39/2020

Nowa Pracownia w Instytucie Nenckiego

Dr Anna Beroun została kierownikiem nowej pracowni w Centrum Badań Plastyczności i Chorób Mózgu BRAINCITY w Instytucie Nenckiego. Pokieruje zespołem badawczym Pracowni Plastyczności Neuronalnej.

Praca badawcza dr Beroun skupia się wokół plastyczności synaptycznej związanej z procesem uczenia. Celem badań jest poznanie w jaki sposób modyfikacje synaps w układzie nagrody w mózgu przyczyniają się do powstawania pamięci apetytywnej (zapamiętywania pozytywnych zdarzeń) oraz jakie procesy odpowiadają za powstawanie uzależnień – wyjątkowo trwałej pamięci.

Dr Beroun uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie w Getyndze. W Instytucie Nenckiego odbyła staż podoktorski. Otrzymała granty na badania naukowe z Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz publikowała w prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak Nature Neuroscience, PNAS, EMBO J, czy Biological Psychiatry. Jej publikacje zostały wyróżnione nagrodami im. Jerzego Konorskiego, przyznawanymi przez Komitet Neurobiologii PAN i Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego za najlepsze prace z dziedziny neurobiologii w Polsce.

Obrona rozprawy doktorskiej

30 września 2020 o godz. 14.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Małgorzaty Maksymowicz p.t.: „Characterization of endocytic transport of lymphotoxin β receptor (LTβR) and its impact on the activation of the NF-κB pathway”

Promotor: prof. dr hab. Marta Miączyńska
Promotor pomocniczy: dr Magdalena Banach-Orłowska
Recenzenci: dr hab. Aneta Kasza, prof. UJ; prof. dr hab. Teresa Żołądek

Link do obrony: https://meet.google.com/vth-yoxw-her
Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/ea8664e39a/

Obrona rozprawy doktorskiej

29 września 2020 o godz. 10.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr inż. Martyny Poprzeczko p.t.: „Nowo zidentyfikowane białka regulujące ramiona dyneinowe i ich rola w funkcjonowaniu rzęski ruchomej”

Promotor: dr hab. Dorota Włoga, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Michał Witt, prof. dr hab. n. med. Marek Kulus

Link do obrony: https://meet.google.com/nxi-higu-mzu
Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/bb4be4aa09/

Obrona rozprawy doktorskiej

28 września 2020 o godz. 10.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Barbary Juraszek p.t.: „Transporter kationów organicznych/karnityny OCTN2 /SLC22A5 – rola w przeżywalności komórek glejaka i nowi partnerzy białkowi w astrocytach”

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Czyż, dr hab. Monika Szeliga, prof IMDiK PAN

Link do obrony: https://meet.google.com/gff-dkpi-ues
Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/414dc084d1/

Obrona rozprawy doktorskiej

25 września 2020 o godz. 13.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Bac Viet Le p.t.: „TGFβ-dependent mechanism of the bone marrow-mediated resistance against PARP inhibitors in leukemias”

Promotor: dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: dr hab. Elżbieta Speina, prof. dr hab. Wiesława Widłak, dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

Link do obrony: https://meet.google.com/zun-gfgv-hsp
Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/65b023b78c/

Obrona rozprawy doktorskiej

24 września 2020 o godz. 14.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Weroniki Szadzińskiej p.t.: „Activity in the prefrontal cortex during extinction of fear”

Promotor: dr hab. Ewelina Knapska, prof. Inst. Nenckiego PAN
Kopromotor: Dr Cyril Herry
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Hess, dr Jaime De La Rocha

Link do obrony: https://meet.google.com/qkm-tjsx-xiq
Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/42837ca316/

Obrona rozprawy doktorskiej

22 września 2020 o godz. 14.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Katarzyny Chyl p.t.: „Development of neural networks processing print and speech in typical and atypical beginning readers”

Promotor: dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. Inst. Nenckiego PAN
Recenzenci: dr hab. Przemysław Tomalski, prof. Inst. Psychologii PAN, dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. UJ

Link do obrony: https://meet.google.com/oih-vsax-pqn
Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/16a55a6652/

 

Obrona rozprawy doktorskiej

22 września 2020 o godz. 10.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Justyny Sobich p.t.: „Nowe aspekty hamowania aktywności syntazy tymidylanowej przez analogi dUMP oraz poszukiwanie inhibitorów tego enzymu wpływających na przeżywalność organizmu modelowego, Caenorhabditis elegans

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Rode
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Guranowski, dr hab. Elżbieta Łopieńska-Biernat, prof. UWM

Link do obrony: https://meet.google.com/tuu-vfxj-qtb
Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/59d2273e63/