10/2021

Odszedł Profesor Bogdan Sadowski

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 19 lutego 2021 roku odszedł od nas Pan Profesor Bogdan Sadowski.

Profesor Sadowski ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1954 roku. W 1962 roku uzyskał stopień naukowy doktora, a w pięć lat później habilitował się. Przebywał na stażach naukowych w ZSRR, Włoszech (Istituto Superiore di Sanitá w  Rzymie) i USA (UCLA). Prowadził pracę badawczą w Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie oraz w Pracowni Neurogenomiki w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. W latach 1978-2002 kierował Zakładem Zachowania się Zwierząt w tym Instytucie. Przez wiele lat współpracował z kolegami z Zakładu Neurofizjologii Instytutu Nenckiego.

Profesor Sadowski opublikował szereg prac z zakresu fizjologii ośrodkowego układu nerwowego; prowadził badania elektrofizjologicznej czynności mózgu i wywołanych odpowiedzi behawioralnych, badał układ nagrody, rolę jądra ogoniastego w kontroli napięcia mięśniowego i odruchów obronnych. Szczególnie zajmowała go rola układu nerwowego w mechanizmach adaptacyjnych ustroju. Znane i cenione są jego badania nad mechanizmami percepcji bólu i odpowiedzią na stres. Prowadził je z wykorzystaniem opracowanego ze swoim udziałem modelu myszy wyselekcjonowanych pod kątem silnej i słabej odpowiedzi analgetycznej na stres.

Pan Profesor był autorem cenionego podręcznika „Biologiczne mechanizmy zachowania”.  Jego treść ewoluowała wraz z postępem nauki; od wydanego w latach 70-tych podręcznika poświęconego fizjologicznemu podłożu zachowania zwierząt w warunkach laboratoryjnych, do wydanej  wspólnie z profesorem Jerzym Chmurzyńskim książki poświęconej  w znacznej mierze etologii. Trzecie, znacząco rozszerzone wydanie pod tytułem  „Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt” uwzględniało najnowsze osiągnięcia neurobiologii. Podręcznik służył i służy pokoleniom studentów i nauczycieli akademickich.

Znaliśmy Profesora jako doskonałego wykładowcę i  admiratora dyskusji naukowych, z których czerpaliśmy wszyscy. Był częstym gościem Instytutu, uczestnicząc w seminariach im. Jerzego Konorskiego i w posiedzeniach Towarzystwa Etologicznego. Był Autorytetem w dziedzinie badań nad mózgiem.

Żegnamy Wybitnego Uczonego, nauczyciela pokoleń neurobiologów, świetnego wykładowcę, Człowieka wielkiej mądrości i skromności.

Małgorzata Skup


fot. Ewa Godzińska

Publikacja zespołu prof. Bożeny Kamińskiej w Nature Communications

W Nature Communications ukazała się praca zespołu z Instytutu Nenckiego, kierowanego przez prof. Bożenę Kamińską, zatytułowana „Single-cell RNA sequencing reveals functional heterogeneity of glioma-associated brain macrophages”, dotycząca identyfikacji różnych rodzajów makrofagów gromadzących się w złośliwych guzach mózgu.

Link do pracy: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33608526/

Więcej o osiągnięciach przedstawionych w pracy można przeczytać na stronie: https://www.nencki.edu.pl/pl/w-glejaku-komorki-odpornosciowe-wspieraja-rozwoj-guza-zamiast-go-niszczyc/

Stypendium im. Bekkera NAWA dla Adama Hameda

Dr hab. Adam Hamed z Pracowni Pamięci Przestrzennej Instytutu Nenckiego, otrzymał finansowanie w ramach Programu im. Bekkera z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), na odbycie stażu naukowego w Paryskim Instytucie Neuronauk (NeuroPSI).

