42/2021

Konferencja Doktorantów Instytutu Nenckiego

W dniach 14-15 października odbywać się będzie Piąta Konferencja Doktorantów Instytutu Nenckiego.

Tegoroczna konferencja odbywa się po przerwie wywołanej pandemią wirusa SARS-CoV-2. Związana z pandemią konieczność ograniczenia kontaktów utrudniła wzajemne interakcje, wymianę doświadczeń i poglądów w społeczności Instytutu. Dlatego, poza stworzeniem forum prezentacji wyników, celem konferencji jest umożliwienie studentom bezpośrednich kontaktów i dyskusji w formie stacjonarnej.

W tym roku ponad 100 doktorantów będzie prezentowało wyniki swojej pracy w formie dłuższych (15 minut z dyskusją) lub krótszych (3,5 minut) prezentacji oraz plakatów.

W trakcie konferencji będziemy mieli przyjemność gościć dwoje wybitnych młodych uczonych, którzy niedawno założyli swoje laboratoria w Polsce, i zgodzili się opowiedzieć o swoich badaniach.  Dr Tomasz Kościółek z Małopolskiego Centrum Biotechnologii wygłosi wykład inauguracyjny zatytułowany „Understanding and shaping the human gut microbiome for health using bioinformatics and machine learning”. Konferencję zakończy wykład Dr Karoliny Szczepanowskiej z Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych IMOL PAS, pod tytułem „Safeguarding a beautiful beast. The quality control of respiratory Complex I”.

Otwarcie konferencji w czwartek 14-go października o godzinie 9:00 w Sali Centrum Neurobiologii naszego Instytutu. Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN ogłasza otwarty konkurs na pozycję kierownika laboratorium, który wystartuje w programie “ARTIQ – Centra Doskonałości AI”

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN ogłasza otwarty konkurs na pozycję kierownika laboratorium, który wystartuje w programie „ARTIQ – Centra Doskonałości AI”, którego celem jest zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki. Instytut Nenckiego został wybrany jako jedna z instytucji mających odpowiedni potencjał do utworzenia nowego laboratorium.

Celem konkursu jest wybranie lidera, który złoży projekt na organizację Centrum Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI) w Instytucie Nenckiego na atrakcyjnych warunkach. Pozycja lidera oraz laboratorium będą dofinansowane kwotą 20 mln (w tym do 1 mln wsparcia na zakładanie spółek celowych) na okres do 60 miesięcy. Instytut Nenckiego spełnia wymagania programu ARTIQ ze względu na wysoką jakość prowadzonych badań, aktywną i żywą społeczność naukową, a także dostęp do zaawansowanych technik w dziedzinie bio- i neuro-obrazowania, genomiki, transkryptomiki, zwierzęcych modeli behawioralnych i chorób człowieka. Konkurs skierowany jest do wysokiej klasy naukowców o międzynarodowej renomie i wyróżniającym dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym, które uzyskały stopień doktora do 8 lat przed rozpoczęciem naboru wniosków.

Szczegółowy opis oferty znajduje się pod adresem: 

https://www.nencki.edu.pl/pl/job/instytut-biologii-doswiadczalnej-im-m-nenckiego-pan-oglasza-otwarty-konkurs-na-pozycje-kierownika-laboratorium/

https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-artiq-centra-doskonalosci-ai

Termin składania aplikacji do konkursu w Instytucie Nenckiego upływa 30 października 2021, a termin składania aplikacji do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju upływa 20 grudnia 2021 r.

Wymagane dokumenty: aktualne CV, 5 stronnicowy opis dot. tematyki planowanych badań oraz prac B+R, które muszą dotyczyć sztucznej inteligencji, 3 listy rekomendujące, kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora, powinny być wysłane mailowo na adres NenckiARTIQ@nencki.edu.pl.

