40/2020

Rozpoczynamy wdrożenie strategii SONAR-AntiCoronavirus

Głównym celem projektu wdrożeniowego SONAR-II jest ocena skuteczności opracowanej w Instytucie Nenckiego (we współpracy z UW) strategii testów grupowych, do zastosowania w badaniach przesiewowych na obecność wirusa SARS-CoV-2. Decyzja o wdrożeniu strategii SONAR została ogłoszona 18 września 2020 przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Badanie obejmować będzie bezobjawową populację młodych osób, niespełniających przyjętych przepisami epidemiologicznymi kryteriów do testowania, a stykających się z osobami z populacji wysokiego ryzyka – pacjenci szpitali, pensjonariusze DPS itp. Badanie będzie przeprowadzone z udziałem studentów uczelni medycznych w całej Polsce.

Efektem realizacji projektu będzie opracowanie strategii wdrożenia grupowych testów na obecność SARS-CoV-2, jako metody prowadzenia badań przesiewowych w Polsce. Zostanie także opracowana platforma informatyczna pozwalająca na zarządzanie, przechowywanie i analizę wyników testów zbiorowych.

Uzyskane wyniki pozwolą na zbudowanie nowoczesnej bazy danych w celu przygotowania środowiska do konstruowania modeli AI/ML dla prognozowania w trybie on-line potencjalnych nowych ognisk COVID-19 oraz dynamicznej wizualizacji prognozowanych zmian rozwoju epidemii na mapie Polski. Ta część projektu realizowana będzie w ramach projektu ProMe we współpracy z Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW.  Pozwoli to na opracowanie centralnych i regionalnych algorytmów postępowania (w tym opracowanie scenariuszy „what if”) oraz strategii działania dla władz centralnych i lokalnych na podstawie rzetelnych, rzeczywistych danych.

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń (Instytut Nenckiego PAN)

Koordynator ds. Wdrożenia Testów Grupowych: dr Aleksandra Pękowska (Instytut Nenckiego PAN)

Koordynator ds. Badań Epidemiologicznych: Prof. dr hab. Magdalena Rosińska (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny)

Koordynator ds. Modelowania i Analizy Danych: prof. dr hab. Marek Niezgódka (Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW)

Konsultant ds. Diagnostycznych Procedur Laboratoryjnych: prof. dr hab. Maciej Borowiec (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Współpraca: prof. dr hab. Marcin Gruchała (Uniwersytet Medyczny w Gdańsku), Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Polsce

Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pracownia Elektrofizjologii w Instytucie Nenckiego

Dr hab. Joanna Urban Ciećko została kierownikiem nowo utworzonej usługowej Pracowni Elektrofizjologii.

Dr hab. Joanna Urban-Ciećko jest absolwenką Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora oraz doktora habilitowanego uzyskała w Instytucie Nenckiego. Odbyła staże podoktorskie na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Carnegie Mellon w USA.

Dr Urban-Ciećko jest doświadczonym elektrofizjologiem od lat specjalizującym się w badaniach dotyczących mechanizmów przekaźnictwa synaptycznego i plastyczności mózgu. W swoich badaniach wykorzystuje nowoczesne metody rejestracji elektrofizjologicznych oraz metody optogenetyczne. Publikowała w prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak Nature Reviews Neuroscience, Neuron, Current Biology, Cerebral Cortex. Na swoje badania otrzymała granty MNiSW oraz Narodowego Centrum Nauki.

Celem Pracowni jest zapewnienie najwyższego standardu badań elektrofizjologicznych dla naukowców z Instytutu Nenckiego oraz z innych placówek. Pracownia jest wyposażona w zestaw do rejestracji zewnątrzkomórkowych oraz sygnału optycznego in vivo oraz w zestaw do rejestracji z pojedynczych komórek w preparacie tkankowym lub w hodowli. Pracownia oferuje wsparcie zarówno w zakresie projektowania doświadczeń, jak również wykonania rejestracji i analizy sygnału, kończąc na pomocy merytorycznej w przygotowaniu publikacji lub wniosku grantowego.

