40/18

Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego w Mikołajkach – nowy początek

22.09.2018 r. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach miała miejsce uroczysta sesja naukowa dotycząca dotychczasowej działalności Stacji, połączona z nadaniem jej nowej nazwy. Dyrektor Instytutu prof. Agnieszka Dobrzyń odsłoniła tablicę z nową nazwą Stacji oraz posadziła pamiątkowe drzewo (tulipanowiec) z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego. Na Stacji została także uroczyście zapoczątkowana Aleja Drzew Instytutu Nenckiego – pierwsze z drzew (platan) zasadził prof. Adam Szewczyk, którego starania doprowadziły do odzyskania Stacji przez Instytut Nenckiego; drugie drzewo w Alei (ambrowiec) zasadził prof. Lech Wojtczak – wybitny biochemik i zasłużony pracownik Instytutu.

Stacja Hydrobiologiczna Instytutu Nenckiego w Mikołajkach powstała w 1951 r. z inicjatywy Jana Dembowskiego. Jej pierwszym kierownikiem był Andrzej Szczepański. W latach 60 Polska Akademia Nauk przekazała stację Zakładowi Ekologii, następnie Instytutowi Ekologii PAN. Do Instytutu Nenckiego wróciła ona w 2014 r.

Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego zlokalizowana jest w centrum systemu Wielkich Jezior Mazurskich, na wysokim, zachodnim brzegu Jeziora Mikołajskiego. Umożliwia ona prowadzenie badań naukowcom różnych specjalności (zarówno środowiskowych, jak i laboratoryjnych), z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oferując dostęp do laboratoriów oraz ich wyposażenia, a także zapewniając akomodację w całorocznych pokojach gościnnych. Stacja pełni również funkcję ośrodka dydaktycznego dla studentów/doktorantów, którzy odbywają tu ćwiczenia terenowe, praktyki studenckie oraz staże. Organizowane są także, warsztaty, szkolenia, lekcje, pokazy, festiwale, dni tematyczne itp., popularyzujące szeroko pojętą biologię, adresowane do społeczności lokalnej, a w szczególności przygotowywane dla uczniów szkół podstawowych i średnich. 

Więcej informacji na: https://mikolajki.nencki.gov.pl/

Medale 100-lecia Instytutu Nenckiego

22 września br. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach, Prof. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu, wraz z dr. Tomaszem Janeckim, kierownikiem Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego, w uznaniu za wieloletnią współpracę oraz zasługi na rzecz rozwoju Stacji, wręczyli medale 100-lecia Instytutu. Medale otrzymali: Prof. Ryszard Chróst (Zakład Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej UW); Piotr Jakubowski (Burmistrz Miasta Mikołajki); Prof. Marek Konarzewski (Instytut Biologii, Zakład Ekologii Zwierząt); Dr hab. Lech Kufel, prof. nzw. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach);  mgr inż. Kinga Nowak (Instytut Dendrologii PAN); Prof. Joanna Pijanowska (Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii UW); Dr hab. Waldemar Siuda (Zakład ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej UW); mgr inż. Krzysztof Wittbrodt (Mazurski Park Krajobrazowy).

Zaproszenie na wykład Prof. Waldemara Dębinskiego

You are kindly invited to attend a lecture by Prof. Waldemar Dębinski (Translational Science Institute, Wake Forest Baptist Medical Center Comprehensive Cancer Center) entitled: „Spontaneous brain tumors in dogs as a faithful translational model of human disease”, on October 1st, 2018 at 12.00 in the conference room at the I floor.

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, October 4th, Olena Karatsai from Laboratory of Molecular Basis of Cell Motility will give a lecture entitled „Effects of L-canavanine on human glioblastoma cells under arginine deprivation”. Don’t miss this event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.

Katarzyna Piwocka Vice-Przewodniczącą Komisji „ISAC Marylou Ingram Scholars Committee”

Katarzyna Piwocka została wybrana Vice-Przewodniczącą Komisji „ISAC Marylou Ingram Scholars Committee” Towarzystwa Naukowego ISAC (International Society for Advancement of Cytometry), na lata 2018-2020.

Towarzystwo ISAC zrzesza naukowców i specjalistów z całego świata, działających w obszarze ilościowej analizy komórek i sieci komórkowych, z wykorzystaniem technik cytometrycznych, w tym cytometrii przepływowej, masowej i obrazowej, a także zaangażowanych w rozwój tych technologii. ISAC stanowi doskonałą platformę łączącą naukę, najnowsze technologie oraz innowacje w tych obszarach.

Istotną działalnością ISAC jest wspieranie rozwoju kariery młodych badaczy, którzy mogą stanowić grono przyszłych liderów. Koordynacją tych działań zajmuje się  Komisja „ISAC Marylou Ingram Scholars Committee”, przyznając corocznie wyselekcjonowanym kandydatom 5-letnie stypendia, umożliwiające nie tylko udział w kongresach ISAC, ale też sesjach „Leadership Development”, włączenie się w działalność towarzystwa a także opiekę mentorską i współpracę z wiodącymi liderami. Grono stypendystów ISAC to wybranych 25 przyszłych liderów z całego świata.

Katarzyna Piwocka była stypendystką ISAC w latach 2012-2016.

Zaproszenie na wykład dr. Krzysztofa Drabikowskiego

We cordially invite you for a lecture of dr. Krzysztof Drabikowski (Institute of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences) entitled „SUMO is a stress response protein in Caenorhabditis elegans„, which will take place on Monday, the 1st of October, in the Konorski conference hall at 1:30 PM.  

Zaproszenie na Minisympozjum „New Targets in Mitochondria”

Serdecznie zapraszamy na Minisympozjum „New Targets in Mitochondria” organizowane przez Oddziały Warszawskie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Biofizycznego.

Minisympozjum odbędzie się 3 października 2018 r w sali konferencyjnej Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Pasteura 3, 02-093 Warszawa.

Program załączono w pliku pdf. Minisympozjum odbędzie się w j. angielskim.

Wstęp wolny po rejestracji przez Facebook: New Targets in Mitochondria, z pliku pdf lub przez link poniżej:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegjULXdp2kK9O8-OP7rA22BSekvfcqpsLawsmvFlLuxjo2Uw/viewform


Zapraszamy serdecznie,
Organizatorzy: Piotr Bednarczyk, Aleksandra Sęk, Rafał Kampa

Program Minisympozjum

Dear Sir or Madam,
We will invite you to participate in the Minisymposium ”New Targets in Mitochondria“ organized by Warsaw’s Branch: Polish Biochemical Society and Polish Biophysical Society, October 3, 2018.

We will start at 9.55 a.m. VENUE: Nencki Institute of Experimental Biology, Pasteura 3, 02-096 Warsaw – Neurobiology Centre Conference Hall.

Minisymposium is free. Please invite any interested persons.
Flyer with programme is attached as pdf file.

Also, please find our event on Facebook: New Targets in Mitochondria and fill register form. Registration is also available from flyer or link below.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegjULXdp2kK9O8-OP7rA22BSekvfcqpsLawsmvFlLuxjo2Uw/viewform

With best regards,
Organizers: Piotr Bednarczyk, Aleksandra Sęk Rafał Kampa

Programme as pdf file