36/2020

Obrona rozprawy doktorskiej

25 września 2020 o godz. 13.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Bac Viet Le p.t.: „TGFβ-dependent mechanism of the bone marrow-mediated resistance against PARP inhibitors in leukemias”

Promotor: dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: dr hab. Elżbieta Speina, prof. dr hab. Wiesława Widłak, dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

Link do obrony: https://meet.google.com/zun-gfgv-hsp

Oferta pracy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Post-doc

Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Neurobiologii
Dziedzina nauki: Neurobiologia
Profile kariery naukowca (R1-R4): R2
Rodzaj rekrutacji: grant OPUS NCN

Wymagania:

 • stopnień naukowy doktora biologii lub pokrewny uzyskany poza Instytutem Nenckiego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem rozpoczęcia projektu (z przedłużeniem okresu o maksymalnie 18 miesięcy dla kobiet, które urodziły lub przysposobiły dziecko);
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu biologii, neurobiologii lub pokrewny;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • silna motywacja do pracy, obowiązkowość, samodzielność;
 • doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi;
 • pozwolenie indywidualne do pracy ze zwierzętami będzie dodatkowym atutem;
 • mile widziana znajomość technik oczyszczania optycznego preparatów biologicznych i technik obrazowania mikroskopowego
 • mile widziana znajomość języków programowania (R, Python)

Opis projektu:

Zrozumieć nawrót alkoholowy przez obrazowanie całego mózgu

Uzależnienie jest chorobą, która wpływa na obszary mózgu zaangażowane w przetwarzanie informacji o nagrodzie, stresie i samokontroli. W ciągu życia około 80% dorosłych osób narażonych jest na kontakt z alkoholem, ale jedynie u mniej niż 30% rozwinie się zaburzenie jego spożywania. Nie jest do końca wiadomo jednak, jak uzależnienie rozwija się w miarę upływu czasu. To, w jaki sposób podobna ekspozycja na alkohol sprawia, że jedne osoby się uzależnią, inne nie, pozostaje słabo poznane. W naszych eksperymentach wykorzystamy zwierzęcy model nadmiernego spożywania alkoholu. W tym modelu myszy mogą pić alkohol dobrowolnie w trybie swobodnego dostępu. Dostęp jest jednak ograniczony do kilku godzin dziennie. Model ten odzwierciedla sytuację u ludzi, kiedy to powtarzające się epizody nadmiernego picia, szczególnie we wczesnym wieku, powodują znaczny wzrost ryzyka rozwoju uzależnienia. Po tego typu treningu zwierzęta są pozbawione alkoholu i sprawdzane jest, czy rozwijają syndrom odstawienia i piją go więcej podczas nawrotu. Naszym celem jest sprawdzenie, co dzieje się w mózgu, gdy zwierzęta stają w obliczu bodźca środowiskowego, który przewiduje dostęp do alkoholu lub natychmiast po uzyskaniu dostępu do alkoholu po długim odstawieniu. Zrobimy to obrazując w mózgu c-Fos – marker odpowiedzi neuronalnej na nowy bodziec. W mikroskopie zobrazujemy cały optycznie oczyszczony, przezroczysty mózg. Takie podejście umożliwia identyfikację wszystkich aktywnych komórek z zachowaniem ich anatomicznych anotacji. Zestaw setek zdjęć mózgu pokrywających cały mózg utworzy mozaikę i zostanie przetworzony na pojedynczy trójwymiarowy obraz. Komórki pozytywne pod względem c-Fos są identyfikowane jako pojedyncze obiekty lub grupy, które z kolei tworzą trójwymiarową mapę „gorących punktów” mózgu. W naszym projekcie staramy się zidentyfikować nowe struktury zaangażowane w nawrót alkoholowy i reakcje mózgu na sygnały środowiskowe związane z alkoholem.

Zakres zadań na stanowisku:

 • Planowanie, przeprowadzanie badań, analiza i opracowywanie wyników,
 • Przeprowadzanie doświadczeń behawioralnych
 • Przygotowanie preparatów do obrazowania w mikroskopie opartym na arkuszu światła
 • Przygotowywanie seminariów i manuskryptów

Warunki zatrudnienia:

 • rodzaj umowy: umowa o pracę
 • data rozpoczęcia pracy: 2 listopada 2020
 • dodatkowe benefity: pakiet medyczny

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie dokumentów do 18 września 2020 r. emailem na adres: postdoc@nencki.edu.pl z dopiskiem MS.

Wymagane dokumenty:

życiorys, krótki opis doświadczenia zawodowego oraz list motywacyjny

Link do strony internetowej: neurogene2.nencki.gov.pl

Klauzula o ochronie danych osobowych do zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych:

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.12.2020 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).