Patent polski na wynalazek Instytutu Nenckiego

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: „Sposób diagnozowania procesów remielinizacyjnych i procesów naprawczych osłonki mielinowej u pacjentów ze zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym” (PAT.235340). Wyniki leżące u podstaw odkrycia zostały uzyskane przez dr hab. Małgorzatę Zawadzką z Pracowni Plastyczności Nerwowo-Mięśniowej i dr Katarzynę Konarzewską z Pracowni Neurobiologii Molekularnej, w ramach projektu Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie POIG.01.01.02-00-109/09.

Przedmiotem patentu jest sposób wykrywania procesu naprawy osłonki mielinowej włókien nerwowych (remielinizacji) i monitorowania różnicowania komórek prekursorowych oligodendrocytów w przebiegu chorób demielinizacyjnych, głównie stwardnienia rozsianego.
W opisanej metodzie kluczowe jest zastosowanie wykrywania zmian stężenia IL-33 we krwi obwodowej i płynie mózgowo-rdzeniowym. Wykazano, że wzrost stężenia IL-33 koreluje z wczesnymi etapami różnicowania komórek prekursorowych rozpoczynającymi proces naprawczy. Metoda może znaleźć zastosowanie w pogłębionej diagnostyce oraz monitorowaniu przebiegu choroby, a w szczególności jako marker prognostyczny w wykrywaniu endogennych (samoistnych bądź stymulowanych) procesów naprawczych u pacjentów ze zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym. Opisaną metodę można zastosować do testowania skuteczności nowych terapii wspomagających proces endogennej remielinizacji.

Nencki Institute Seminar

Dear All,

I am delighted to announce that Thursday 1st of October, at 3pm, we will host Prof. Ulf Bauchinger from the Institute of Environmental Sciences at the Jagliellonian University. Prof Bauchinger has recently joined the Nencki Institute Research station in Mikołajki, where he investigates the interplay between metabolism and the animal’s Darwinian fitness. He will give a lecture entitled „An integrative and organismal biology approach to metabolism”

Abstract

How animals maintain physiological function and integrity is important for their performance. Many of the physiological and morphological traits maintained are subject to phenotypic flexibility. Such reversible changes occur at the level of energy metabolism, the turnover of matter, the organ sizes, many other traits, and also at the level of cell size. Cell size and its phenotypic flexibility will be presented and put into context of whole animal performance.

Please use this meeting ID: meet.google.com/eeh-stxq-ojc

Aleksandra Pękowska

Obrona rozprawy doktorskiej

30 września 2020 o godz. 14.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Małgorzaty Maksymowicz p.t.: „Characterization of endocytic transport of lymphotoxin β receptor (LTβR) and its impact on the activation of the NF-κB pathway”

Promotor: prof. dr hab. Marta Miączyńska
Promotor pomocniczy: dr Magdalena Banach-Orłowska
Recenzenci: dr hab. Aneta Kasza, prof. UJ; prof. dr hab. Teresa Żołądek

Link do obrony: https://meet.google.com/vth-yoxw-her
Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/ea8664e39a/

Obrona rozprawy doktorskiej

29 września 2020 o godz. 10.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr inż. Martyny Poprzeczko p.t.: „Nowo zidentyfikowane białka regulujące ramiona dyneinowe i ich rola w funkcjonowaniu rzęski ruchomej”

Promotor: dr hab. Dorota Włoga, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Michał Witt, prof. dr hab. n. med. Marek Kulus

Link do obrony: https://meet.google.com/nxi-higu-mzu
Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/bb4be4aa09/

Obrona rozprawy doktorskiej

28 września 2020 o godz. 10.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Barbary Juraszek p.t.: „Transporter kationów organicznych/karnityny OCTN2 /SLC22A5 – rola w przeżywalności komórek glejaka i nowi partnerzy białkowi w astrocytach”

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Czyż, dr hab. Monika Szeliga, prof IMDiK PAN

Link do obrony: https://meet.google.com/gff-dkpi-ues
Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/414dc084d1/