37/2021

Wizyta Prof. Edith Heard, Dyrektor Generalnej EMBL w Instytucie Nenckiego

Prof. Edith Heard, Dyrektor Generalna Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) brała udział w spotkaniu bilateralnym Centrum Doskonałości BRAINCITY (Instytut Nenckiego) i EMBL.

W trakcie spotkania Prof. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Nenckiego, zaprezentowała Instytut oraz Stację Badawczą w Mikołajach. Następnie Prof. Heard przedstawiła EMBL oraz nowy Program Badawczy, który wykracza daleko poza laboratoria, po to aby zrozumieć całą złożoność środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka, na poziomie całej planety Ziemi. Po tych prezentacjach miała miejsce sesja naukowa, w trakcie której kierownicy grup BRAINCITY oraz Centrum DIOSCURI przedstawili wyniki swoich prac badawczych.

W spotkaniu brał również udział Prof. Maciej Żylicz, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Wizyta Prof. Heard w Polsce obejmowała również spotkania z Prof. Włodzimierzem Bernackim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, a następnie z przedstawicielami polskiej społeczności naukowej z obszaru badań biomedycznych.

EMBL jest pertnerem BRAINCITY od 2019 r.

FNP jest instytucją finansującą Międzynarodowe Agendy Badawcze, programu, który wspiera BRAINCITY.

Instytut Nenckiego nagrodzony statuetką ‘SERCE ZA SERCE w walce z koronawirusem’

W uznaniu zasług w walce z wirusem SARS-CoV-2, Instytut Nenckiego został uhonorowany statuetką ‘SERCE ZA SERCE w walce z koronawirusem’ przyznaną przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 17 sierpnia 2021.

Gratulujemy wszystkim pracownikom, a zwłaszcza osobom bezpośrednio zaangażowanym w realizację projektu SONAR: Prof. Agnieszce Dobrzyń, dr Aleksandrze Pękowskiej, dr Kindze Szydłowskiej, dr Marii Kendziorek, mgr Aleksandrze Piotrowskiej, mgr Karolinie Hajdukiewicz.

Umowa licencyjna między Instytutem Nenckiego i Teldoc Sp. z o. o.

31 sierpnia 2021r. prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego, oraz Pani Marta Kaleńska-Jaśkiewicz, Prezes Zarządu Teldoc Sp. z o. o., podpisały umowę licencyjną, która określa ramy korzystania przez Teldoc z technologii i systemu informatycznego, opracowanych w ramach projektów SONAR (system SONAR).

System SONAR to połączenie strategii testowania grupowego w diagnostyce SARS-CoV-2 oraz narzędzia informatycznego usprawniającego praktyczną realizację procesu badań przesiewowych na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Wykorzystanie systemu SONAR umożliwi wiarygodną i powszechnie dostępną identyfikację bezobjawowych nosicieli wirusa SARS-CoV-2 w populacji. A to z kolei może pozwolić na sprawne funkcjonowanie placówek edukacyjnych, ochrony zdrowia zakładów produkcyjnych czy urzędów w okresach zwiększonego poziomu zachorowań na COVID-19, bez konieczności ograniczania działalności.

Strategia testowania grupowego została wstępnie opracowana w ramach projektu SONAR, a następnie rozwinięta i przetestowana w badaniach populacyjnych w projekcie SONAR 2. Instytut Nenckiego stworzył także, we współpracy z partnerem technologicznym Teldoc, platformę informatyczną pozwalającą na zarządzanie, przechowywanie i analizę wyników testów grupowych oraz ocenę skuteczności opracowanych algorytmów postępowania.

Projekty SONAR oraz SONAR 2 zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zaproszenie na wykład dr. Bartosza Wojtasia

Szanowni Państwo,

W dniu 9 września br. o godz. 15:00 odbędzie się wykład dr. Bartosza Wojtasia, którego postępowanie habilitacyjne odbywa się przed Radą Naukową Instytutu Nenckiego.

Tytuł wykładu: „Identification of new prognostic markers and new therapy targets in human malignant gliomas”

Abstract:

Glioblastomas are very complex tumors, characterized by high heterogeneity, invasiveness and increased cell proliferation. Glioblastomas are gliomas of the highest, IV grade of malignancy, according to World Health Organization, WHO. Gliomas of lower grades (II/III) and secondary glioblastomas have very frequent mutations in IDH1 gene. IDH1 mutation causes global DNA and histone methylation, blocking cells in hypermethylated epigenetic state, that deregulates expression of oncogenes and blocks cell differentiation. Due to high level of heterogeneity, immune response evasion and other factors, there are currently no effective therapies available for high grade gliomas, despite decades of intensive translational research, clinical trials and efforts of many research groups all around the world.

International efforts of The Cancer Genome Atlas (TCGA) consortium and other consortia revealed the mutational landscape of numerous tumors, including glioblastomas (GBM, WHO grade IV) and lower grade gliomas (LGG, WHO grades II and III). Mutational signatures of aging and DNA repair mechanisms defects were found to be very pronounced in glioblastomas.

One factor that is crucial to understand why gliomas, and glioblastomas in particular are so deadly is that their relapse after surgery is practically inevitable. There is a growing number of studies, for example large GLASS consortium is investigating the molecular trajectory of recurrent tumors. Finding a way to stop or at least slow down recurrence of the tumor is a great challenge in neurooncology.

