40/2021

Patent Europejski na wspólny wynalazek Instytutu Nenckiego oraz Case Western Reserve University

Europejski Urząd Patentowy wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: „Koniugaty białka prionowego z dendrymerami do zastosowania w leczeniu choroby Alzheimera” (Nr patentu: EP3468577; twórcy: Krzysztof Nieznański, Hanna Nieznańska, Witold K. Surewicz, Krystyna Surewicz, Magdalena Bandyszewska).

Wynalazek powstał w wyniku badań pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Nieznańskiego realizowanych w Instytucie Nenckiego, w Pracowni Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych, we współpracy z zespołem prof. Witolda Surewicza z Case Western Reserve University, Cleveland, USA.

Oligomery peptydu Aβ są silnymi neurotoksynami, a ich obecność koreluje się z rozwojem zmian patologicznych u pacjentów chorych na chorobę Alzheimera (AD), a w szczególności na tzw. postać rodzinną tej choroby (fAD). Uważa się, że skuteczne terapie tej choroby powinny hamować powstawanie toksycznych oligomerów Aβ oraz/lub neutralizować już powstałe oligomery Aβ.  Przeprowadzone przez nas badania doprowadziły do zidentyfikowania krótkich peptydów – fragmentów białka prionowego, efektywnie hamujących neurotoksyczność oligomerów Aβ w hodowli neuronów (Nieznanska et al., 2018). Peptydy te skoniugowaliśmy z nośnikiem (zmodyfikowanymi dendrymerami) pozwalającym na ich transport poprzez barierę krew-mózg oraz zwiększającym ich efektywność i biostabilność. Ponieważ koniugaty te hamują powstawanie neurotoksycznych oligomerów Aβ, jak również neutralizują już powstałe oligomery, uważamy, że mogą być zastosowane zarówno w zapobieganiu, jak i leczeniu choroby Alzheimera. Ostatnio opublikowane zostały wyniki badań zespołu (Nieznanska et al., 2021), wskazujące na jeszcze szersze, neuroprotekcyjne działanie fragmentów białka prionowego.

Przedmiotem udzielonego patentu są wspomniane koniugaty oraz procedura ich syntezy. Wcześniej Instytut Nenckiego uzyskał ochronę patentową wynalazku w USA (Nr patentu: US 10815292).

Badania, które doprowadziły do powstania wynalazku zostały sfinansowane z grantu HARMONIA 2013/10/M/NZ4/00311 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki dr. hab. Krzysztofowi Nieznańskiemu.

Instytut poszukuje partnera w procesie komercjalizacji wynalazku.

Osoba do kontaktu dr Dorota Gierej-Czerkies:

tel.: (+48 22) 5892 263

e-mail: d.gierej-czerkies@nencki.edu.pl

Pierwsze miejsce w konkursie o Nagrodę im. Marcusa C. Schauba dla dr Marty Gawor

Dr Marta Gawor zajęła pierwsze miejsce w konkursie o Nagrodę im. Marcusa C. Schauba dla młodych badaczy prezentujących swoje wyniki w postaci wystąpień ustnych podczas Virtual European Muscle Conference (V-EMC). Tytuł wystąpienia dr M. Gawor, obecnie członkini Pracowni Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych, brzmiał ”Novel role of drebrin in the AChR clustering and the organization of cytoskeleton at postsynaptic machinery”. Centrum zarządzania V-EMC, która odbyła się w dniach 20-22 września 2021 r. i była zorganizowana przez Europejskie Towarzystwo Badania Mięśni w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Biochemicznym, znajdowało się w Instytucie Nenckiego. W Konferencji wzięło udział ponad 280 badaczy z całego świata.

Nencki Institute Seminar

Dear All

after the summer break, it is time to resume the Nencki Institute Seminars.

Next Thursday, September the 30th, at 3pm, dr Lidia Wrobel from the Department of Medical Genetics (Cambridge Institute for Medical Research) and the UK Dementia Research Institute (University of Cambridge) will give a lecture entitled: The role of VCP/p97 in autophagy regulation.

Abstract:

Autophagy is a highly conserved intracytoplasmic degradation pathway protecting cell from damage and promoting survival. The main function of autophagy is to provide nutrients during physiological fasting conditions and to prevent the accumulation of harmful cytosolic content, such as protein aggregates or damaged organelles. Autophagy is critical for the degradation of aggregate-prone proteins that cause neurodegenerative diseases, including Huntington’s disease, mutant alpha-synuclein (forms of Parkinson’s disease), and tau. Impairment of the autophagy pathway was shown to enhance neurodegeneration and conversely stimulating autophagy increases the clearance of toxic protein aggregates and therefore is a promising therapeutic strategy for preventing neurodegeneration in various diseases.

In our recent study, we have identified the essential protein VCP/p97 as a novel regulator of autophagosome biogenesis illustrating an important and previously unknown role for VCP in early autophagy initiation.

We will use zoom, here is the information:

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98222231110?pwd=Uyt6Q29BaGlLSXBsUnJRQnpWc0pJZz09

Meeting ID: 982 2223 1110

Passcode: 795926

Best regards,

Aleksandra Pekowska

Obrona Rozprawy Doktorskiej

27 września 2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr inż. Katarzyny Kordeckiej pt. „Wpływ treningu wzrokowego na odpowiedzi wywołane w pierwszorzędowej korze wzrokowej i wzgórku czworaczym górnym u szczura”

Promotor: dr hab. Ewa Kublik
Recenzenci: dr hab. Tomasz Błasiak, prof. UJ, prof. dr hab. Dorota Pojda-Wilczek

Link do obrony:  https://zoom.us/j/98731356526?pwd=b3hVM2FvYStqTFNhVzFQajZHR2lSdz09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/21528eb072/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Sep 27, 2021 10:00 AM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kordeckiej
Please click the link below to join the webinar: https://zoom.us/j/98731356526?pwd=b3hVM2FvYStqTFNhVzFQajZHR2lSdz09

Passcode: 644979
Or One tap mobile :
Poland: +48223987356,,98731356526#,,,,*644979# or +48223065342,,98731356526#,,,,*644979#
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
Poland: +48 22 398 7356 or +48 22 306 5342 or +48 22 307 3488
Webinar ID: 987 3135 6526
Passcode: 644979
International numbers available: https://zoom.us/u/aB9WOuNxU

Obrona Rozprawy Doktorskiej

29 września 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Jana Ludwiczaka pt. „Application of machine learning and simulation methods to study the sequence-structure-function relationships in proteins”

Promotor: dr hab. Adam Jarmuła
Promotor pomocniczy: dr Stanisław Dunin-Horkawicz
Recenzenci: prof. Sergei V. Strelkov, prof. dr hab. Cezary Czaplewski

Link do obrony: https://zoom.us/j/92256601300?pwd=VzJNNUhhVmk5b0NCMVdXR1djZE5DUT09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/136736ac24/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Sep 29, 2021 11:00 AM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr. Jana Ludwiczaka
Please click the link below to join the webinar: https://zoom.us/j/92256601300?pwd=VzJNNUhhVmk5b0NCMVdXR1djZE5DUT09

Passcode: 144753
Or One tap mobile :
Poland: +48223987356,,92256601300#,,,,*144753# or +48223065342,,92256601300#,,,,*144753#
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
Poland: +48 22 398 7356 or +48 22 306 5342 or +48 22 307 3488
Webinar ID: 922 5660 1300
Passcode: 144753
International numbers available: https://zoom.us/u/ak0EXZFSA

Obrona Rozprawy Doktorskiej

30 września 2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Adama Olichwiera pt. „Molekularny oraz epigenetyczny mechanizm działania hormonów tarczycy w sercu – rola desaturazy stearoilo-CoA 1”

Promotor: dr hab. Paweł Dobrzyń, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Józef Langfort, prof. dr hab. Barbara Malinowska

Link do obrony:  https://zoom.us/j/93590451997?pwd=MU5TT3pLeENkNGJVTi96eUtoYURFZz09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/8c2ba4fb7

You are invited to a Zoom webinar.
When: Sep 30, 2021 10:00 AM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr. Adama Olichwiera
Please click the link below to join the webinar: https://zoom.us/j/93590451997?pwd=MU5TT3pLeENkNGJVTi96eUtoYURFZz09

Passcode: 987018
Or One tap mobile :
Poland: +48223987356,,93590451997#,,,,*987018# or +48223065342,,93590451997#,,,,*987018#
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
Poland: +48 22 398 7356 or
+48 22 306 5342 or +48 22 307 3488
Webinar ID: 935 9045 1997
Passcode: 987018
International numbers available: https://zoom.us/u/adnW8sYcCv

Obrona Rozprawy Doktorskiej

30 września 2021 r. o godz. 13:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Aleksandry Gawryluk pt. „Wpływ starzenia się na wybrane znaczniki układu GABAergicznego i glutaminianergicznego oraz próba określenia ich związku z podatnością na wywołanie plastyczności neuronalnej w korze somatosensorycznej”

