50/2020

Grant ERA-NET EuroNanoMed III w Instytucie Nenckiego

Konsorcjum kierowane przez prof. Bożenę Kamińską otrzymało dofinansowanie ERA-NET EuroNanoMed III na projekt iNanoGun: Reaktywacja przeciwnowotworowych odpowiedzi immunologicznych w glejakach przy wykorzystaniu innowacyjnych, ukierunkowanych nanonośników. Konsorcjum składa się z partnerów z Francji, Estonii, Włoch i Polski.

Immunoterapia to nowe, rewolucyjne podejście do walki z rakiem polegające na stymulowaniu układu odpornościowego pacjenta, ale w wielu nowotworach (w tym w glejakach, złośliwych guzach mózgu) immunoterapia jest mało skuteczna. Projekt ma na celu uwrażliwienie złośliwego glejaka na immunoterapię poprzez reaktywację właściwej odpowiedzi przeciwnowotworowej poprzez reedukację komórek odpornościowych w mikrośrodowisku guza. Celem projektu jest opracowanie inteligentnych systemów nanonośników (ukierunkowane na mózg i przechodzące przez barierę krew-mózg), które będą dostarczać małe interferujące RNA (siRNA) do komórek odpornościowych, reedukować je i przywracać ich przeciwnowotworowe działanie. W ramach projektu zostanie zweryfikowana innowacyjna strategia terapeutycznej modulacji komórek odpornościowych w celu zwiększania działania immunoterapii w modelach guzów mózgu.

Patent w USA na wynalazek Instytutu Nenckiego

Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: „KONIUGATY BIAŁKA PRIONOWEGO Z DENDRYMERAMI DO ZASTOSOWANIA W LECZENIU CHOROBY ALZHEIMERA” (Nr patentu: US10815292; autorzy: Nieznański K., Nieznańska H., Surewicz W.K., Surewicz K., Bandyszewska M.).

Wynalazek powstał w wyniku badań pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Nieznańskiego realizowanych w Instytucie Nenckiego, w Pracowni Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych, we współpracy z zespołem prof. Witolda Surewicza z Case Western Reserve University, Cleveland, USA.

Oligomery peptydu Aβ są silnymi neurotoksynami, a ich obecność koreluje się z rozwojem zmian patologicznych u pacjentów chorych na chorobę Alzheimera (AD), a w szczególności na tzw. postać rodzinną tej choroby (fAD). Uważa się, że skuteczne terapie tej choroby powinny hamować powstawanie toksycznych oligomerów Aβ oraz / lub neutralizować już powstałe oligomery Aβ.  Przeprowadzone przez nas badania doprowadziły do zidentyfikowania krótkich peptydów – fragmentów białka prionowego – efektywnie hamujących neurotoksyczność oligomerów Aβ w hodowli neuronów [Nieznanska H., Bandyszewska M., Surewicz K., Zajkowski T., Surewicz W.K., Nieznanski K. Identification of prion protein-derived peptides of potential use in Alzheimer’s disease therapy. Biochim. Biophys. Acta. – Mol. Basis Dis. (2018) 1864: 2143-2153]. Peptydy te skoniugowaliśmy z nośnikiem (zmodyfikowanymi dendrymerami) pozwalającym na ich transport poprzez barierę krew-mózg oraz zwiększającym ich efektywność i biostabilność. Ponieważ koniugaty te hamują powstawanie neurotoksycznych oligomerów Aβ, jak również neutralizują już powstałe oligomery, uważamy, że mogą być zastosowane zarówno w zapobieganiu, jak i leczeniu choroby Alzheimera. Przedmiotem udzielonego patentu są wspomniane koniugaty oraz procedura ich syntezy.

Badania, które doprowadziły do powstania wynalazku zostały sfinansowane z grantu HARMONIA 2013/10/M/NZ4/00311 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki dr. hab. Krzysztofowi Nieznańskiemu.

Instytut poszukuje partnera w procesie komercjalizacji wynalazku.

Osoba do kontaktu dr Dorota Gierej-Czerkies
tel. (+48 22) 5892 263
d.gierej-czerkies@nencki.edu.pl

Stypendium Prezesa PAN dla doktorantki Instytutu Nenckiego

Prezes Polskiej Akademii Nauk, Prof. Jerzy Duszyński, przyznał stypendia na rok akademicki 2020/2021  za wybitne osiągnięcia naukowe. Wśród nagrodzonych znalazła się Ines Catarina Marouvo Simoes – doktorantka w Pracowni Biologii Mitochondriów i Metabolizmu Instytutu Nenckiego.

Serdecznie gratulujemy!

Nencki Institute Seminar

Dear All,

This Thursday, December 10th,  at 3pm, Adrianna Wysocka-Marijnissen, who is a PhD student working at the Laboratory of Preclinical Testing of Higher Standard, under the supervision of prof. Grażyna Niewiadomska, will give a lecture entitled: The impaired brain cholinergic system in Alzheimer’s disease-like model (tauopathic L1 mice).