NeuroPSI jest wspólną jednostką badawczą Uniwersytetu Paris-Saclay i CNRS (UMR 9197), ukierunkowaną na badania w dziedzinie neurobiologii. W zaplanowanym projekcie, który będzie prowadzony w zespole profesor Sylvie Granon, połączone zostaną techniki opracowane przez systemy TSE (IntelliCage), oraz techniki nagrywania i analizy wokalizacji ultradźwiękowej w celu zbadania różnicowania indywidualnego w zachowaniach wokalnych myszy oraz skorelowania wokalizacji z indywidualnymi umiejętnościami społecznymi oraz podatnością na ryzykowne zachowania. Jak dotąd, nikt na świecie nie połączył tych trzech technik. Biochemiczna weryfikacja stężeń poszczególnych neurotransmiterów i ich metabolitów w wielu strukturach mózgowych pozwoli na identyfikację kluczowych neuroprzekaźników, które korelują z ryzykownymi zachowaniami. Zebrane dane neurochemiczne oraz behawioralne posłużą do skonstruowania modelu matematycznego, który pomoże zrozumieć biologiczne podstawy indywidualnych różnic w podejmowaniu decyzji.

Nencki Institute Seminar

Dear All

This Thursday March the 4th at 3pm, Dr. Anna Beroun the head of the Laboratory of Neuronal Plasticity at the Center of Neural Plasticity and Brain Disorders BRAINCITY, will give a lecture entitled: Synaptic plasticity of appetitive learning – silent synapses in the amygdala

Abstract

Silent synapses are excitatory connections that possess one of the two main types of glutamate receptors – NMDA receptors, while AMPA receptors are either absent or highly labile. They do not participate in the basal synaptic transmission, hence the term “silent”. Yet they can be easily recruited in LTP processes, such as learning, where they acquire AMPA receptors, and become fully functional contacts that strengthen the excitatory connection. In my talk, I will describe the phenomenon of silent synapses induction in cocaine and alcohol addiction models and present our latest research on the function of silent synapses in central amygdala in appetitive learning triggered by natural and addictive rewards.

Zoom link:

https://zoom.us/j/91262243656?pwd=eUt5WGg1OHlrb1NuV0RQQmtPRUl2Zz09
Meeting ID: 912 6224 3656
Passcode: 485625
One tap mobile
+48223987356,,91262243656#,,,,,,0#,,485625# Poland
+48223065342,,91262243656#,,,,,,0#,,485625# Poland
Dial by your location
+48 22 398 7356 Poland
+48 22 306 5342 Poland
+48 22 307 3488 Poland
Meeting ID: 912 6224 3656
Passcode: 485625
Find your local number: https://zoom.us/u/ajndxqBOX

Best regards,
Aleksandra

Women in Science meeting with Eileen Pollack

Dear Colleagues,

We are getting closer to our special meeting with Eileen Pollack and we are excited to share with you more details!

The main part of the meeting will be a Zoom Webinar, starting off with an in-depth interview when you will have an opportunity to learn about our Guest’s perspectives on issues like gender equality in science and her experience in gender-based discrimination.

At the end of the meeting, we will have an international networking session, when you will be able to actively participate in a discussion and share your own story and experiences with other Academics from leading scientific institutions from Poland and abroad.

When25th of March at 6:00 PM CET (1:00 PM EDT). The meeting will last 75 min.

Where: Due to COVID, this meeting will be held online. Stay tuned for the Zoom ID and password!

Registration: We are opening a special early registration JUST for Nencki affiliates! This registration opens today and will last for 48h only! After this time the registration link will be shared with other scientific institutions.

Don’t wait – click here to fill in the registration form!

Women in Science at Nencki Council

Konkurs fotograficzny „Od Nauki Do Sztuki: Mikroskopijny Świat”

31 marca 2021 r. NOWY TERMIN NADSYŁANIA ZDJĘĆ PRZEZ DOKTORANTÓW i MŁODYCH NAUKOWCÓW

Ponieważ otrzymaliśmy informację, że ogłoszenie o Konkursie Fotograficznym Od Nauki do Sztuki Świat pod Mikroskopem nie dotarło do wszystkich zainteresowanych oraz Konkurs wzbudził duże zainteresowanie wśród młodych naukowców postanowiliśmy przedłużyć czas nadsyłania zdjęć do 31 marca 2021 r. oraz wprowadziliśmy zmiany w regulaminie, umożliwiające udział w Konkursie młodym naukowcom (w rozumieniu art. 360 ust. pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym).

Aby wziąć udział w Konkursie wejdź na stronę: http://www.nenckifoundation.eu/from_science_to_art/