34/2020

Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 2 października 2020 r.

Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 15 września 2020 do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215).

W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 11 września, do godz. 12:00, do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 107, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.gov.pl.

Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa>Komisja Doktorska.

Przypominamy o konieczności jednokrotnego przeskanowania rozprawy w systemie antyplagiatowym przed posiedzeniem Komisji Doktorskiej. Skanowanie wykonuje pani Aleksandra Zasada (pokój nr 107, tel. 215).

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej

Rekrutacja doktorantów do Instytutu Nenckiego PAN

Instytut Nenckiego PAN ogłasza rekrutację do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych Warsaw-4-PhD na rok akademicki 2020/2021.

Oferujemy:

– możliwość uzyskania stopnia doktora w jednym z największych nieuniwersyteckich ośrodków w dyscyplinie nauk biologicznych w ramach multidyscyplinarnej szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD,
– możliwość zdobycia wiedzy oraz rozwoju naukowego pod kierunkiem najwybitniejszych naukowców,
– udział w interesujących projektach naukowych,
– prowadzenie badań w nowoczesnych laboratoriach,
– przyjazne środowisko w międzynarodowej społeczności doktorantów,
– stypendia dla wszystkich doktorantów,
– udział w konferencjach i stażach zagranicznych,
– prywatną opiekę medyczną

Zapisz się on-line: https://warsaw4phd.eu/

Rekrutacja trwa od 05 do 18 sierpnia 2020 r.

The Nencki Institute of Experimental Biology PAS is seeking a candidate for the position of: Technical Assistant

The Nencki Institute of Experimental Biology PAS is seeking a candidate for the position of: Technical Assistant

Number of available positions: 1

Place of work: Laboratory for Translational Research in Neuropsychiatric Disorders (TREND), EMBL-Nencki Center of Excellence for Neural Plasticity and Brain Disorders

Researcher career profiles (R1-R4): R1
Field of science: Neuroscience, Molecular Biology

Type of recruitment: Contractual Basis (Initial contract for 2 years)

Requirements:

  • Bachelors/Masters/PhD degree in any Biological/Biomedicine/Biochemistry/Laboratory Medicine/Pharmacy disciplines
  • Proficiency in Polish and English
  • Prior experience of working in a molecular laboratory setting
  • Prior experience with rodent handling will be preferred

Scope of tasks:

The successful candidate will contribute to the following activities in the lab:

  • Establishment, organization, and management of the laboratory, including performing quality control checks, testing and calibrating equipment, preparation of reagents and samples, and storage and monitoring of raw data
  • Biosecurity and biosafety checks in all designated laboratory facilities
  • Inventory and ordering of biological reagents and samples
  • Supporting graduate students and post-docs with their day to day experimental activities
  • Assisting the supervisor with procurement and infrastructure matters

We offer:

An employment contract / part time contract (70%) with a highly competitive salary package in the top-ranked research institute in Poland

Start date: 1st September or later

Application procedure and deadline:

Closing date for applications: 30th August 2020

Applications should be sent to hr@nencki.edu.pl with a note Technical Assistant (MAB3)

Required documents:

• CV
• Letter-of-intent
• 2 letters of reference
• Copy of MS diploma (or equivalent)
• Contact information, including e-mail address and phone number

Please include the following clause in your CV:

I give consent for my personal data included in the recruitment form to be processed by Nencki Institute of Experimental Biology PAS with its registered seat in Warsaw at Pasteur Street No. 3 (data controller) for the purposes of recruitment for post-doc position pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC in compliance with a legal obligation to which the data controller is subject to (Art. 6 section 1 letter a) and the Act on personal data protection of 10 May 2018 (Journal of Laws of 2018, item 1000).

Additional information:

Information Clause

The Controller of data is Nencki Institute of Experimental Biology PAS with its registered seat in Warsaw at Pasteur Street No. 3.

Contact Details of the Personal Data Protection Officer: iod@nencki.gov.pl

Personal data in the recruitment form is collected and will be processed only for the purposes of recruitment for post-doc position conducted by Nencki Institute of Experimental Biology PAS.

Giving consent for processing of your personal data is voluntary; however, it is necessary in order to take part in recruitment. I hereby state that I was informed about the right to withdraw my consent at any time. The withdrawal of the consent does not influence the lawfulness of any processing performed before the consent withdrawal.

Personal data collected in order to perform the recruitment process shall be processed throughout the period of time necessary for the organization and completion of the recruitment process, as well as for considering a possible complaint; however, not longer than up to 31.12.2020.

Personal data will not be transferred to a third party.

You have the right to request the data controller for access to your personal data, to edit or limit its processing, as well as to raise an objection or transfer your data. You are also entitled to file a complaint to the supervisory body (President of the Office for Personal Data Protection).