3/2021

Laureaci konkursu Group Leader 2020

W grudniu 2020r. rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko kierownika pracowni badawczej w Instytucie Nenckiego – Group Leader 2020.

Zwycięzców konkursu, którymi zostali dr Adam Kłosin i dr Tomasz Wypych,  wyłoniono w wyniku dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie, spośród 38 zgłoszeń, komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dr hab. Marii Jolanty Rędowicz wybrała siedmioro kandydatów, którzy zostali poproszeni o przedstawienie swoich dotychczasowych osiągnięć i planów badawczych przed społecznością Instytutu. Kandydaci odbyli także indywidualne rozmowy z członkami komisji konkursowej oraz ze wskazanymi przez siebie kierownikami pracowni Instytutu.

Dr Adam Kłosin jest biologiem komórkowym i genetykiem badającym mechanizmy regulacji genów u eukariontów. Ukończył międzynarodowy program licencjacki Job Creation Oriented Biotechnology w Perugii we Włoszech, ze specjalizacją w biotechnologii roślin i rolnictwie molekularnym, a następnie studia magisterskie z bioinżynierii molekularnej na Politechnice Drezdeńskiej w Niemczech, gdzie badał oczyszczone białka błonowe przy użyciu spektroskopii sił na pojedynczych cząsteczkach. Doktorat dr Kłosin obronił w 2016 roku w  Centrum Regulacji Genomowej w Barcelonie, gdzie pracując w grupie prof. Bena Lehnera badał mechanizmy dziedziczenia epi-genetycznego w nicieniu Caenorhabditis elegans. Następnie przeniósł się do Drezna, aby kształcić się w zakresie biologicznego rozdziału faz w laboratorium prof. Tony’ego Hymana w Instytucie Biologii Molekularnej i Genetyki im. Maxa Plancka.

W swoich badaniach wykorzystuje metody biochemiczne i biofizyczne, aby zrozumieć różne aspekty regulacji genów, takie jak inicjacja transkrypcji i kontrola zmienności ekspresji białek. Jego najnowsza praca pokazuje bardzo skuteczny mechanizm redukcji wariacji w ekspresji białka w komórkach ssaków oparty na kompartmentalizacji białka poprzez biologiczny rozdział faz. Jego nowo utworzona grupa w Instytucie Nenckiego połączy metody biochemiczne i badania funkcjonalne na komórkach ssaków i nicieniach w celu badania organizacji transkrypcji podczas rozwoju organizmu i w odpowiedzi na stres.

Dr Tomasz Wypych uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Berneńskim w Szwajcarii, prowadząc badania naukowe w Instytucie Badań Biomedycznych w Bellinzonie, w Szwajcarii. Pierwszy staż podoktorski odbył w Szpitalu Uniwersyteckim w Lozannie, w Szwajcarii, drugi natomiast na Uniwersytecie Monasha w Melbourne, w Australii. W tym okresie dr Wypych opublikował artykuły w prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak Nature Immunology, Journal of Allergy and Clinical Immunology, Trends in Immunology, czy Mucosal Immunology.

Badania dr. Tomasza Wypycha skupiają się wokół poszukiwań nowych metabolitów o właściwościach immunomodulacyjnych. Metabolity, produkowane przez mikrobiom w jelitach, są wchłanianie do krwioobiegu, a wraz z nim rozprowadzane do odległych tkanek. Te naturalne drogi komunikacji stanowią niezwykle atrakcyjny, choć jeszcze niezbadany obszar interwencji terapeutycznych. Nowo utworzona w Instytucie Nenckiego grupa dr. Wypycha będzie prowadziła badania mające na celu opracowanie nowych metod terapeutycznych w oparciu o metabolity mikroflory jelitowej.

Spotkanie w sprawie przedstawienia Pełnomocnika Dyrektora Instytutu do spraw Kontroli Finansowej i Głównej Księgowej Instytutu

Szanowni Państwo,

w imieniu Prof. Agnieszki Dobrzyń, Dyrektor Instytutu, zapraszam na spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek, 18 stycznia br. o godz. 15.00 na platformie Zoom.

https://zoom.us/j/99178275881?pwd=NlZIQThqQ0t5eXNYM0xlYXlqdTR6QT09

Tematem spotkania będzie przedstawienie Pełnomocnika Dyrektora Instytutu do spraw Kontroli Finansowej – Pani Renaty Dębińskiej i Głównej Księgowej Instytutu – Pani Agaty Piotrowskiej oraz omówienie obszarów odpowiedzialności na w/w stanowiskach.

Z wyrazami szacunku
Beata Kuźniarska

Program Polskie Powroty w Instytucie Nenckiego

Dr hab. n. med. Maciej Juryńczyk otrzymał finansowanie w ramach programu Polskie Powroty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na stworzenie zespołu projektowego i prowadzenie badań w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Nenckiego. Projekt będzie miał na celu rozwijanie nowych metod obrazowania mózgu do precyzyjnej diagnostyki chorych z nietypowym obrazem klinicznym chorób demielinizacyjnych mózgu i rdzenia kręgowego. Wczesne postawienie właściwego rozpoznania u trudnych diagnostycznie chorych pozwoli na wybor najodpowiedniejszego leczenia i unikniecie długofalowej niesprawnosci. W realizacji projektu Dr Juryńczyk wykorzysta doświadczenie uzyskane w trakcie kilkuletniej pracy badawczej na Wydziale Nuffield Department of Clinical Neurosciences Uniwersytetu w Oksfordzie, gdzie zajmował się m.in. zastosowaniem niekonwencjonalnych metod rezonansu magnetycznego mózgu i rdzenia kręgowego w diagnostyce różnicowej stwardnienia rozsianego, choroby Devica oraz zapalenia mózgu związanego z przeciwciałami anty-MOG.

Program Polonium 2020 w Instytucie Nenckiego

Dr Agnieszka Strzelecka-Kiliszek z Pracowni Biochemii Lipidów Instytutu Nenckiego, otrzymała finansowanie w ramach Programu Polonium 2020 Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) i Ambasady Francji w Polsce, na wymianę dwustronną naukowców pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Francuską, w celu realizacji projektu zatytułowanego: „Rola Pęcherzyków Zewnątrzkomórkowych w Mechanizmach Mineralizacji Kości i Wapnienia Naczyń” Partnerem naukowym ze strony Francji jest Pracownia Metabolizmu, Enzymów i Mechanizmów Molekularnych, Instytutu Chemii i Biochemii Molekularnej i Supramolekularnej, Uniwersytetu Clauda Bernarda w Lyonie.

Nencki Institute Seminar

Dear All,

This Thursday, January 21st at 3pm, Maciej Winiarski, who is a PhD student working under the supervision of prof. Ewelina Knapska head of the Laboratory of Emotions Neurobiology, will give a talk under the title: Social learning about rewards – how information from others helps to adapt to changing environment.

Abstract

Being a part of a social structure is key for survival and reproduction. Living with conspecifics boosts evolutionary fitness, in no small part by providing essential information about the environment. Nonetheless, studying social learning and neural mechanisms of socially-driven spreading of information has not yet been established under laboratory conditions. To examine how socially passed olfactory information about the reward affects behavior of individuals we used Eco-HAB, an automated system for tracing voluntary behavior of group-housed mice living under semi-naturalistic conditions. We show that presence of a scent of a rewarded individual has profound effects on social behavior of mice and their ability to find the reward in both familiar and  novel environments. Importantly, the animals display clear and stable individual differences in social behavior. As a result, socially-conveyed information has different effects on individual mice. Further, we show that disrupting  neuronal plasticity in the prelimbic cortex with nanoparticles gradually releasing TIMP metallopeptidase inhibitor 1, disrupts animals’ social behavior and results in decreased  ability to adapt to environmental changes. The experimental paradigm we developed can be further used to study neuronal mechanisms of social learning, in particular social learning strategies.

 

Zoom link:

https://zoom.us/j/91262243656?pwd=eUt5WGg1OHlrb1NuV0RQQmtPRUl2Zz09
Meeting ID: 912 6224 3656
Passcode: 485625
One tap mobile
+48223987356,,91262243656#,,,,,,0#,,485625# Poland
+48223065342,,91262243656#,,,,,,0#,,485625# Poland
Dial by your location
+48 22 398 7356 Poland
+48 22 306 5342 Poland
+48 22 307 3488 Poland
Meeting ID: 912 6224 3656
Passcode: 485625
Find your local number: https://zoom.us/u/ajndxqBOX

Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 26 lutego 2020 r.
Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 8 lutego 2020 do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215).
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 5 lutego, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 107, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.gov.pl.

Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa -> Komisja Doktorska.

Przypominamy o konieczności jednokrotnego przeskanowania rozprawy w systemie antyplagiatowym przed posiedzeniem Komisji Doktorskiej. Skanowanie wykonuje pani Aleksandra Zasada (pokój nr 107, tel. 215).

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk Sekretarz Rady Naukowej

Obrona Rozprawy Doktorskiej

4 lutego 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Karoliny Andraki pt.: „Obwody neuronalne jądra środkowego ciała migdałowatego zaangażowane w społeczny transfer strachu”

Promotor: dr hab. Ewelina Knapska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Barski, prof. dr hab. Wojciech Pisula, dr hab. Rafał Ryguła

Link do obrony: https://zoom.us/j/97716678681?pwd=aHJaQ0hBcWhnVGN5NlI4QzlaL3hNZz09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/c8c820e313/

Zoom Nencki is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Zaproszenie na obronę mgr Karoliny Andraki
Time: Feb 4, 2021 11:00 AM Warsaw
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97716678681?pwd=aHJaQ0hBcWhnVGN5NlI4QzlaL3hNZz09

Meeting ID: 977 1667 8681
Passcode: 566206
One tap mobile
+48223065342,,97716678681#,,,,*566206# Poland
+48223073488,,97716678681#,,,,*566206# Poland
Dial by your location
+48 22 306 5342 Poland
+48 22 307 3488 Poland
+48 22 398 7356 Poland
Meeting ID: 977 1667 8681
Passcode: 566206
Find your local number: https://zoom.us/u/ac8MoqMEN4

Obrona Rozprawy Doktorskiej

26 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Anastasii Bohush pt.: „Novel Hsp90 co-chaperones in Parkinson’s disease and their influence on α-synuclein aggregation”

Promotor: prof. dr hab. Anna Filipek
Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Dorszewska,  prof. dr hab. Hanna Rokita

Link do obrony: https://zoom.us/j/99346031714?pwd=STYvR0VLR0lNUEZzaVJPMXI0Uzd2dz09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/95c0357ff3/

Zoom Nencki is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Zaproszenie na obronę mgr Anastasii Bohush
Time: Jan 26, 2021 12:00 PM Warsaw
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/99346031714?pwd=STYvR0VLR0lNUEZzaVJPMXI0Uzd2dz09

Meeting ID: 993 4603 1714
Passcode: 222691
One tap mobile
+48223073488,,99346031714#,,,,*222691# Poland
+48223987356,,99346031714#,,,,*222691# Poland
Dial by your location
+48 22 307 3488 Poland
+48 22 398 7356 Poland
+48 22 306 5342 Poland
Meeting ID: 993 4603 1714
Passcode: 222691
Find your local number: https://zoom.us/u/abDDEy0xIi

Obrona Rozprawy Doktorskiej

20 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Marty Kolby pt.: „Tunneling nanotubes as a novel communication system between chronic myeloid leukemia and stromal cells”

Promotor: dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: dr hab. Monika Baj-Krzyworzeka,  prof. dr hab. Jarosław Czyż

Link do obrony: https://zoom.us/j/96909491311?pwd=Y0kwUzR1U0Q2UGRXaW9GSHduazZmQT09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/ba73e745ec/

Zoom Nencki is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Zaproszenie na obronę mgr Marty Kolby
Time: Jan 20, 2021 12:00 PM Warsaw
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96909491311?pwd=Y0kwUzR1U0Q2UGRXaW9GSHduazZmQT09

Meeting ID: 969 0949 1311
Passcode: 077666
One tap mobile
+48223987356,,96909491311#,,,,*077666# Poland
+48223065342,,96909491311#,,,,*077666# Poland
Dial by your location
+48 22 398 7356 Poland
+48 22 306 5342 Poland
+48 22 307 3488 Poland
Meeting ID: 969 0949 1311
Passcode: 077666
Find your local number: https://zoom.us/u/aeGiPJBDPq