5/2021

Obrona Rozprawy Doktorskiej

12 lutego 2021 r. o godzinie 12:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Jacka Matuszewskiego pt: „Tactile Braille reading in the brain: insights from longitudinal and cross-sectional MRI studies”

Promotor: dr hab. Artur Marchewka, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: dr hab. Michał Harciarek, prof. UG; prof. dr hab. Grzegorz Króliczak

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/96f9efe6df/

Link do obrony: https://zoom.us/j/99370125309?pwd=akJkYXcwTjdvblpsVVlyOUJqQjZ4Zz09

Zoom Nencki is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Zaproszenie na obronę mgr. Jacka Matuszewskiego
Time: Feb 12, 2021 11:30 AM Warsaw
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/99370125309?pwd=akJkYXcwTjdvblpsVVlyOUJqQjZ4Zz09

Meeting ID: 993 7012 5309
Passcode: 118921
One tap mobile
+48223065342,,99370125309#,,,,*118921# Poland
+48223073488,,99370125309#,,,,*118921# Poland
Dial by your location
+48 22 306 5342 Poland
+48 22 307 3488 Poland
+48 22 398 7356 Poland
Meeting ID: 993 7012 5309
Passcode: 118921
Find your local number: https://zoom.us/u/acMfCRwzSo

Obrona Rozprawy Doktorskiej

4 lutego 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Karoliny Andraki pt.: „Obwody neuronalne jądra środkowego ciała migdałowatego zaangażowane w społeczny transfer strachu”

Promotor: dr hab. Ewelina Knapska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Barski, prof. dr hab. Wojciech Pisula, dr hab. Rafał Ryguła

Link do obrony: https://zoom.us/j/97716678681?pwd=aHJaQ0hBcWhnVGN5NlI4QzlaL3hNZz09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/c8c820e313/

Zoom Nencki is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Zaproszenie na obronę mgr Karoliny Andraki
Time: Feb 4, 2021 11:00 AM Warsaw
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97716678681?pwd=aHJaQ0hBcWhnVGN5NlI4QzlaL3hNZz09

Meeting ID: 977 1667 8681
Passcode: 566206
One tap mobile
+48223065342,,97716678681#,,,,*566206# Poland
+48223073488,,97716678681#,,,,*566206# Poland
Dial by your location
+48 22 306 5342 Poland
+48 22 307 3488 Poland
+48 22 398 7356 Poland
Meeting ID: 977 1667 8681
Passcode: 566206
Find your local number: https://zoom.us/u/ac8MoqMEN4

Oferta pracy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Post-Doc

Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych
Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2
Dyscyplina naukowa: Nauki biologiczne
Typ i rodzaj konkursu: NCN MAESTRO

Tytuł projektu: Regulowane światłem mitochondrialne kanały potasowe: poszukiwanie nowych mechanizmów cytoprotekcyjnych

Wymagania:

 • Stopień doktora w dziedzinie biologii molekularnej, biologii, biochemii, biofizyki lub biotechnologii lub pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż siedem lat temu (nie wliczając urlopów związanych z macierzyństwem)
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w dziedzinie biochemii, biologii molekularnej, biofizyki
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Wysoka motywacja do pracy eksperymentalnej. Oczekuje się, że w okresie zatrudnienia w Instytucie, post-doc nie będzie podejmował innej pracy

Zakres zadań na stanowisku:

Mitochondrialne kanały potasowe utrzymują homeostazę jonową w mitochondriach i są m.in. odpowiedzialne za poziom reaktywnych form tlenu w komórce oraz zmiany objętości mitochondriów. Uważa się, że aktywacja mitochondrialnych kanałów potasowych może prowadzić do zjawiska cytoprotekcji komórkowej.

Pełny opis mechanizmów stojących za zjawiskiem cytoprotekcji indukowanym przez mitochondrialne kanały potasowe wymaga zrozumienia sposobu ich regulacji, budowy oraz oddziaływania z innymi białkami komórkowymi. Dotychczas zidentyfikowano osiem mitochondrialnych kanałów potasowych. Jednym z pierwszych opisanych w wewnętrznej błonie mitochondrialnej był kanał potasowy regulowany ATP. W latach kolejnych wykazano obecność́ mitochondrialnych kanałów potasowych regulowanych jonami wapnia oraz napięciem.

Od wielu lat obserwowano dobroczynne skutki światła bliskiej i dalekiej podczerwieni na organizm w rożnych sytuacjach związanych z uszkodzeniem tkanek. Okazuje się̨, że głównym składnikiem komórkowym absorbującym światło tej długości fali są̨ mitochondria, a w szczególności oksydaza cytochromowa, białko pełniące kluczową role w procesach generowania gradientu protonów w poprzek wewnętrznej błony mitochondrialnej. Badania prowadzone w naszej Pracowni wskazują̨ jednoznacznie na możliwość́ regulacji kanałów potasowych przez światło podczerwone, w sposób podobny jak czynią̨ to związki chemiczne, aktywatory kanałów potasowych. Indukowanie światłem zjawiska cytoprotekcji szczególnie w mięśniu sercowym oraz w mózgu może mieć́ niezwykle ważne implikacje we współczesnej medycynie.