Obrona Rozprawy Doktorskiej

20 października 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Agnieszki Walewskiej pt. „Nowe mechanizmy regulacji aktywności kanału BKCa z wewnętrznej błony mitochondrialnej”

Promotor: dr hab. Piotr Koprowski
Recenzenci: dr hab. Małgorzata Iciek; dr hab. Bartłomiej Szulczyk

Link do obrony:  https://zoom.us/j/91254995034?pwd=SHRqZmxsVi9VNXVLUTFqQTQ2UkkxZz09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/40e0b7a8f6/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Oct 20, 2021 10:30 AM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Walewskiej
Please click the link below to join the webinar: https://zoom.us/j/91254995034?pwd=SHRqZmxsVi9VNXVLUTFqQTQ2UkkxZz09

Passcode: 299969
Or One tap mobile :
Poland: +48223065342,,91254995034#,,,,*299969# or +48223073488,,91254995034#,,,,*299969#
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
Poland: +48 22 306 5342 or +48 22 307 3488 or +48 22 398 7356
Webinar ID: 912 5499 5034
Passcode: 299969
International numbers available: https://zoom.us/u/as24m2emt

Obrona Rozprawy Doktorskiej

25 października 2021 r. o godz. 12:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mg Anny Bartkowiak-Kaczmarek pt. „Zmiany S-palmitoilacji oraz S-nitrozylacji białek synaptycznych w mysim modelu przewlekłego stresu”,

Promotor: prof. dr hab. Jakub Włodarczyk, Promotor pomocniczy: Dr Monika Zaręba-Kozioł
Recenzenci: dr hab. dr hab. Agnieszka Gizak, prof. Uniwersytetu; dr hab. Monika Pietrowska, prof. Instytutu

Link do obrony:  https://zoom.us/j/99350949074?pwd=dEF4Q2lEZnNBRHNXWitrbDllRFFwQT09

Link do streszczenia i recenzji:
https://cloud.nencki.gov.pl/d/c83905f436/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Oct 25, 2021 12:00 PM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr Anna Bartkowiak-Kaczmarek
Please click the link below to join the webinar: https://zoom.us/j/99350949074?pwd=dEF4Q2lEZnNBRHNXWitrbDllRFFwQT09

Passcode: 989130
Or One tap mobile :
Poland: +48223073488,,99350949074#,,,,*989130# or +48223987356,,99350949074#,,,,*989130#
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
Poland: +48 22 307 3488 or +48 22 398 7356 or +48 22 306 5342
Webinar ID: 993 5094 9074
Passcode: 989130
International numbers available: https://zoom.us/u/abIobSKsIJ

Wykład „Nowe Oblicza Biochemii 2020/2021”

We invite you to listen to the first lecture in the series „New faces of biochemistry 2021/2022” organized by the Polish Biochemical Society. The on-line webinar will take place on October 14, 2021, at 1:00 p.m. Lecture entitled „Genome topology – shaping genomes for transcriptional regulation” will be delivered by Dr. Aleksandra Pękowska (Nencki Institute, Warsaw).

If you are interested in the lecture, please register on the ZOOM WEBINAR platform: https://zoom.us/webinar/register/WN_rTpqZQsnSlOql0Uml-IQ1w

Please also note that the lecture will also be broadcast by LIVE streaming on the FACEBOOK portal of the Polish Biochemical Society: https://www.facebook.com/ptbioch.

SPARK Europe Education Webinar

Dear All,

Nencki Institute as a representative of SPARK Poland within SPARK Europe would like to cordially invite you to participate in the next webinar of European SPARKs joint series on October 13th, 16-17 CET.

During the „Collaborative Research & Development with Industry” with Johanna Holldack, we will learn what steps to take and what to be aware of in the process of planning a research collaboration with the industry. Johanna Holldack is specialized in pediatric oncology with 30 years of experience in academia (University of Essen, Harvard, Freiburg) and the pharmaceutical industry (Behringwerke, Chiron, Medigene, etc) and she gives us an insight from her own experience.

The series of webinars is open for all students and employees of SPARK-associated organizations (Nencki Institute PAS and International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw).

Registration to the webinar is required in advance. Please register at: https://app.smartsheet.com/b/form/671fe66ac6f749ab9093cbc7d48e2a15

latest on October 12th. With later registrations, access cannot be guaranteed. There are a limited number of places available and they are filled in in the order of registration.

As a reminder, fall 2021 webinar series takes place biweekly on Wednesday at 16 -17 CET and covers topics from design thinking to challenges in selling complex high-tech products from top-quality speakers around Europe and the US.

Please find attached a flyer with details of the webinar.

Best regards,
Paulina Santus