28/2021

European Muscle Conference

Dear Colleagues,

The board of the European Society for Muscle Research (ESMR) and the local organizers have a great pleasure in inviting you to participate in the first ever virtual European Muscle Conference, which will take place on September 20-22, 2021, and be operated from Warsaw, Poland. The Conference is being organized by the ESMR board in partnership with the Polish Biochemical Society (PTBioch) with Prof. Jolanta Redowicz, from the Nencki Institute of Experimental Biology in Warsaw as a head of the local organizing committee.

Please visit our webpage for more information and to register: www.emc2021.org.pl

The following sessions are being organized by the ESMR board members:

1) Breaking news on the skeletal muscle sarcomere
2) Cardiac/smooth muscle ultrastructure and regulation
3) Cytoskeleton and (mechano)signalling
4) Small molecule modulators of sarcomere protein function
5) Regulation and kinetics of thick-thin filament interaction
6) Myopathies: Mechanisms, modeling, medication
7) Novel insight into pathomechanisms of cardiomyopathy and heart failure
8) Muscle in a dish: New models for the study of muscle function and dysfunction
9) Muscle and beyond

The deadline for the registration, abstract submission and payment is July 16th, 2021.  The registration fee is 10 € for young participants (under 35), 30 € for retired scientists and 50 € for other participants. There is a possibility of payment via PayPal or bank transfer.

Since both scientific and organizational details are being revealed continuingly, so visit our webpage frequently.

We hope that despite all the circumstances you will bee able to join us in September afternoons to discuss the latest achievements in the muscle research with the top scientists in the field.

You are also encouraged to submit manuscripts related to the Conference topics to Acta Biochimica Polonica.

Prof. Maria Jolanta Rędowicz
Head of the Local Organizing Committee
(j.redowicz@nencki.edu.pl)

Projekt „Historia Jednego Zdjęcia” Fundacji Nenckiego

Szanowni Państwo,

zwracam się w imieniu Fundacji Nenckiego do wzięcia udziału  w projekcie „Historia Jednego Zdjęcia” z okazji 10 rocznicy Fundacji Nenckiego.

Jednym ze statutowych celów Fundacji Nenckiego jest propagowanie dziedzictwa naukowego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Stąd Fundacja Nenckiego z okazji 10 rocznicy swojego powołania rozpoczyna projekt „Historia Jednego Zdjęcia”. Ideą projektu jest opowiedzenie 100-letniej historii Instytutu Nenckiego przez zdjęcia wzbogacone szczegółowym opisem ilustrowanego obrazu m.in. ze szczególnym uwzględnieniem osób przedstawionych na zdjęciu oraz okoliczności jego wykonania. Zdjęcia mogą dotyczyć szeroko rozumianej pracy w Instytucie Nenckiego tzn. zdjęcia z pracy badawczej, uroczystości instytutowych, obron rozpraw doktorskich, pobytu na stażach naukowych, uczestnictwa w konferencjach, warsztatach i spotkaniach towarzyskich itp. Oczekujemy, że otrzymamy zdjęcia, które są nadal w archiwach rodzinnych i nie były jeszcze publikowane a które powstały przy okazji działalności w Instytucie Nenckiego.

Ogólne zasady projektu:

– zdjęcia, w formacie JPG, powinny być przesłane e-mailem (temat e-maila: „historia jednego zdjęcia”) na adres fundacja.nenckiego@nencki.edu.pl wraz z tekstem opisującym zdjęcie i okoliczności jego wykonania (do 1000 znaków ze spacjami). Opis zdjęcia powinien być sygnowany przez autora tekstu.

– otrzymywane zdjęcia, dobrej jakości technicznej, będą publikowane na bieżąco w dedykowanych serwisach Facebook oraz Instagram. Najciekawsze zdjęcia będą następnie publikowane na stronie internetowej Fundacji Nenckiego.

– przesłanie zdjęcia e-mailem jest tożsame z wyrażeniem zgody na jego publikowanie przez Fundację Nenckiego dla realizacji celów statutowych.

Łączę wyrazy szacunku,
Hanna Fabczak, Prezes Fundacji