35/2021

Patent Europejski na wspólny wynalazek Instytutu Nenckiego i IIMCB

Europejski Urząd Patentowy wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: „microRNA biomarkers in blood for diagnosis of Alzheimer’s Disease” (EP3449009). Koncepcja panelu mikroRNA umożliwiającego wczesną, małoinwazyjną diagnostykę choroby Alzheimera powstała w wyniku prac realizowanych w Instytucie Nenckiego w Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie, pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Wojdy oraz w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie w Laboratorium Neurodegeneracji, kierowanym przez prof. dr hab. Jacka Kuźnickiego.

Szczególnie innowacyjnym, unikatowym elementem wynalazku jest zastosowanie poszczególnych miRNA panelu do monitorowania szlaków sygnałowych związanych z patomechanizmem choroby, co otwiera możliwość doboru spersonalizowanej terapii. Szczegółowy opis koncepcji oraz wyników, które doprowadziły do powstania wynalazku został opublikowany w Oncotarget (Nagaraj et al. 2017) oraz Ageing Research Reviews (Nagaraj et al. 2019). Wynalazcy opublikowali też część wyników wskazujących na możliwość zastosowania wybranych mikroRNA panelu do doboru personalizowanej terapii (m.in. Nagaraj et al. 2021).

Rozwiązanie diagnostyczne zastrzeżone w patencie może znaleźć zastosowanie m.in. w:

  1. badaniach przesiewowych we wczesnym wykrywaniu choroby Alzheimera,
  2. monitorowaniu progresji choroby Alzheimera w odpowiedzi na leczenie,
  3. stratyfikacji pacjentów w badaniach klinicznych nowych terapii choroby Alzheimera,
  4. wyborze spersonalizowanej ścieżki terapeutycznej w chorobie Alzheimera.

Analiza poziomu zastrzeżonych w patencie 15 mikroRNA w osoczu krwi, lub ich wskazanej w opisie patentowym podgrupy, może pozwolić na postawienie diagnozy w kierunku choroby Alzheimera w prodromalnym stadium choroby, zanim wystąpi pełne spektrum klinicznych objawów. Zaletą opatentowanej metody jest też nieskomplikowana, małoinwazyjna i relatywnie niedroga procedura wykrywania mikroRNA. Obecnie brak testów do wczesnego, małoinwazyjnego diagnozowania choroby Alzheimera ogranicza możliwości jej leczenia istniejącymi terapeutykami i rozwój nowych leków. Opatentowany panel mikroRNA daje nadzieję na przezwyciężenie tych barier.

Opatentowana analiza poziomu mikroRNA jest prowadzona w oparciu o wyniki real-time PCR, jednak zespół Prof. Wojdy pracuje nad eliminacją niektórych ograniczeń tej metody. Zespół ten w procesie badawczo-rozwojowym opracował też metody stabilnej i powtarzalnej normalizacji i kontroli oznaczeń mikroRNA, co może stanowić krok milowy w kontekście wykorzystania mikroRNA jako biomarkerów nie tylko choroby Alzheimera, ale wielu innych schorzeń.

Badania, które doprowadziły do powstania i rozwoju wynalazku zostały sfinansowane z grantów:

  • EU FP6/2012-2015 Programme, 2/BIOMARKAPD/JPND/2012 „Biomarkers for Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease”,
  • EU HORIZON2020 Marie Skłodowska-Curie grant agreement no 665735 (Bio4Med-PhD),
  • EU HORIZON2020 FETOPEN Research & Innovation Action, grant agreement no 737390 „The screening, diagnostic and therapy of Alzheimer’s disease (ARRESTAD)”;
  • Grant NCN OPUS 2018/29/B/NZ7/02757 „MicroRNA we krwi jako biomarkery choroby Alzheimera: podpis molekularny dla spersonalizowanej terapii”

Instytut poszukuje partnera branżowego w procesie komercjalizacji wynalazku.

