody FNP są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata.

Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek jest pionierką badań nad oddziaływaniem guzów mózgu  na lokalny układ odpornościowy. Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej została uhonorowana za odkrycie mechanizmów, za pomocą których komórki układu odpornościowego, zarówno te rezydujące w mózgu (mikroglej), jak i migrujące z krwi, zamiast niszczyć glejaka (nowotwór mózgu), wspierają jego rozwój.

Profesor Kamińska-Kaczmarek zajmuje się zróżnicowaniem środowiska guzów mózgu oraz wpływem mikrogleju i innych komórek układu odpornościowego (makrofagów) nagromadzających się w guzie na progresję nowotworu. Jej dokonania przyczyniły się do opracowania zaawansowanych terapii w leczeniu glejaka i mogą dać początek kolejnym. Celując w różne populacje makrofagów, można będzie w przyszłości zahamować rozwój guza lub odpowiednio zmobilizować układ odpornościowy chorego do walki, by mógł zwalczyć nowotwór. W tym celu prof. Kamińska-Kaczmarek pracuje m.in. nad specjalistyczną platformą do kompleksowej diagnostyki i spersonalizowanej terapii w neuroonkologii.

Odkrycia prof. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek mają znaczenie nie tylko w leczeniu glejaków, ponieważ wadliwe działanie mikrogleju występuje  również w chorobie Alzheimera. Mogą przyczynić się więc do rozpoczęcia podobnych badań nad różnorodnymi zaburzeniami neurologicznymi i neurodegeneracyjnymi.

https://www.fnp.org.pl/nagrody-fundacji-na-rzecz-nauki-polskiej-2021-przyznane/

SPARK Europe Education Webinar

Dear All,

Nencki Institute as a representative of SPARK Poland within SPARK Europe would like to cordially invite you to participate in the next webinar of European SPARKs joint series on November 10th, 16-17 CET.

During the „Addressing Clinical Need”, our guest will explain how evaluating the unmet clinical need early on in the development process will help you minimize the risks associated with the development of your new technology. Dr. Liliane Brunner Halbach is a senior Healthcare professional with global experience in Drug Research, Development, Marketing, Business Strategy, Supply Chain and Translational Research at Novartis, Roche and AstraZeneca.

The series of webinars is open for all students and employees of SPARK-associated organizations (Nencki Institute PAS and International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw).

Registration to the webinar is required in advance. Please register at: https://zoom.us/meeting/register/tJUpf-igrD4iGNMBE8nVov50P7DoSAUS-pjH latest on November 9th. With later registrations, access cannot be guaranteed. There are a limited number of places available and they are filled in in the order of registration.

As a reminder, the fall 2021 webinar series takes place biweekly on Wednesday at 16 -17 CET and covers topics from design thinking to challenges in selling complex high-tech products from top-quality speakers around Europe and the US.

Best regards,
Paulina Santus