Abstract

Alzheimer’s disease (AD) is a progressive neurodegenerative disorder associated with memory impairment and, over time, an inability to carry out activities of daily living. Due to unknown mechanisms of pathological changes, there are no treatments to prevent the development of the disease. The drugs used in the clinic only slow down the symptoms in the initial stages of the disease. AD is a tauopathy characterized by the presence of abnormal forms of the tau protein in the neurons in the form of insoluble aggregated paired helical filaments (PHF) and neurofibrillar tangles (NFT). However, there is growing evidence that the soluble tau oligomers are the toxic species.

Current research was focused on the hypothesis that cholinergic neurons are especially vulnerable to degeneration caused by tau pathology. The study used a transgenic mouse model L1 that expresses truncated tau consisting of the PHF core residues. Immunohistochemical staining showed a reduced number of cholinergic neurons in the structures of the basal forebrain, in which acetylcholine is synthesized. Moreover, the function of the cholinergic system was impaired in the cortex and hippocampus, sites of the ascending cholinergic projection. Additionally,  L1 mice showed an accumulation of tau protein predominantly in the axonal compartment of cortical, hippocampal and basal forebrain neurons. Preliminary results also suggest an increase in the tau oligomers level and a possible binding of tau oligomers to M1 receptors, which may lead to disturbances in M1 signaling. Interestingly, it appears that in L1 mice the tau oligomers are not only located in the cytoplasm but also in the nucleus, which was not found in wild-type mice. This may indicate that the tauopathy induced in the L1 model causes much more extensive neuronal impairment than just a dysfunction of the cholinergic system.

We will use zoom, here is the link:

https://zoom.us/j/91262243656?pwd=eUt5WGg1OHlrb1NuV0RQQmtPRUl2Zz09
Meeting ID: 912 6224 3656
Passcode: 485625
One tap mobile
+48223987356,,91262243656#,,,,,,0#,,485625# Poland
+48223065342,,91262243656#,,,,,,0#,,485625# Poland
Dial by your location
+48 22 398 7356 Poland
+48 22 306 5342 Poland
+48 22 307 3488 Poland
Meeting ID: 912 6224 3656
Passcode: 485625
Find your local number: https://zoom.us/u/ajndxqBOX

Best wishes
Aleksandra Pękowska

Women in Science meeting

Dear Colleagues,
We are pleased to announce that Women in Science at Nencki is moving forward with a next meeting! Our third guest will be Dr. Aleksandra Pękowska, Head of the Laboratory of Chromatin Biology and Epigenomics at the Nencki Institute. This will be a perfect opportunity to get to know Dr. Pękowska’s perspective on mentorship, funding opportunities and a career path of a young PI.
When: 11th of December at 1 p.m.
 
Where: Due to COVID, this meeting will be held exclusively online. Stay tuned for the Zoom ID and password!
How to registerClick here to fill in the registration form.
Looking forward to meeting you!
Women in Science Organizing Committee

Wykład Fundacji Nenckiego

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego.

Dr Witold Konopka (Pracownia Modeli Zwierzęcych Instytutu Nenckiego) przedstawi wykład pt. „Modele zwierzęce we współczesnej biologii i medycynie

Wykład odbędzie się w środę 9 grudnia o godzinie 16tej i będzie miał formę transmisji na żywo na kanale Instytutu Nenckiego w serwisie Youtube https://www.youtube.com/c/NenckiEduTube

Serdecznie zapraszamy!

Czwarty projekt Art & Science „Sztuka Powstania Życia”

W dniach od 17 listopada do 19 listopada 2020 r. odbyło się Sympozjum, rozpoczynające projekt 4th Art & Science „Sztuka Powstania Życia”. Sympozjum zostało zorganizowane przez Instytut Nenckiego PAN, Fundację Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych, Nencki Art Collection oraz Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Partnerem tego wydarzenia było także Polskie Towarzystwo Biochemiczne.

Wykładów, które odbywały się online na platformie ZOOM WEBINAR, wysłuchało blisko 300 osób. Naukowcy z Instytutu Biologii i Biotechnologii, Instytutu Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Nenckiego PAN, SGGW z Warszawy, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN z Poznania oraz NASA, zaprezentowali podstawowe zjawiska towarzyszące powstaniu życia we wszechświecie. W czasie Sympozjum przedstawiono również koncepcje filozoficzne odnoszące się do zjawiska powstania życia.

Projekt Art & Science 4th „Sztuka Powstania Życia” odwołuje się do estetyki fundamentalnych zjawisk biologicznych występujących w zjawisku powstania życia.

Uczestnikami projektu są także artyści m.in. Kamila Bednarska, Patrycja Longawa, Antoni Nikiel, Marek Adam Olszyński, Mirosław Pawłowski, Magdalena Uchman, Piotr Woroniec Jr. Prace artystyczne powstałe w ramach projektu 4th Art & Science „Sztuka Powstania Życia” będą prezentowane podczas licznych wystaw organizowanych od wiosny 2021 roku w galeriach w Polsce i za granicą. Planowana jest także publikacja książki opisującej efekty projektu. Wystawa w Instytucie Nenckiego PAN odbędzie się w grudniu 2021 roku.