48/2020

Wykład Fundacji Nenckiego

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego. Dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski przedstawi wykład (w języku polskim) pt. „Wirusy i epidemie – temat na czasie”

Wykład odbędzie się 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) godz. 16:00 i będzie miał formę transmisji na żywo na kanale Instytutu Nenckiego w serwisie Youtube https://www.youtube.com/c/NenckiEduTube

W ostatnich latach ciągle obserwuje się pojawianie się na całym świecie nowych, dotąd nieznanych wirusów (np. MERS lub Denga). Jednocześnie notuje się nowe zagrożenia epidemiologiczne z powodu szerzenia się znanych już wirusów w regionach, w których dotąd ich nie obserwowano lub tylko występowały one w ograniczonym zakresie (np. wirus Ebola czy wirus Zika). Jednak dopiero pojawienie się w ubiegłym roku w Chinach nowego koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanej przez niego pandemii COVID-19 spowodowało zainteresowanie szerokich rzesz społeczeństwa tematyką zakażeń wirusowych oraz epidemii i pandemii. Niewidzialni wrogowie, jakimi są wirusy, znaleźli się ponownie na ustach wszystkich ludzi na całym globie.

Dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski jest wirusologiem pracującym jako adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej WUM. Pandemia COVID-19 wyzwoliła w nim chęć popularyzacji wiedzy wirusologicznej za pośrednictwem mediów społecznościowych w tym na stronie fb: Tomasz Dzieciątkowski – Trust me I’m a Virologist

Serdecznie zapraszamy!

Wykład ZNP w Nenckim

Wykład ZNP w Nenckim: “Mobbing i dyskryminacja w środowisku pracy”, środa 2 grudnia 2020, godz. 12:00 online. Aby dołączyć kliknij link: https://zoom.us/j/92785580176?pwd=Nk11aDBYdnJTN0FrMjdCUElySVN3UT09.  Wykładowcą będzie Aneta Trojanowska z ZNP, która jest m.in. założycielem Klubu Antymobbingowego na Uniwersytecie Śląskim. Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów! Wykład będzie nagrywany i udostępniony na stronie ZNP w Nenckim: https://znpnencki.wixsite.com/znpnencki

Z poważaniem
Michał Dąbrowski (w. 575)