Promotor: dr hab. Monika Liguz-Lęcznar, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Pyza, prof. dr hab. Irena Nalepa

Link do obrony:  https://zoom.us/j/93006682740?pwd=K0V6UDNpUWRVZ0RQWlNxbmoxUmIzQT09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/4a1765389a/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Sep 30, 2021 01:00 PM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Gawryluk
Please click the link below to join the webinar: https://zoom.us/j/93006682740?pwd=K0V6UDNpUWRVZ0RQWlNxbmoxUmIzQT09

Passcode: 403145
Or One tap mobile :
Poland: +48223065342,,93006682740#,,,,*403145# or +48223073488,,93006682740#,,,,*403145#
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
Poland: +48 22 306 5342 or +48 22 307 3488 or +48 22 398 7356
Webinar ID: 930 0668 2740
Passcode: 403145
International numbers available: https://zoom.us/u/avWcwuQeG

Obrona Rozprawy Doktorskiej

1 października 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Anny Cały pt. „Wpływ procesu starzenia na neuronalne mechanizmy decyzji przestrzennych”

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Radwańska
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Kuźnicki; dr hab. Jan Rodriguez-Parkitna, prof. Instytutu; dr hab. Marta Wiśniewska, prof. uczelni

Link do obrony: https://zoom.us/j/99762894662?pwd=SEtRVXV4Vkk4M1lWdU1QTjRCNDlHdz09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/d59c30107f/

 You are invited to a Zoom webinar.
When: Oct 1, 2021 11:00 AM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr Anny Cały
Please click the link below to join the webinar: https://zoom.us/j/99762894662?pwd=SEtRVXV4Vkk4M1lWdU1QTjRCNDlHdz09

Passcode: 790765
Or One tap mobile:
Poland: +48223073488,,99762894662#,,,,*790765# or +48223987356,,99762894662#,,,,*790765#
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
Poland: +48 22 307 3488 or +48 22 398 7356 or +48 22 306 5342
Webinar ID: 997 6289 4662
Passcode: 790765
Iternational numbers available: https://zoom.us/u/abaNw3NNtS

Obrona Rozprawy Doktorskiej

4 października 2021 r. o godz. 12:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Oleny Karatsai pt. ”Multifaceted effects of the canavanine treatment under arginine deprivation on human glioblastoma cells”

Promotor: prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz
Kopromotor: dr hab. Oleh Stasyk
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Czyż; prof. dr hab. Jolanta Saczko

Link do obrony: https://zoom.us/j/95037224601?pwd=VS8yYmdIb0ZUdXNsNU8xbG8wNzRqQT09
Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/1ce4c9f0f0/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Oct 4, 2021 12:00 PM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr Oleny Karatsai
Please click the link below to join the webinar: https://zoom.us/j/95037224601?pwd=VS8yYmdIb0ZUdXNsNU8xbG8wNzRqQT09

Passcode: 763424
Or One tap mobile :
Poland: +48223065342,,95037224601#,,,,*763424# or +48223073488,,95037224601#,,,,*763424#
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
Poland: +48 22 306 5342 or +48 22 307 3488 or +48 22 398 7356
Webinar ID: 950 3722 4601
Passcode: 763424
International numbers available: https://zoom.us/u/abxzGRf7NK

Obrona Rozprawy Doktorskiej

5 października 2021 r. o godz. 13:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Vasylyny Kovalchuk pt. ”Regulation of amino acid transporter ATB0,+(SLC6A14) ER-to-Golgi trafficking in normal and cancer cells”

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Laidler; prof. dr hab. Magdalena Zielińska

Link do obrony: https://zoom.us/j/97801007735?pwd=NTRROU9iL3V6ZzZQK2VqdnJpT3RrZz09
Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/35ff28b337/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Oct 5, 2021 01:00 PM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr Vasylyny Kovalchuk
Please click the link below to join the webinar: https://zoom.us/j/97801007735?pwd=NTRROU9iL3V6ZzZQK2VqdnJpT3RrZz09

Passcode: 302387
Or One tap mobile :
Poland: +48223073488,,97801007735#,,,,*302387# or +48223987356,,97801007735#,,,,*302387#
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
Poland: +48 22 307 3488 or +48 22 398 7356 or +48 22 306 5342
Webinar ID: 978 0100 7735
Passcode: 302387
International numbers available: https://zoom.us/u/ac05m6UqaZ