36/18

Instytut Nenckiego patronem Pikniku Rodzinnego w Kuligowie

Instytut Nenckiego został patronem Pikniku Rodzinnego w Kuligowie, który odbył się 25 sierpnia br. Zaprezentowaliśmy jak zbudowany jest mózg, jak łatwo możemy go oszukać oraz do czego w neurobiologii wykorzystujemy fluorescencję. W pikniku wzięło udział blisko 150 dzieci oraz ich rodzice i dziadkowie. Wolontariusze zostali przyjęci na miejscu pysznymi lokalnymi przysmakami, za co serdecznie dziękujemy organizatorom: Kuligów, Stowarzyszenie Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu.

Obrona rozprawy doktorskiej

11 września  2018 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr Beaty Kądziołki p.t. ”Regulacja ekspresji genu CacyBP/SIP oraz wpływ białka Cacy BP/SIP na wzór ekspresji genów w komórkach raka jelita grubego HCT116”

Promotor: prof. dr hab. Anna Filipek
Recenzenci: dr hab. Aneta Kasza; prof. dr hab. Wiesława Widłak

Z pracą i recenzjami zapoznać się można w Bibliotece Instytutu

Obrona rozprawy doktorskiej

14 września  2018 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr Sary Rosińskiej p.t. „Lokalizacja i funkcja CacyBP/SIP w jądrze komórkowym: Oddziaływanie z białkiem NPM1”

Promotor: prof. dr hab. Anna Filipek
Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Rokita; dr hab. Dariusz Jan Smoliński, prof. nadzw.

Z pracą i recenzjami zapoznać się można w Bibliotece Instytutu

Erasmus + w Instytucie Nenckiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie Erasmus +. Doktoranci mogą ubiegać się o dofinansowanie wyjazdów na studia oraz praktyki. Pracownicy mają możliwość wyjazdu w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, praktyce, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

Każda osoba wyjeżdzająca otrzyma stypendium  na wyjazd. Kwota zależna jest od długości pobytu i kraju wyjazdu.

Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje można uzyskać u p. Urszuli Rybak, dostępne są także na stronie internetowej http://www.nencki.gov.pl/erasmus-plus.

Zapraszam,

Urszula Rybak