In my main scientific work that I will present I will focus on finding new ways of classifying glioma tumors, finding new therapeutic targets and exploring their role in gliomagenesis and recurrence by the means of high throughput methods, mainly RNA and DNA sequencing as well as DNA methylation assays.

Link do wykładu: https://zoom.us/j/96708674256?pwd=NlRxalBYY0RkQ3NXaHdMOER0UkVUdz09

Meeting ID: 967 0867 4256
Passcode: 587214

Serdecznie zapraszamy

Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 8 października 2021 r.

Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 21 września 2021 do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215).

W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 17 września, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 107, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.gov.pl.

Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: https://www.nencki.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/zalacznik-nr-1-do-regulaminu-rady-naukowej-okreslajacy-tryp-postepowania-w-przewodach-doktorskich.pdf .

Przypominamy o konieczności jednokrotnego przeskanowania rozprawy w systemie antyplagiatowym przed posiedzeniem Komisji Doktorskiej. Skanowanie wykonuje pani Aleksandra Zasada (pokój nr 107, tel. 215).

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej

Obrona Rozprawy Doktorskiej

10 września 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Andrzeja Szczepankiewicza pt. „Wpływ pobudzenia neuronów ziarnistych zakrętu zębatego formacji hipokampa na organizację cętek jądrowych”

Promotor: prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Pyza; dr hab. Dariusz Smoliński, prof. UMK

Link do obrony: https://zoom.us/j/98169267449?pwd=b3libjNZOGVtdmZickFYazFJM0lMZz09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/21acbdcfbf/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Sep 10, 2021 11:00 AM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr. Andrzeja Szczepankiewicza
Please click the link below to join the webinar: https://zoom.us/j/98169267449?pwd=b3libjNZOGVtdmZickFYazFJM0lMZz09

Passcode: 314664
Or One tap mobile :
Poland: +48223073488,,98169267449#,,,,*314664# or +48223987356,,98169267449#,,,,*314664#
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
Poland: +48 22 307 3488 or +48 22 398 7356 or +48 22 306 5342
Webinar ID: 981 6926 7449
Passcode: 314664
International numbers available: https://zoom.us/u/adtQY5qC1L

Obrona Rozprawa Doktorskiej

13 września 2021 r. o godz. 12:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Grzegorza Dobrzańskiego pt. „Rola korowych interneuronów zawierających somatostatynę lub naczynioruchowy polipeptyd jelitowy w plastyczności mózgu”

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Kossut
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Hess, prof. dr hab. Jan Konopacki

Link do obrony:  https://zoom.us/j/92734542764?pwd=OTFYc3NMRFptK3RSTEZKc2FTWTgyQT09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/5dce053320/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Sep 13, 2021 12:00 PM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr. Grzegorza Dobrzańskiego
Please click the link below to join the webinar: https://zoom.us/j/92734542764?pwd=OTFYc3NMRFptK3RSTEZKc2FTWTgyQT09

Passcode: 909895
Or One tap mobile :
Poland: +48223073488,,92734542764#,,,,*909895# or +48223987356,,92734542764#,,,,*909895#
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
Poland: +48 22 307 3488 or +48 22 398 7356 or +48 22 306 5342
Webinar ID: 927 3454 2764
Passcode: 909895
International numbers available: https://zoom.us/u/adD683oC3Y

Obrona Rozprawy Doktorskiej

1 października 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Anny Cały pt. „Wpływ procesu starzenia na neuronalne mechanizmy decyzji przestrzennych”

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Radwańska
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Kuźnicki; dr hab. Jan Rodriguez-Parkitna, prof. Instytutu; dr hab. Marta Wiśniewska, prof. uczelni

Link do obrony:  https://zoom.us/j/99762894662?pwd=SEtRVXV4Vkk4M1lWdU1QTjRCNDlHdz09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/d59c30107f/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Oct 1, 2021 11:00 AM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr Anny Cały
Please click the link below to join the webinar: https://zoom.us/j/99762894662?pwd=SEtRVXV4Vkk4M1lWdU1QTjRCNDlHdz09

Passcode: 790765
Or One tap mobile :
Poland: +48223073488,,99762894662#,,,,*790765# or +48223987356,,99762894662#,,,,*790765#
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
Poland: +48 22 307 3488 or +48 22 398 7356 or +48 22 306 5342
Webinar ID: 997 6289 4662
Passcode: 790765
International numbers available: https://zoom.us/u/abaNw3NNtS

SPARK Europe Innovator Café

Dear All,

After the break, the new SPARK Education series of Fall 2021 begins. Nencki Institute as a representative of SPARK Poland within the SPARK Europe would like to cordially invite you to participate in the Innovator Cafe meeting – interview with Dr. Chris Rehse on September 8th, 16-17 CET.

During the Innovator Cafe, we bring experienced entrepreneurs and young CEOs together, talking about the Dos and Don’ts of entrepreneurship, sharing their success stories and biggest failures. Get to know the people behind the company and learn from their experience. Our guest, Chris, is a founder of several start-ups in the medical field. His current company, neotiv, develops innovative cognitive tests embedded in a digital platform to screen for Alzheimer’s disease.

The series of webinars is open for all students and employees of SPARK-associated organizations (Nencki Institute PAS and International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw).

Registration to the webinar is required in advance. Please register at: https://app.smartsheet.com/b/form/49b1bdbf66414830a5769ad451bbbc8c latest on September 7th. With later registrations, access cannot be guaranteed. There are a limited number of places available and they are filled in in the order of registration.

Best regards,
Paulina Santus