37/2020

Women in Science – first meeting

Dear all,

We are pleased to announce that our Women in Science Initiative is launching! Our first guest will be Prof. Agnieszka Dobrzyń. The event will take place 25th of September at 4 pm in the Garden of the Nencki Institute. Participants will have a chance to be a part of discussion about issues related to Women in Science. This will be a perfect opportunity to ask questions about Prof Dobrzyń perspective on work/life balance and female leadership.

Join us for the discussion and BBQ! 

Due to COVID-19 we are forced to limit the number of participants so click here to sign up!

Women in Science Organising Committee

Open competition for the position of Group Leader

Nencki Institute of Experimental Biology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw invites applicants to participate in an open competition for the position of GROUP LEADER

We are seeking highly motivated scientists who have completed at least two years of post-doctoral training, have demonstrated outstanding scientific achievements and are ready to start their independent careers.

We offer employment in the leading Polish research institution in life sciences located on the largest Polish biomedical research campus in one of the most vibrant cities of Europe. The Nencki Institute is active in basic and translational research in the fields of molecular and cellular biology, biochemistry, neurophysiology and bioinformatics. The candidate’s scientific interests should fall within the research fields of the Nencki Institute.

The initial contract in this position will be for 5 years with the possibility of obtaining tenure at the Nencki Institute upon the successful review. A group leader will have full freedom to develop his/her own scientific projects and responsibility for forming and leading an independent research group. Appointment will include core funding and up to three group members as well as access to state-of-the-art research facilities.

Successful candidates are expected to:

 • hold a doctorate or medical degree in a relevant discipline
 • demonstrate outstanding research achievements
 • present plans for an ambitious and competitive research program
 • possess the leadership skills required to direct an independent research group
 • exhibit openness to internal and external collaborations

Applications should include:

 • curriculum vitae
 • full list of peer-reviewed publications
 • up to three experimental publications (pdf) with a brief explanation of their significance and the candidate’s contribution
 • description of past accomplishments and future research plans (max. 5 pages)
 • contact information to at least 3 referees

Application deadline: September 15, 2020

Applications should be sent to: group.leader@nencki.edu.pl

For additional information please contact Ms. Urszula Dziewulska:  u.dziewulska@nencki.edu.pl

The selection process will be conducted by the Recruitment Committee established by the Director of the Nencki Institute. Short-listed candidates with the highest score will be selected for personal interviews. Interviews will take place at the Nencki Institute in the second half of October 2020. The results of the competition will be announced in the end of November 2020.

Please include the following clause in your CV:

I give consent for my personal data included in the recruitment form to be processed by Nencki Institute of Experimental Biology PAS with its registered seat in Warsaw at Pasteur Street No. 3 (data controller) for the purposes of recruitment for post-doc position pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC in compliance with a legal obligation to which the data controller is subject to (Art. 6 section 1 letter a) and the Act on personal data protection of 10 May 2018 (Journal of Laws of 2018, item 1000).

Additional information:

Information Clause

The Controller of data is Nencki Institute of Experimental Biology PAS with its registered seat in Warsaw at Pasteur Street No. 3. Contact Details of the Personal Data Protection Officer: iod@nencki.gov.pl

Personal data in the recruitment form is collected and will be processed only for the purposes of recruitment for  Group Leader position conducted by Nencki Institute of Experimental Biology PAS.

Giving consent for processing of your personal data is voluntary; however, it is necessary in order to take part in recruitment. I hereby state that I was informed about the right to withdraw my consent at any time. The withdrawal of the consent does not influence the lawfulness of any processing performed before the consent withdrawal.

Personal data collected in order to perform the recruitment process shall be processed throughout the period of time necessary for the organization and completion of the recruitment process, as well as for considering a possible complaint; however, not longer than up to 31.12.2020

Personal data will not be transferred to a third party.

You have the right to request the data controller for access to your personal data, to edit or limit its processing, as well as to raise an objection or transfer your data. You are also entitled to file a complaint to the supervisory body (President of the Office for Personal Data Protection).

Obrona rozprawy doktorskiej

25 września 2020 o godz. 13.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Bac Viet Le p.t.: „TGFβ-dependent mechanism of the bone marrow-mediated resistance against PARP inhibitors in leukemias”

Promotor: dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: dr hab. Elżbieta Speina, prof. dr hab. Wiesława Widłak, dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

Link do obrony: https://meet.google.com/zun-gfgv-hsp

Nencki Open Lab Systems Neuroscience Seminar

Dear all,

I have the pleasure to announce that Nencki Open Lab Systems Neuroscience Seminars are starting again after a Holiday break.  We are starting on Wednesday, Sept 9th, 3:30 PM GMT + 2 time (9:30 AM EST).

Our guest will be  Arkarup Banerjee (NYU) with a talk entitled „Motor Cortical Control of Vocal Interactions in a Neotropical Singing Mouse”

Link: https://us02web.zoom.us/j/194382755?pwd=NUlaQVo4b0xLVE0xNGJmSDhoenA3Zz09

See you!
Mateusz Kostecki

Oferta pracy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista badawczo-techniczny ds. uczenia maszynowego

Liczba stanowisk: 2
Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Neuroinformatyki
Dziedzina nauki: biologiczna
Typ i rodzaj konkursu: RPO

Wymagania:

 • Doświadczenie w zakresie klasyfikacji danych za pomocą metod uczenia maszynowego (sieci neuronowe, SVM, drzewa decyzyjne, itp.)
 • Mile widziana znajomość analizy sygnałów biologicznych (EEG)
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej poparta opiniami opiekunów naukowych lub zawodowych.
 • Znajomość języka angielskiego.

Zakres zadań na stanowisku:

Poszukujemy osób zainteresowanych zastosowaniem metod uczenia maszynowego do klasyfikacji i przetwarzania sygnałów EEG.

Stanowisko w ramach projektu RPO pt. „EEGDigiTrack Biofeedback AI – innowacyjne urządzenie do spersonalizowanej neuroterapii o naukowo potwierdzonej skuteczności.” – jest to stanowisko badawcze i nie obejmuje prowadzenia zajęć dydaktycznych. Okres trwania umowy – do 30 listopada 2021.

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie w ramach projektu RPO, wynagrodzenie uzależnione od wiedzy i doświadczenia kandydata ustalane indywidualnie. Wymiar zatrudnienia – ½ etatu.

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń: Proszę o składanie dokumentów na adres: hr@nencki.edu.pl z dopiskiem “RPO” do 13 września 2020 r.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys naukowy lub zawodowy z wykazem publikacji i/lub osiągnięć.
 3. Referencje od pracodawcy/opiekuna naukowego.

Dane kontaktowe:

Link do strony internetowej Pracowni: https://neuroinflab.wordpress.com/

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.12.2020 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).