35/2020

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoc

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko: Postdoc

Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Profil zawodowy badacza: R2
Dziedzina nauki: psychologia, neurobiologia, medycyna, fizyka
Typ i rodzaj konkursu: Sonata Bis

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowych
 • doświadczenie w analizie danych
 • dorobek publikacyjny
 • wiedzy z zakresu metod obrazowania struktury i funkcji ludzkiego mózgu
 • doświadczenie w pracy z przynajmniej jednym z wymienionych programów: Python/R/Matlab/SPSS/SPM

Zakres zadań na stanowisku:

Więcej informacji na temat projektu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-06-15/streszczenia/417254-pl.pdf

Projekt realizowany będzie we współpracy z zespołem prof. Bogdana Dragańskiego (https://www.unil.ch/lren/home/menuinst/lreners.html) oraz prof. Amira Amediego (http://brain.huji.ac.il/)

Warunki zatrudnienia:

 • uczestnictwo w realizacji projektu naukowego w interdyscyplinarnym młodym zespole
 • rozwój kariery naukowej
 • uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • służbowy komputer
 • wynagrodzenie finansowane ze środków NCN w wysokości 10 brutto brutto na okres 3 lat

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń: Proszę o składanie dokumentów na adres: postdoc@nencki.edu.pl z dopiskiem “lobi” do 30 sierpnia 2020

Wymagane dokumenty :

 • CV
 • życiorys naukowy
 • list motywacyjny
 • 2 referencje

Link do strony internetowej Pracowni:  https://lobi.nencki.gov.pl/

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 2 października 2020 r.

Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 15 września 2020 do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215).

W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 11 września, do godz. 12:00, do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 107, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.gov.pl.

Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa>Komisja Doktorska.

Przypominamy o konieczności jednokrotnego przeskanowania rozprawy w systemie antyplagiatowym przed posiedzeniem Komisji Doktorskiej. Skanowanie wykonuje pani Aleksandra Zasada (pokój nr 107, tel. 215).

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej