35/18

„Lato w Laboratorium Biologa”

1 września w godz. 10-13 w Sali Wystawowej Centrum Neurobiologii „Lato w Laboratorium Biologa” – otwarta impreza dla dzieci i młodzieży organizowana przez Fundację Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych i Instytut Nenckiego PAN .
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i młodzież szkolną na przygodę z naukami biologicznymi i wspólną zabawę.
Hanna Fabczak

Erasmus + w Instytucie Nenckiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie Erasmus +. Doktoranci mogą ubiegać się o dofinansowanie wyjazdów na studia oraz praktyki. Pracownicy mają możliwość wyjazdu w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, praktyce, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

Każda osoba wyjeżdzająca otrzyma stypendium  na wyjazd. Kwota zależna jest od długości pobytu i kraju wyjazdu.

Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje można uzyskać u p. Urszuli Rybak, dostępne są także na stronie internetowej http://www.nencki.gov.pl/erasmus-plus.

Zapraszam,

Urszula Rybak

Rada Naukowa

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej planowane jest na 28 września 2018 r. Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 12 września do godz. 12:00, do pani Agaty Karwowskiej (pok. 119, tel. 215). W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 10 września, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pani Agata Karwowska pok. 119, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.gov.pl Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa –> Komisja Doktorska. Przypominamy o konieczności zdania do dnia 10 września egzaminów doktorskich, w tym egzaminu z dyscypliny podstawowej.