41/18

Konkurs na stanowisko Kierownika Pracowni Badawczej

Instytut Biologii Doświadczalnej ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Pracowni Badawczej w obszarze biochemii, biologii komórki, neurobiologii molekularnej i komórkowej, neurofizjologii, neuropsychologii, bioinformatyki lub neuroinformatyki

Oferujemy:

• zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się jednostce PAN
• możliwość zbudowania własnego zespołu
• przestrzeń laboratoryjną dostosowaną do indywidualnych potrzeb wybranego kandydata
• dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej Instytutu
• wsparcie organizacyjne
• przyjazne, inspirujące, interdyscyplinarne środowisko pracy

Wymagania:

• co najmniej stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewnych z min. 2-letnim stażem podoktorskim
• liczący się dorobek naukowy
• udokumentowana zdolność pozyskiwania grantów na prowadzone przez siebie badania

Oferta kierowana jest do osób zainteresowanych rozwojem kariery naukowej poprzez budowanie własnego zespołu badawczego. Oczekuje się, że kandydat zorganizuje zespół badawczy i pozyska środki na sfinansowanie prowadzonych badań. Pracownia będzie powołana na okres 5-letni, z możliwością przedłużenia kontraktu po pozytywnej ocenie działalności grupy.

Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny
• życiorys naukowy
• lista publikacji
• opis planowanych badań (nie więcej niż trzy strony maszynopisu)
• kopie trzech wybranych prac badawczych
• kontakt do trzech pracowników naukowych, którzy wyrażą opinię o kandydacie

Termin składania aplikacji:  8 listopada 2018 r.

Dokumenty, w jęz. angielskim, należy przesyłać na adres email: group.leader@nencki.gov.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: u.dziewulska@nencki.gov.pl

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Nenckiego. Osoby najwyżej ocenione w rankingu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w Instytucie Nenckiego w końcu listopada 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca grudnia 2018 r.    

PhD Student Conference

The 3rd PhD Student Conference will take place on 11-12 October 2018 at the CN lecture hall. All PhD students will present their latest achievements during the scientific sessions and then enjoy social events.
We cordially invite everyone to stop by and to listen to their young colleagues.

The conference website:
http://phd2018.nencki.gov.pl/

Obrona rozprawy doktorskiej

17 października 2018 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr. Ahmada Salamiana p.t.: „Role of Matrix Metalloproteinase-9 in Cholinergically Induced Plasticity at Hippocampal Synapses”

Promotor: prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Promotor pomocniczy: dr Anna Beroun
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Hess; prof. dr hab. Jan Konopacki

Nowa grupa tematyczna „Klub Jądra Komórkowego” w Instytucie Nenckiego

Szanowni Państwo,

10 września 2018 w Instytucie Nenckiego powstała grupa tematyczna: „Klub Jądra Komórkowego”, stanowiąca forum do dyskusji i współpracy dla osób prowadzących badania procesów i struktur charakterystycznych dla jądra komórkowego lub zainteresowanych takimi badaniami. Założycielami grupy są: Anna Bielak-Żmijewska, Michał Dąbrowski, Agnieszka Gadecka, Adriana Magalska, Marta Maleszewska, Jakub Mieczkowski, Jolanta Nowak, Natalia Nowak, Maria Jolanta Rędowicz, Błażej Ruszczycki, Hanna Sas-Nowosielska, Andrzej Szczepankiewicz, Tomasz Wilanowski, Grzegorz Wilczyński, Jakub Włodarczyk, Bartosz Wojtaś. Na przewodniczącą Klubu – koordynatorkę grupy tematycznej została wybrana Adriana Magalska. Klub jest otwarty dla wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu, a jego główną formą aktywności będą comiesięczne spotkania. Planujemy spotykać się w ostatni piątek każdego miesiąca o godz. 15 w sali nr 2, z wyjątkiem dni, w których obywać będą się posiedzenia Rady Naukowej, wtedy spotykać będziemy się w przedostatni piątek miesiąca. W pierwszej fazie zebrania te będą poświęcone poznaniu tematyki badań, którymi się zajmujemy.  Na najbliższym zebraniu, 26 października, swoje badania przedstawią: Jolanta Rędowicz, Natalia Nowak, Hanna Sas- Nowosielska i Adriana Magalska.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

XXII Festiwal Nauki w Instytucie Nenckiego

W dniach 21-30 września br. odbył się w Warszawie XXII Festiwal Nauki.

Uczestniczyliśmy w DEBATACH FESTIWALOWYCH.
„Więcej niż samolubny gen – gen w dialogu ze środowiskiem” – prof. Ewa Godzińska, prof. Paweł Golik, prof. Małgorzata Kossut, dr Marcin Ryszkiewicz
„Moralność jest skutkiem ewolucji?” – dr Paweł Boguszewski, prof. Krzysztof Dołowy, dr Maria Pawłowska

W ramach LEKCJI FESTIWALOWYCH uczniowie wysłuchać serii wykładów, „Zagadki pamięci przestrzennej” – dr Rafał Czajkowski
„Ewolucja układu nerwowego kręgowców” – dr Paweł Boguszewski
„Co się kryje w głowie, czyli tajemnica powstania i budowy mózgu?” – dr hab. Katarzyna Bartkowska
„Zbyt małe by zobaczyć a jednak ważne. Rzęski w zdrowiu i chorobie” – dr hab. Dorota Włoga

W trakcie spotkań KLUBÓW TEMATYCZNYCH wykładowcy zaprezentowali cykl wykładów: INNOWACYJNOŚĆ
„Podglądamy sekrety życia społecznego myszy – Eco-HAB”- dr hab. Ewelina Knapska
„Od kanałów potasowych do dermokosmetyków” – prof. Adam Szewczyk
„Patent na długowieczność” – prof. Ewa Sikora
„Zegary mózgu: życie w czasie i na czas” – prof. Elżbieta Szeląg

Doktoranci Instytutu Nenckiego zaprosili zainteresowanych na NOC BIOLOGA, podczas której goście obserwowali między innymi: życie mrówek, poznawali zjawisko fluorescencji i iluzji, dowiedzieli się jak działają neurony, układali model mózgu i oglądali najmniejszy mikroskop świata.

Wykłady i warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Na wszystkich zajęciach gościliśmy około 600 osób.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Naukowej

28 września 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Wręczono dyplom doktora dr. Ilonie Kotlewskiej-Waś, dr Monice Riegel (odebrała promotor, prof. Anna Grabowska) i dr. Piotrowi Chrościckiemu. Otwarto przewód doktorski mgr Kamili Prymas. Wyznaczono recenzentów prac doktorskich mgr Katarzyny Jurewicz, mgr Dominiki Jurkiewicz-Trząskiej, mgr Katarzyny Kolczyńskiej, mgr. Piotra Maja i mgr. Łukasza Żurawskiego. Nadano stopnie doktora w dyscyplinie biochemia mgr Beacie Kądziołce, mgr Sarze Rosińskiej (z wyróżnieniem), mgr inż. Justynie Sobocińskiej (z wyróżnieniem) i mgr Annie Strzeszewskiej-Potyrale (z wyróżnieniem) oraz w dyscyplinie biologia mgr Marcie Magnowskiej. Nadano stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia dr Joannie Urban-Ciećko. Rada poparła wnioski mgr Magdaleny Łuniewskiej, mgr Alicji Kościelny i mgr Katarzyny Chyl o stypendium Prezesa PAN. Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek o przeniesienia dr hab. Małgorzaty Zawadzkiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego.