9/2021

Nominacja Profesorska dla Katarzyny Radwańskiej

14 stycznia 2021 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał dr hab. Katarzynie Radwańskiej tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.

Prof. Katarzyna Radwańska kieruje Pracownią Molekularnych Podstaw Zachowania, która bada molekularne podłoże procesów pamięciowych. W szczególności jej zainteresowania skupiają się na zmianach molekularnych, funkcjonalnych i strukturalnych neuronów, które leżą u podstaw fizjologicznych i patologicznych wspomnień. W swoich badaniach zespół prof. Radwańskiej wykorzystuje nowoczesne techniki analizy zachowania zwierząt, techniki biologii molekularnej, pomiary elektrofizjologiczne mózgu ex vivo, oraz obrazowanie mózgu z użyciem mikroskopii konfokalnej i elektronowej. Dalekosiężnym celem badań Pracowni Molekularnych Podstaw Zachowania jest odkrycie nowych dróg terapii chorób neurologicznych i psychiatrycznych związanych z zaburzeniami pamięci.

Granty Maestro, Sonata Bis i Ceus-Unisono dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów Maestro 12 oraz Sonata Bis 10 oraz Ceus-Unisono. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 4 projektów badawczych.

Maestro

Prof. dr hab. Katarzyna RadwańskaNeuronalne podłoże decyzji przestrzennych.

Granty Maestro przeznaczone są dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Sonata Bis

Dr Magdalena Maria MasłońRegulacja prędkości Polimerazy RNA (RNAPII) i procesów dojrzewania RNA w zdrowiu i chorobie.

Dr Grzegorz Piotr SumaraStrategie zwiększania wydajności mięśni szkieletowych i brunatnej tkanki tłuszczowej w celu zwalczania otyłości i powiązanych z nią chorób

Granty Sonata Bis finansują projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Ceus-Unisono

Dr Rafał CzajkowskiPrzywrócenie wzorca aktywności korowej w mózgu zdrowym i w chorobie Alzheimera: bezpośrednia metoda weryfikacji teorii indeksu hipokampalnego

Grant CEUS-UNISONO finansuje dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski.

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

26 lutego 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się część otwarta posiedzenia Rady Naukowej poświęcona sprawozdaniu Dyrekcji Instytutu.

Posiedzenie odbędzie się przy użyciu platformy Zoom. Link do części otwartej zostanie przesłany w czwartek na hydepark@nencki.edu.pl, 25 lutego drogą mailową z adresu rn@nencki.edu.pl.

Program części otwartej posiedzenia:

Sprawozdanie z działalności Instytutu

a/ prezentacje

– dr Grzegorz Sumara –”Signaling Cascades in Metabolic Diseases”
– dr Ali Jawaid – „Epigenetic Basis of Neuropsychiatric Diseases”
– dr Jan Kamiński -„Persistently active neurons in humans support working memory”
– dr Anna Beroun -„The circuitry of appetitive learning: From silent synapses to addiction”

b/ wystąpienie przewodniczącego Rady Naukowej, prof. Adama Szewczyka

c/ wystąpienie Dyrektor Instytutu, prof. Agnieszki Dobrzyń

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk, Sekretarz Rady Naukowej

Nencki Institute Seminar

Dear All,

This Thursday, 25th of February 2021, at 3pm, Prof. Ewelina Knapska, head of the of Neurobiology of Emotions Lab and the Vice-President of Centre of Excellence for Neural Plasticity and Brain Disorders (BRAINCITY), will give a lecture entitled: From contagious emotions to social learning.

