41/2020

Obrona rozprawy doktorskiej

15 października 2020 o godz. 10.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Bartłomieja Gielniewskiego p.t.: „Odkrycie nowej mutacji w genie TOP2A, określenie jej wpływu na transkryptom i roli w patogenezie glejaków złośliwych”

Promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Promotor pomocniczy: dr inż. Bartosz Wojtaś

Recenzenci: prof. dr hab. Arkadiusz Piotrowski, prof. dr hab. Rafał Płoski

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/995c0fe8d3/

Zaproszenie do obrony:

Zoom Nencki is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Zaproszenie na obronę mgr. Bartłomieja Gielniewskiego
Time: Oct 15, 2020 10:00 AM Warsaw

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92872072234?pwd=TkpHK1h1UUxxNWtLbk1YK2p1LzZSUT09

Meeting ID: 928 7207 2234
Passcode: 907667
One tap mobile
+48223987356,,92872072234#,,,,,,0#,,907667# Poland
+48223065342,,92872072234#,,,,,,0#,,907667# Poland

Dial by your location
+48 22 398 7356 Poland
+48 22 306 5342 Poland
+48 22 307 3488 Poland
Meeting ID: 928 7207 2234
Passcode: 907667
Find your local number: https://zoom.us/u/acZVO0aaFk

Nencki Institute Seminar

Dear All

This Thursday, October 8th, 3pm  within the framework of the Nencki Institute’s seminars, Julian Swatler, a PhD student in the group of Prof. Katarzyna Piwocka, will present his project entitled: „Role of leukemic extracellular vesicles in differentiation and suppressive activity of regulatory T cells”

Abstract

Chronic myeloid leukemia (CML) is a hematological malignancy that develops in the bone marrow. CML development is facilitated by immunosuppressive immune cells, including regulatory T cells (Treg). However, mechanisms and leukemia-derived factors that control Treg biology in leukemia are practically unknown. We hypothesized that leukemic extracellular vesicles (EVs) – small vesicles released outside the cell, may be a contributing factor. Using both mouse and human ex vivo systems I have studied the direct effect of chronic myeloid leukemia-derived EVs on activity, suppressive phenotype and differentiation of regulatory T cells. Furthermore, mass spectrometry and signalling studies provided more insight about precise regulatory pathways of observed phenomena. Finally, I will show data from in vivo mouse models of leukemia that further dissect leukemic EVs-Treg interaction in the physiological context of disease development.

Please use this meeting ID: meet.google.com/eeh-stxq-ojc

Please also make sure you mute your microphones during the talk.

Best wishes,
Aleksandra Pękowska

Festiwal Nauki w Instytucie Nenckiego

Szanowni Państwo,
w dniach 18-27 września 2020 roku, odbył się XXIV Festiwal Nauki. Po raz pierwszy w historii Festiwalu większość zajęć festiwalowych odbywała się online. W Instytucie Nenckiego odbyło się 7 lekcji dla dzieci i młodzieży z klas: I-IV, V-VIII, oraz klas licealnych.
Serdecznie dziękujemy osobom prowadzącym, które poświęciły swój czas na przygotowanie i przeprowadzenie lekcji: dr hab Dorocie Dymkowskiej, dr Annie Malik, dr Annie Ciesielskiej, oraz Łukaszowi Bijet.
Ponadto przygotowane zostały 2 wykłady dla dorosłych przez dr Alicję Puścian oraz dr Kingę Szydłowską.
Mimo zmienionej formy, lekcje i wykłady cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że mimo zmian spowodowanych sytuacją epidemiologiczną nadal wydajnie i ciekawie popularyzujemy naukę! Zapraszamy chętnych do współpracy z nami w przyszłości: popularyzacja@nencki.edu.pl!
Serdecznie dziękujemy Ani Mirgos oraz Agnieszce Kowaluk za ogromną pomoc w przygotowaniu technicznej oprawy lekcji oraz transmisji na żywo
Kinga Szydłowska
Zespół ds Popularyzacji Nauki w Instytucie Nenckiego

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Główny księgowy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:  Główny księgowy

Zakres obowiązków:

 • Pełnienie obowiązków głównego księgowego.
 • Prowadzenie rachunkowości Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie planu finansowego Instytutu, bilansu i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli:
 1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, składek, potrąceń oraz nad terminowym ich przekazywaniem.
 • Obsługa komputerowych programów finansowych, w tym m.in. sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS, obsługa programu PŁATNIK.
 • Sporządzanie deklaracji lub sprawozdań finansowych do PEFRON, ZUS, US, Głównego Urzędu Statystycznego, PAN, MNiSW oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
 • Aktualizacja planu kont oraz instrukcji regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej Instytutu.
 • Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych oraz dokumentów pracowniczych.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Instytutu z rachunków bankowych w systemie bankowości elektronicznej.
 • Nadzór nad sporządzaniem PIT-ów.
 • Nadzór nad realizacją umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych i ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu inwentaryzacji środków trwałych.
 • Nadzór nad budżetami projektów grantowych.
 • Pomoc w przygotowywaniu wniosków projektowych.
 • Współudział w opracowaniu projektów przepisów wewnętrznych.
 • Organizacja, nadzór, kontrola i doskonalenie obiegu dokumentów finansowo-księgowych.
 • Kierowanie pracą podległych pracowników.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.nencki.gov.pl/praca