41/2021

Wspomnienie o Profesor Irenie Kąkol

Ze smutkiem informujemy, że 29 września 2021 r. odeszła prof. Irena Kąkol, która była związana z Instytutem Nenckiego przez niemal pół wieku, rozpoczynając pracę w czasie, gdy Instytut miał swoją siedzibę w Łodzi. Nastąpiło to w 1951 r., tuż po uzyskaniu tytułu magistra filozofii z zakresu chemii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego. Została członkiem Zakładu Biochemii, kierowanego przez prof. Włodzimierza Niemierkę, aktywnie włączając się w badania nad białkami mięśn, a w szczególności miozyną; tej tematyce badawczej pozostała wierna przez całą karierę naukową. W 1953 r. przeniosła się wraz z zespołem prof. Niemierki do warszawskiej siedziby Instytutu, w którym pracowała do 1995 r., aktywnie uczestnicząc jeszcze w pracy badawczej do przełomu wieków. Później też była częstym gościem Instytutu, uczestnicząc np. w obchodach Stulecia Instytutu w listopadzie 2018 r.

Jej wieloletnie badania dotyczyły przede wszystkim poznania mechanizmów udziału fosforylacji lekkiego łańcucha regulatorowego miozyny w oddziaływaniu filamentów miozynowych i aktynowych w skurczu mięśni poprzecznie prążkowanych – szkieletowych i sercowego. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskała w 1961 r. na podstawie rozprawy „O niektórych zmianach jakościowych i ilościowych w składzie związków fosforowych aktomiozynu, w czasie jego działania na ATP”; promotorem był prof. Włodzimierz Niemierko. Po doktoracie odbyła staż badawczy w laboratorium Hansa Webera w Max-Planck-Institut für Physiologie w Heidelbergu, gdzie zajmowała się badaniami nad wymianą nukleotydów podczas polimeryzacji/depolimeryzacji aktyny. W 1972 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie biologii, tytuł profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych – w 1988 r., a profesorem zwyczajnym została w 1992 r. W 1974 r. została utworzona Pracownia Molekularnych Podstaw Skurczu Mięśni, którą kierowała do 1993 r., czyli do przejścia na emeryturę.

Była autorem 36. artykułów opublikowanych głównie w czasopismach anglojęzycznych, polskojęzycznej monografii nt. struktury i funkcji miozyny oraz przekładu z języka niemieckiego podręcznika Biochemia dynamiczna, autorstwa Eberharda Hofmanna. Swoje osiągnięcia prezentowała na wielu międzynarodowych zjazdach i konferencjach naukowych. Owocnie współpracowała z badaczami z wielu ośrodków zagranicznymi, w tym z Centre d‟Etudes de Saclay w Gif-sur-Yvette, Instytutu Biologii Molekularnej Austriackiej Akademii Nauk w Salzburgu, Instytutu Biofizyki Teoretycznej i Doświadczalnej Rosyjskiej Akademii Nauk (RAN) w Pushchino, Instytutu Cytologii RAN w Petersburgu, Uniwersytetu Moskiewskiego oraz Uniwersytetu Kijowskiego.

Poza pracą stricte naukową prof. I. Kąkol przez 35 lat kierowała pracownią izotopową, z której w owych latach bardzo intensywnie korzystano; absorbowało to wiele Jej uwagi. Aktywnie udzielała się także na niwie społecznej, przez wiele lat bowiem była członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym przez ponad dekadę pełniła funkcję przewodniczącej rady zakładowej Instytutu; była również członkiem prezydium zarządu oddziału ZNP. Po przejściu na emeryturę była związana ze związkiem jeszcze przez szereg lat, służąc radą i pomocą swoim następcom. Jako związkowiec dała się poznać jako osoba przyjazna i bardzo pomocna ludziom, stając niejednokrotnie w ich obronie podczas sporów z kierownictwem Instytutu. Opieką otaczała również swoich współpracowników w pracowni (wypromowała sześcioro doktorów), którzy zawsze mogli liczyć na jej wsparcie, i to nie tylko te naukowe.

Za swoje osiągnięcia naukowe i organizacyjne była wielokrotnie nagradzana wyróżnieniami i odznaczeniami państwowymi (m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Złota Odznaka ZNP). Kierowany przez nią zespół badawczy otrzymał m.in. Nagrodę Sekretarza Naukowego PAN i Nagrodę Parnasa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego za najlepszy artykuł z zakresu biochemii.

Swoje zaangażowanie w sprawy Instytutu i jego społeczności godziła z obowiązkami żony i matki trojga dzieci. Odszedł wspaniały człowiek, oddany nauce i Instytutowi; jeden z ostatnich członków łodzkiego „desantu”.

Prof. dr hab. Jolanta Rędowicz

Obrona Rozprawy Doktorskiej

4 października 2021 r. o godz. 12:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Oleny Karatsai pt. ”Multifaceted effects of the canavanine treatment under arginine deprivation on human glioblastoma cells”

Promotor: prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz
Kopromotor: dr hab. Oleh Stasyk
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Czyż; prof. dr hab. Jolanta Saczko

Link do obrony: https://zoom.us/j/95037224601?pwd=VS8yYmdIb0ZUdXNsNU8xbG8wNzRqQT09
Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/1ce4c9f0f0/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Oct 4, 2021 12:00 PM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr Oleny Karatsai
Please click the link below to join the webinar: https://zoom.us/j/95037224601?pwd=VS8yYmdIb0ZUdXNsNU8xbG8wNzRqQT09

Passcode: 763424
Or One tap mobile :
Poland: +48223065342,,95037224601#,,,,*763424# or +48223073488,,95037224601#,,,,*763424#
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
Poland: +48 22 306 5342 or +48 22 307 3488 or +48 22 398 7356
Webinar ID: 950 3722 4601
Passcode: 763424
International numbers available: https://zoom.us/u/abxzGRf7NK

Obrona Rozprawy Doktorskiej

5 października 2021 r. o godz. 13:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Vasylyny Kovalchuk pt. ”Regulation of amino acid transporter ATB0,+(SLC6A14) ER-to-Golgi trafficking in normal and cancer cells”

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Laidler; prof. dr hab. Magdalena Zielińska

Link do obrony: https://zoom.us/j/97801007735?pwd=NTRROU9iL3V6ZzZQK2VqdnJpT3RrZz09
Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/35ff28b337/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Oct 5, 2021 01:00 PM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr Vasylyny Kovalchuk
Please click the link below to join the webinar: https://zoom.us/j/97801007735?pwd=NTRROU9iL3V6ZzZQK2VqdnJpT3RrZz09

Passcode: 302387
Or One tap mobile :
Poland: +48223073488,,97801007735#,,,,*302387# or +48223987356,,97801007735#,,,,*302387#
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
Poland: +48 22 307 3488 or +48 22 398 7356 or +48 22 306 5342
Webinar ID: 978 0100 7735
Passcode: 302387
International numbers available: https://zoom.us/u/ac05m6UqaZ

Obrona Rozprawy Doktorskiej

6 października 2021 r. o godz. 12:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne p. Marcina Pęzińskiego pt. „Postsynaptic machinery formation and remodelling – the roles of αdystrobrevin-1-interacting proteins and of extracellular matrix”

Promotor: prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz, dr hab. Tomasz Prószyński
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Daczewska, dr hab. Małgorzata Zimowska-Wypych, prof. dr hab. Ryszard Rzepecki

Link do obrony: https://zoom.us/j/95829158322?pwd=eDlKL3RxeEV5R0loRlpwdjJRWlFXUT09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/6e4acb3df5/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Oct 6, 2021 12:00 PM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr. Marcina Pęzińskiego
Please click the link below to join the webinar:
https://zoom.us/j/95829158322?pwd=eDlKL3RxeEV5R0loRlpwdjJRWlFXUT09
Passcode: 058276
Or One tap mobile: Poland: +48223065342,,95829158322#,,,,*058276#  or +48223073488,,95829158322#,,,,*058276#
Or Telephone: Dial (for higher quality, dial a number based on your current location):
Poland: +48 22 306 5342  or +48 22 307 3488  or +48 22 398 7356
Webinar ID: 958 2915 8322
Passcode: 058276
International numbers available: https://zoom.us/u/adzLNwp4LG