Abstract

Observing others in fear or pain affects our emotions. Sharing emotional states of other individuals is considered the simplest form of empathy, which enables us to understand their emotional states. Emotional contagion is well described in many animal species, including rodents, and is typically understood as an automatic process, a mimicry of emotions and behaviors of others. Our recent work in rats shows, however, that negative emotions may serve as warning signals, which do not just trigger stereotypical defensive reactions, but can be used to derive information about proximity of danger and to adjust flexibly the behavioral strategy to environmental challenges. They also show that, depending on whether a demonstrator provides information about an imminent or a remote threat, different neuronal circuits are activated in observing animals. We focused on the central amygdala (CeA), a region which is critically involved in generating motivated behaviors and orchestrating emotional responses in single animals but its role in control of social behavior is not known. We observed that the projections from the cortex and basolateral amygdala to the CeA are differently activated, and that different neuronal populations in the CeA are activated by information about an imminent or a remote threat. Then, we identified the cortical-CeA circuits controlling social interaction, showing that social motivation and social information processing causally depend on the cortical-CeA circuits.

Social motivation and social information processing are prerequisites of social learning, which is defined as learning of the value of stimuli and actions from others. Since our studies, carried out in very simple behavioral models, showed that reading emotions of others can lead to social learning, in the next step we focused on testing animals in more naturalistic conditions, in which animals are embedded in the complex social structures and often interact non-randomly with group members. Using the Eco-HAB, an automated system for tracing voluntary social behaviors and learning of mice living in a group, we found that animals flexibly use olfactory cues from emotionally aroused individuals to adapt to both a familiar and a novel environment. Importantly, the animals display individual variability in social interactions, which seems to be important for information spreading. The developed models can serve to study the neuronal mechanisms of social learning.

Zoom link:

https://zoom.us/j/91262243656?pwd=eUt5WGg1OHlrb1NuV0RQQmtPRUl2Zz09
Meeting ID: 912 6224 3656
Passcode: 485625
One tap mobile
+48223987356,,91262243656#,,,,,,0#,,485625# Poland
+48223065342,,91262243656#,,,,,,0#,,485625# Poland
Dial by your location
+48 22 398 7356 Poland
+48 22 306 5342 Poland
+48 22 307 3488 Poland
Meeting ID: 912 6224 3656
Passcode: 485625
Find your local number: https://zoom.us/u/ajndxqBOX

Best regards,
Aleksandra Pękowska

Obrona Rozprawy Doktorskiej

23 lutego 2021 o godz. 12:30 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Aleksandry Tempes pt. „Wpływ kinazy mTOR na kanoniczne i niekanoniczne funkcje kompleksu adaptorowego AP2”.

Promotor: prof. dr hab. Jacek Jaworski
Recenzenci: dr hab. Joanna Kamińska, prof. dr hab. Michał Witt

Link do obrony:  https://zoom.us/j/98287379214?pwd=MjZPeWgxUDBTelpjVXMwalpGdVowdz09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/e0b3cde9a1/

Zoom Nencki is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Zaproszenie na obronę mgr Aleksandry Tempes
Time: Feb 23, 2021 12:00 PM Warsaw
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98287379214?pwd=MjZPeWgxUDBTelpjVXMwalpGdVowdz09

Meeting ID: 982 8737 9214
Passcode: 167522
One tap mobile
+48223065342,,98287379214#,,,,*167522# Poland
+48223073488,,98287379214#,,,,*167522# Poland
Dial by your location
+48 22 306 5342 Poland
+48 22 307 3488 Poland
+48 22 398 7356 Poland
Meeting ID: 982 8737 9214
Passcode: 167522
Find your local number: https://zoom.us/u/adMKPBKdv2

Obrona Rozprawy Doktorskiej

22 lutego 2021 o godz. 10:30 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Karoliny Drabik pt. „Dynamika mitochondriów w patofizjologii sporadycznej formy choroby Alzheimera”.

Promotor: prof. dr hab. Joanna Szczepanowska
Promotor pomocniczy: dr Dominika Malińska

Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Jańska, prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz

Link do obrony: https://zoom.us/j/91647724402?pwd=V1dvNmp0U3hRcGh3dXRjeVVPbVk0Zz09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/14a21fc340/

Zoom Nencki is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Zaproszenie na obronę mgr Karoliny Drabik
Time: Feb 22, 2021 10:00 AM Warsaw
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/91647724402?pwd=V1dvNmp0U3hRcGh3dXRjeVVPbVk0Zz09
Meeting ID: 916 4772 4402
Passcode: 208384
One tap mobile
+48223987356,,91647724402#,,,,*208384# Poland
+48223065342,,91647724402#,,,,*208384# Poland
Dial by your location
+48 22 398 7356 Poland
+48 22 306 5342 Poland
+48 22 307 3488 Poland
Meeting ID: 916 4772 4402
Passcode: 208384
Find your local number: https://zoom.us/u/agdr8Cvro

Women in Science at Nencki Workshops

Dear Colleagues,

we are pleased to announce our new series of events – Women in Science at Nencki Workshops!

Our first workshop is focused on practical knowledge about negotiation techniques!

Have you ever felt like negotiation skills are not your strongest asset? Do you think you agree on unsatisfying offers just to avoid conflicts?

This workshop is a perfect opportunity to learn about useful negotiation techniques and practice them in a friendly and empowering environment.

Our guest will be Marta Adamska – a business development expert from the male-dominated videogame industry, who will share her experience and provide you with practical tools. The workshop will be composed of a brief theoretical introduction followed by practical exercises with case studies.

When26th of February, from 15:00 to 16:30 (CET).

Where: Due to COVID, this meeting will be held online. Stay tuned for the Zoom ID and password!

How to registerClick here to fill in the registration form.

Important note: the number of participants is limited to 15 – don’t wait!

Looking forward to meeting you!

Best,
Women in Science at Nencki Council

SPARK Europe Webinar

Dear All,

Nencki Institute as a representative of SPARK Poland within the SPARK Europe would like to cordially invite you to participate in the next webinar of European SPARKs joint series on February 24th, 16-17 CET.

The webinar titled The webinar titled “Commercialization of Repurposed Generic Drugs” will be held by Moshe Rogosnitzky – a founder of Drug Rediscovery Group Ltd (DRG) and a recognized expert in use off-label drug. The topics that will be discussed during the lecture: Off-label, off-patent (generic) drug discoveries face special challenges in diffusion and adoption.

The series of webinars is open for all students and employees of SPARK associated organizations (Nencki Institute PAS and International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw).

Registration to the webinar is required in advance. Please register here: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtd-qorjItE9YJ-688b8R1dqwcJf4dv9RL

latest on February 23th, 2021. With later registrations access cannot be guaranteed. There are a limited number of places available and they are filled in in the order of registration.

As a reminder, webinars will take place biweekly on Wednesday at 16 -17 CET and will cover topics from design thinking to challenges in selling complex high-tech products from top-quality speakers around Europe and the US.

Best regards,
Paulina Santus

Wykład Fundacji Nenckiego

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego.

Dr Ewa Kozłowska z Zakładu Immunologii Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przedstawi wykład pt. „Układ odpornościowy twoja prywatna armia”.

Wykład odbędzie się w środę 24 lutego o godzinie 16-tej i będzie miał formę transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem https://zoom.us/j/93051302158

Serdecznie zapraszamy!

Wykład „Nowe Oblicza Biochemii 2020/2021”

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego wykładu w ramach serii „Nowe oblicza biochemii 2020/2021” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Webinar on-line odbędzie się 25 lutego 2021, o godz.13:00.

Wykład pt. „Szczepionki przeciwwirusowe przed i po pandemii koronawirusa”. wygłosi prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Osoby zainteresowane wykładem prosimy o rejestrację na platformie ZOOM WEBINAR: https://zoom.us/webinar/register/WN_x_rVf5siRoqCAqukEiVmnQ
Jednocześnie informujemy, że wykład będzie transmitowany również przez LIVE streaming na portalu FACEBOOK Polskiego Towarzystwa Biochemicznego: https://www.facebook.com/ptbioch.
Polecamy skorzystanie z tej możliwości w przypadku, kiedy liczba słuchaczy na platformie ZOOM WEBINAR przekroczy 100 osób.