14/2021

Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 23 kwietnia 2021 r. Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 7 kwietnia 2021 do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215).

W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 2 kwietnia, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 107, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.edu.pl.

Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa -> Komisja Doktorska.

Przypominamy o konieczności jednokrotnego przeskanowania rozprawy w systemie antyplagiatowym przed posiedzeniem Komisji Doktorskiej. Skanowanie wykonuje pani Aleksandra Zasada (pokój nr 107, tel. 215).

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej

Obrona Rozprawy Doktorskiej

31 marca 2021 r. o godz. 12:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Bartosza Zglinickiego pt. „Wpływ usunięcia genu Dicer1 w tkance tłuszczowej na metabolizm myszy transgenicznych DicerAdipoqCreERT2”.

Promotor: prof. dr hab. Urszula Wojda
Promotor pomocniczy: dr Witold Konopka
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Barski, dr hab. Maciej Figiel, prof. ICHB PAN; prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak

Link do obrony:  https://zoom.us/j/96922947635?pwd=bDdoTUJiYitDanJ1aHB2dFl1cEJOQT09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/46ed8772d3/

Zoom Nencki is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Zaproszenie na obronę mgr. Bartosza Zglinickiego
Time: Mar 31, 2021 12:00 PM Warsaw

Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/96922947635?pwd=bDdoTUJiYitDanJ1aHB2dFl1cEJOQT09

Meeting ID: 969 2294 7635
Passcode: 597188
One tap mobile
+48223073488,,96922947635#,,,,*597188# Poland
+48223987356,,96922947635#,,,,*597188# Poland
Dial by your location
+48 22 307 3488 Poland
+48 22 398 7356 Poland
+48 22 306 5342 Poland
Meeting ID: 969 2294 7635
Passcode: 597188
Find your local number: https://zoom.us/u/alPcMQXEd

Nagroda Dyrektora dla najlepszych doktorantów – Nabór wniosków

Nagroda Dyrektora dla najlepszych doktorantów – Nabór wniosków

Termin: 12 kwietnia 2021 r
Nagroda: 3000 zł brutto / nagroda
Liczba nagród: 1-2 studentów / rok (doktoranci II, III i IV roku)

Aby ubiegać się o stypendium należy:

 1. Wypełnić na komputerze formularz będący Załącznikiem 2 do Zarządzenia nr 7/2021 oraz wydrukować go. Ręcznie wypełnione zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
 2. Każde osiągnięcie opisane w formularzu musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem (aby sprawdzić jakie potwierdzenie jest wymagane w przypadku każdego osiągnięcie można zajrzeć do paragrafu 2 Załącznika 1).
 3. Złożyć wydrukowany formularz wraz z załącznikami do Sekretariatu Studiów Doktoranckich przed 12.04.2021 (wersja elektroniczna nie jest potrzebna).

Więcej informacji można znaleźć w Zarządzeniu nr 7/2021 (https://intra.nencki.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/skan-zarz_7_21.pdf). W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z członkami Komisji Stypendialnej:   m.niziolek@nencki.edu.plj.szczypinski@nencki.edu.pl; k.protokowicz@nencki.edu.pl.

Oferta pracy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista w Pracowni Cytometrii
Liczba stanowisk:  1
Miejsce wykonywania pracy:  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk biologicznych, biotechnologicznych lub medycznych,
 • udokumentowany dorobek i ekspertyza w zakresie cytometrii przepływowej, w tym doświadczenie w zakresie cytometrii wieloparametrowej,
 • umiejętność obsługi urządzeń i znajomość aplikacji,
 • znajomość oprogramowania FACSDiva i FloJo, mile widziana umiejętność zaawansowanych analiz danych,
 • doświadczenie w pracy z materiałem pierwotnym,
 • motywacja, aktywność, chęć rozwoju,
 • zdolności organizacyjne, umiejętność pracy samodzielnej i realizacji projektów zespołowych,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Doświadczenie zawodowe:

 • minimum 3 letnie doświadczenie w obsłudze cytometrów i analizie danych,
 • doświadczenie i wiedza w zakresie analizy i opracowywania danych doświadczalnych,
 • doświadczenie w zakresie immunologii oraz w realizacji projektów przedklinicznych/ klinicznych/R&D będzie dodatkowym atutem.

Warunki zatrudnienia:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę,
 • oferujemy: działalność usługową i naukową, współpracę z jednostkami badawczymi, klinikami i instytucjami R&D, udział w badaniach przedklinicznych i klinicznych, aktywność w ramach towarzystwa ISAC, staże, uczestnictwo w konferencjach, kursach i szkoleniach, współpracę międzynarodową.

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

dokumenty proszę przesyłać na adres e-mail: hr@nencki.edu.pl do 15.04.2021 z dopiskiem “cytometria”

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. CV, życiorys naukowy z wykazem publikacji, osiągnięć, doświadczenia w zakresie cytometrii oraz informacje kontaktowe
 3. Dane kontaktowe do co najmniej dwóch osób mogących udzielić referencji
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Dane kontaktowe:  Katarzyna Piwocka

k.piwocka@nencki.edu.pl

Link do strony internetowej: www.nencki.gov.pl;   http://cytometry.nencki.gov.pl/;   https://piwocka-lab.nencki.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30.06.2021 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).