Zadania badawcze w projekcie obejmują pomiary metabolizmu i bioenergetyki mitochondriów, oznaczenie poziomu reaktywnych form tlenu, określenie stanu układu obrony antyoksydacyjnej, oraz oznaczanie obecności markerów uszkodzeń oksydacyjnych. Zaplanowane są także doświadczenia elektrofizjologiczne. Stanowisko  proponowane w projekcie jest  stanowiskiem badawczym i nie zakłada prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Streszczenie projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/454149-pl.pdf

Dalsze informacje można uzyskać kontaktując się z kierownikiem projektu Prof. dr hab. Adamem Szewczykiem (a.szewczyk@nencki.edu.pl).

Warunki zatrudnienia:

– rodzaj umowy: umowa o pracę w ramach grantu NCN MAESTRO
– czas trwania umowy: 36 miesięcy
– data rozpoczęcia pracy: 1.04.2021 r.

Termin składania ofert: 1.03.2021 r.

Forma składania ofert: elektronicznie na adres: postdoc@nencki.edu.pl z dopiskiem “Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych”

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys naukowy wraz z wykazem publikacji
 • streszczenie rozprawy doktorskiej
 • list motywacyjny
 • kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora
 • listy polecające i dane kontaktowe dwóch samodzielnych pracowników naukowych gotowych udzielić referencji
 • wykaz znajomości technik badawczych stosowanych przez aplikanta
 • oświadczenie kandydata, że nie jest finansowany z innych projektów Narodowego Centrum Nauki
 • oświadczenie, że Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN będzie podstawowym miejscem zatrudnienia

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Rekrutacyjną tylko najlepszych kandydatów spośród osób spełniających kryteria przedstawione w ogłoszeniu

Uprasza się o zamieszczenie w CV kandydata następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie  przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Oferta pracy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Post-doc 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Pracownia Biologii Mitochondriów i Metabolizmu
Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2
Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne
Typ i rodzaj konkursu: NCN Opus

Wymagania:

 • Stopień doktora w dziedzinie biologii molekularnej, biologii, biochemii lub biotechnologii uzyskany nie wcześniej niż siedem lat temu (nie wliczając urlopów związanych z macierzyństwem);
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w dziedzinie biochemii, biologii molekularnej;
 • Istotnym kryterium przy wyborze będzie również doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy), lub gotowość do podjęcia takiej pracy;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR;
 • Umiejętność pracy zespołowej;
 • Wysoka motywacja do pracy eksperymentalnej. Oczekuje się, że w okresie zatrudnienia w Instytucie, post-doc nie będzie podejmował innej pracy.

Zakres zadań na stanowisku:

Celem projektu jest zbadanie roli mitochondriów i stresu oksydacyjnego w rozwoju niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD). W szczególności zamierzamy określić specyficzne punkty końcowe dysfunkcji mitochondrialnych, które w sposób nieodwracalny napędzają rozwój NAFLD w kierunku niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH). Badania będą obejmowały także sprawdzenie, czy nowej klasy przeciwutleniacze, kierowane bezpośrednio do mitochondriów, będą miały korzystny wpływ na metabolizm mitochondriów i homeostazę reaktywnych form tlenu w wątrobie.

Zadania badawcze będą obejmowały pomiary metabolizmu i bioenergetyki mitochondriów, oznaczenie poziomu reaktywnych form tlenu, określenie stanu układu obrony antyoksydacyjnej, oraz oznaczanie obecności markerów uszkodzeń oksydacyjnych w wątrobach myszy w różnych punktach czasowych rozwoju NAFLD i jego przejścia do NASH.

Jest to stanowisko badawcze i nie obejmuje prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Streszczenie projektu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/407207-pl.pdf

Dalsze informacje można uzyskać kontaktując się z kierownikiem projektu prof. dr hab. Mariuszem Więckowskim ( m.wieckowski@nencki.edu.pl ).

Warunki zatrudnienia:

 • rodzaj umowy: umowa o pracę w ramach grantu NCN OPUS
 • czas trwania umowy: 19 miesięcy
 • data rozpoczęcia pracy: 01.05.2021 r.

Termin składania ofert: 31.03.2021 r.

Forma składania ofert: elektronicznie na adres: postdoc@nencki.edu.pl z dopiskiem “post-doc MW”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys naukowy wraz z wykazem publikacji,
 • streszczenie rozprawy doktorskiej,
 • list motywacyjny,
 • kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora,
 • listy polecające i dane kontaktowe dwóch samodzielnych pracowników naukowych gotowych udzielić referencji,
 • wykaz wcześniej stosowanych technik badawczych,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest finansowany z innych projektów Narodowego Centrum Nauki,
 • oświadczenie, że Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Spośród osób spełniających kryteria przedstawione w ogłoszeniu najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę z komisją rekrutacyjną. Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych osób.

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie  przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 kwietnia 2019 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).