Osoba do kontaktu dr Dorota Gierej-Czerkies
Tel. +48 22 5892 263
d.gierej-czerkies@nencki.edu.pl

European Muscle Conference

Dear Colleagues,

The board of the European Society for Muscle Research (ESMR) and the local organizers have a great pleasure in inviting you to participate in the first ever virtual European Muscle Conference, which will take place on September 20-22, 2021, and be operated from Warsaw, Poland. The Conference is being organized by the ESMR board in partnership with the Polish Biochemical Society (PTBioch) with Prof. Jolanta Redowicz, from the Nencki Institute of Experimental Biology in Warsaw as a head of the local organizing committee.

Please visit our webpage for more information and to register: www.emc2021.org.pl

The following sessions are being organized by the ESMR board members:

1) Breaking news on the skeletal muscle sarcomere
2) Cardiac/smooth muscle ultrastructure and regulation
3) Cytoskeleton and (mechano)signalling
4) Small molecule modulators of sarcomere protein function
5) Regulation and kinetics of thick-thin filament interaction
6) Myopathies: Mechanisms, modeling, medication
7) Novel insight into pathomechanisms of cardiomyopathy and heart failure
8) Muscle in a dish: New models for the study of muscle function and dysfunction
9) Muscle and beyond

Since both scientific and organizational details are being revealed continuingly, so visit our webpage frequently.

We hope that despite all the circumstances you will bee able to join us in September afternoons to discuss the latest achievements in the muscle research with the top scientists in the field.

You are also encouraged to submit manuscripts related to the Conference topics to Acta Biochimica Polonica.

Prof. Maria Jolanta Rędowicz
Head of the Local Organizing Committee
(j.redowicz@nencki.edu.pl)

The 2nd Ultrasonic Vocalization Conference

Dear Friends and Colleagues,

It is with great pleasure that we welcome you to the 2nd Ultrasonic Vocalization Conference, which will take place online on the 23rd of August 2021 (FENS SATELLITE EVENT).

We strongly encourage everyone involved in behavioral and biochemical research to register for this free online conference: http://ultrasonicvocalizations.net/registration/

This conference aims to create a discussion panel on what ultrasonic vocalization actually is and what role it plays in the animal world.

This conference is an international exchange of opinions on the phenomenon of ultrasound vocalization, sound communication between animals, and the possible existence of animal language, which may be an evolutionary prototype of communication in humans.

We will try to answer the question of whether vocalization is only an expression of emotions or whether it also has the properties of a message beyond the emotional. At the same time, invited lecturers will present the neurobiological correlates of ultrasound vocalization and show unique methods of USVs analysis and sound separation.

You will have the opportunity to listen and discuss with Richard Mooney –  George Barth Geller Professor of Neurobiology in the Department of Neurobiology in the Duke University School of Medicine; with Jeffrey Burgdorf – Associate Professor in Biomedical Engineering at Northwestern University and the Director of Discovery Science at Aptinyx Inc in Evanston, Illinois; and Stefan Brudzynski – a former Director of the Centre of Neuroscience and Professor of Psychology and Biology at Brock University, is the recipient of the prestigious Outstanding Achievement Award from the International Behavioral Neuroscience Society for his contribution to the field of Behavioral Neuroscience.

We attempt to ensure that, as in 2019, despite the different format of the conference, each participant can actively participate in the panel discussion closing the hot topic lectures.

This International Conference specialized in Ultrasonic Vocalization provides an excellent opportunity to share academic developments, research findings, and experiences with delegates from around the World.

Dear Ph.D. Students  – You can’t miss being there – link to register: http://ultrasonicvocalizations.net/registration/

link to agenda:  http://ultrasonicvocalizations.net/agenda/

link to lecturers:  http://ultrasonicvocalizations.net/lecturers/

Organizing Committee: 

Wiktoria Karwicka
Main Organizer

Paweł Boguszewski
Organizing Committee Member and Lecturer

Robert Kuba Filipkowski
Organizing Committee Member and Lecturer

Adam Hamed
Organizing Committee Member and Lecturer

We look forward to meeting you
See you soon!